Hyppää sisältöön

Kerro mielipiteesi kemikaalien merkintöjen yksinkertaistamisesta ja digitalisoinnista

Julkaisuajankohta 17.1.2022 9.51
Uutinen

Miten kemikaalien merkintöjä voidaan parantaa? Mitkä tiedot voisi siirtää pakkausetiketistä digitaaliseen etikettiin? Millaisia digitaalisia ratkaisuja ja IT-sovelluksia käyttäisit mieluiten? Sidosryhmät ja kansalaiset voivat esittää näkemyksiä monien kemikaalituotteiden, kuten liimojen, pyykinpesuaineiden ja astianpesuaineiden sekä lannoitevalmisteiden, digitaalisten merkintöjen mahdollisesta käyttöönotosta 16.2.2022 saakka.

Komissio kerää näkemyksiä sidosryhmiltä ja kansalaisilta kemikaalien merkintöjen yksinkertaistamiseen ja digitalisointiin tavoitteena parantaa kemikaaleja koskevien olennaisten tietojen välittämistä. Näkemykset voi esittää verkkolomakkeella 16.2.2022 saakka. 

Lisätietoa meneillään olevasta kuulemisesta sekä linkki kysymyslomakkeeseen löytyvät komission verkkosivulta

Komissio huomioi kuulemisessa annetut kommentit säädösvalmistelussa. Säädösehdotukseen tulee myöhemmin mahdollisuus antaa palautetta.

Lainsäädännön valmistelu EU:ssa 
Euroopan komissiolla on EU:ssa aloiteoikeus. Se on vastuussa uuden EU-lainsäädännön suunnittelusta, valmistelusta ja ehdottamisesta. EU-lainsäädännöllä ajetaan koko unionin ja sen kaikkien kansalaisten etuja. Siksi kansalaisilla, yrityksillä, kansalaisyhteiskunnan edustajilla, viranomaisilla ja kaikilla niillä, joihin uusi lainsäädäntö saattaa vaikuttaa, on mahdollisuus saada äänensä kuuluviin tässä prosessissa. 
Lisätietoa: Lainsäädännön valmistelu ja ehdottaminen | Euroopan komissio (europa.eu)

Lisätietoa
Tukesin uutinen 19.8.2021: Kemikaalien merkintöjä aiotaan yksinkertaistaa ja digitalisoida – anna palautetta komission suunnitelmaan
Kemikaalineuvonta yrityksille