Kuluttajatuotteiden markkinavalvontaa rohkeasti kokeillen ja innovatiivisesti uudistaen

Tukes
25.4.2017 11.01
Tiedote

 

Tukesin kuluttajatuotteet-ryhmässä aloitettiin viime syksynä perinteisen markkinavalvonnan rinnalla kulutustavaroita tarjoavien ja valmistamien yritysten turvallisuusjohtamisen edistäminen. Sen tarkoituksena on tarjota yrityksille avuksi yksinkertaisia työkaluja sekä yhteistyössä pyrkiä edesauttamaan yritysten omavalvontaa, toimintamalleja ja käytäntöjä turvallisten kulutustavaroiden tuottamiseksi ja markkinoille saattamiseksi.

Turvallisuusjohtamisen tiimoilta on aloitettu yritystapaamisten pilotointi, jonka tavoitteena on tavata eri toimialoilla olevia yrityksiä ja saada käsitys yritysten tuoteturvallisuuteen liittyvistä tavoista sekä toimintamalleista. Pilotoinnin tiimoilta kävimme tapaamassa Fiskars Finland Oy:n Iittalan lasitehtaan väkeä Hämeenlinnan Iittalassa.

  Iittalan valmistamana lasi taipuu moneksi

Tapaamisemme alkoi tutustumalla Iittalan näyttävään show roomiin, jossa Iittalan tunnetuimpien muotoilijoiden teokset olivat edustavasti esillä ja antoivat läpileikkauksen Iittalan perustamisesta tähän päivään.

Saimme myös mahdollisuuden tutustua lyhyesti Iittalan lasitehtaan tuotantoon. Tuotantovierailua varten puimme päällemme vierailijoista kertovat huomioliivit sekä saimme kattavan perehdytyksen vierailua koskeviin turvallisuussääntöihin. Lyhyen tehdaskävelyn aikana näimme sekä lasituotteiden käsin valmistusta että automatisoitua tuotantoa. Ennen kaikkea erityisen vaikuttavaa oli nähdä Aalto-maljakon valmistuksen eri vaiheita, jonka myötä suomalaista käsityötä on helppo arvostaa entistäkin enemmän.

Iittalan lasitehdas taitaa olla niitä harvoja paikkoja talvisessa Suomessa, jossa sopiva työvaatetus voisi olla shortsit, t-paita ja aurinkolasit, joskaan shortseja ei voi käyttää työturvallisuuden vuoksi. Lasinvalmistuksen kuumat työolot on otettu huomioon tehtaalla työnkierroin ja tauotuksin.

Yhteistyötä rakentamassa

Tuotantokierroksen jälkeen asetuimme neuvotteluhuoneeseen, jossa henkilö- ja yritysesittelyiden jälkeen kävimme läpi yleisesti Iittalan tuotteisiin ja toimintamenetelmiin liittyviä asioita. Keskustelimme muun muassa tuotteiden jäljitettävyydestä, asiakaspalautteiden hyödyntämisestä, tuotteiden testauksesta ja laadun varmistumisesta.

Yhtenä tärkeänä aiheena keskustelimme kynttilästandardeista ja niiden vaikutuksesta kynttilätuotteita valmistaville yrityksille. Erityisesti tämän aiheen tiimoilta vaihdoimme kokemuksia ja halusimme kuulla Iittalan näkemyksiä sekä kehittämisideoita kynttilästandardeihin, jotta kynttilöiden polttaminen erilaisilla alustoilla ja kynttiläjaloissa olisi entistä turvallisempaa.

Standardisointiin osallistuminen Euroopan tasolla vaatii paljon resursseja. Isotkin yritykset joutuvat valitsemaan mihin standardisointihankkeisiin voi lähteä aktiivisesti mukaan, ja mitkä joudutaan jättämään vähemmälle huomiolle. Suomalaisen elinkeinotoiminnan sekä turvallisten ja laadukkaitten tuotteiden edistämiseksi on siten hyvin tärkeää, että yritykset ja viranomaiset toimivat tiiviissä yhteistyössä standardien kehittämisen parissa.

Vielä vierailun lopuksi pysähdyimme Iittalan lasitehtaan testauslaboratoriossa, jossa saimme tutustua laadunvarmistus- ja tuotetestausmenetelmiin. Iittala kehittää tuotteitaan vastaamaan eri markkina-alueiden vaatimukset, siten että tiukimmatkin vaatimukset täyttyvät. Yhteistä keskusteltavaa riitti paljon ja juteltavaa olisi ollut pidemmäksikin aikaa.

Toiminnan kehittäminen jatkuvan parantamisen ideologian pohjalta

Turvallisuusjohtamisessa yhtenä viestinä haluamme viedä yrityksien toimintaan jatkuvan parantamisen mallia. Malli toimii jatkuvana prosessina, jossa perustana ovat suunnittelu, tekeminen, arviointi sekä oppiminen ja korjaaminen. Tärkeässä roolissa ideologiassa ovat dokumentointi ja oppiminen, jotta samoja virheitä ei toisteta ja korjata yhä uudelleen ja uudelleen. Samalla periaatteella pyrimme itsekin kehittämään toimintaamme ja toimintatapojamme.

Tapaaminen Iittalan kanssa oli esimerkki yritysten ja viranomaisen yhteistyöstä sekä yksi osa yritystapaamisten pilotointia. Pilotoinnissa tapaamme vielä muutamia yrityksiä eri toimialoilla syksyyn mennessä. Näiden pohjalta arvioimme tapaamisten onnistumisen ja saadun hyödyn.

Pilotin lisäksi tutustumme hollantilaisten NVWA markkinavalvontaviranomaisten Green Lane-järjestelmään, joka on heidän kehittämänsä järjestelmä kulutustavarayrityksien laadunhallinta- ja toimintajärjestelmien valvontaan. Näistä saatujen kokemusten pohjalta tarkoituksenamme on kehittää Suomeen sopiva menetelmä kulutustavarayritysten tukemiseksi, jota tulemme jatkossakin kehittämään jatkuvan parantamisen ideologian mukaisesti.

MikaNumminen


 

 

 

Mika Numminen

ylitarkastaja, kuluttajatuotteet-ryhmä

twitterissä @NumminenMika