Valikko

Kesätorien vaaoista löytyi huomautettavaa

Tukes 31.8.2012 8.57
Tiedote

Noin joka seitsemännestä torivaa’asta löytyi huomautettavaa, kun Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) valvoi kesätorien mittauslaitteita kuluneen kesän aikana. Torivaakoja, lieriömittoja ja kappoja valvottiin 17 eri kaupungissa eri puolilla maata. Vaakoja tarkastettiin yhteensä 153, joista vajaassa 14 prosentista löytyi puutteita varmennuksessa. Puutteellisten varmennusten määrä oli suurempi kuin kauppojen vaaoissa, joista vuosittain noin viidellä prosentilla varmennus on vanhentunut.

Suomessa toiminnanharjoittajat ovat vastuussa käyttämiensä vaakojen luotettavuudesta. Kun tuotteen hinta määräytyy painon perusteella, punnituksessa täytyy käyttää mittauslaitelain vaatimukset täyttävää vaakaa.  Käytössä oleva vaaka pitää varmentaa kolmen vuoden välein.  Varmennuksia tekevät Tukesin hyväksymät tarkastuslaitokset.  Varmennuksessa tarkistetaan, että vaaka on kunnossa ja punnitustulos on tarkka.

Toreilla tehdyillä valvontakäynneillä löytyi kaksi vaakaa, joissa ei ollut minkäänlaisia vaatimusten täyttymisestä kertovia merkintöjä. Nämä vaa’at asetettiin käyttökieltoon.

Lisäksi kesätoreilta löytyi 19 vaakaa, joiden varmennukset eivät olleet voimassa. Tukes antoi varmentamattomasta vaa’asta toiminnanharjoittajalle huomautuksen. Vaa’at on varmennettava kuukauden kuluessa huomautuksesta tai poistettava käytöstä.

Marjarasia ei ole virallinen mitta

Tukes tarkasti kesätoreilla myös myyjien käyttämiä lieriömittoja eli litramittoja ja perunakappoja. Lain mukaan torimittojen tulee olla ehjiä ja niistä pitää löytyä varmennusmerkinnät, jotka kertovat, että mittojen tilavuus on tarkastettu. Lähes kaikki toreilla tarkastetut mittalieriöt ja kapat täyttivät vaatimukset.

 Asiakkaan kannattaa tarkkailla, että heille myyty tuote mitataan oikein. Torikaupassa marjoja saatetaan myydä erikokoisissa rasioissa, mikä joskus hämmentää asiakasta.

– Esimerkiksi myytävät marjat pitää ensin mitata lieriössä tai punnita vaa'alla, ennen kuin ne laitetaan rasiaan. Rasia ei ole laillinen mitta, turvallisuusinsinööri Reino Rinnemaa Tukesista sanoo.

Torikaupan mittauslaitteiden vuosittainen valvonta on osa Tukesin tekemää kaupankäynnin mittauslaitteiden valvontaa.

Lisätietoja:

turvallisuusinsinööri Reino Rinnemaa p. 010 6052 143 – 4.9.2012 alkaen 029 5052 143

sähköposti: [email protected]

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) suojelee ihmisiä, omaisuutta ja ympäristöä turvallisuusriskeiltä. Tukes edistää monialaisesti teknistä turvallisuutta ja vaatimustenmukaisuutta sekä kuluttaja- ja kemikaaliturvallisuutta. Tukes valvoo toimialojensa tuotteita, palveluita ja tuotantojärjestelmiä ja toimeenpanee niihin liittyvää lainsäädäntöä. Tukesissa työskentelee noin 200 henkilöä, päätoimipaikat ovat Helsinki, Tampere ja Rovaniemi.