Valikko

Laturit, verkkoliitäntäkojeet ja led-lamput lisäsivät vaarallisten sähkötuotteiden määrää viime vuonna

Tukes 29.1.2013 9.00
Tiedote

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) velvoitti maahantuojia keräämään pois kuluttajilta yhteensä 100 vaaralliseksi todettua tuotetta vuoden 2012 aikana. Tukesin markkinavalvonnassa löydettiin viime vuonna edellistä vuotta enemmän vaarallisia ja vakavasti puutteellisia sähkötuotteita, erityisesti led-lamppuja, latureita ja verkkoliitäntäkojeita. Muissa tuoteryhmissä markkinavalvonnassa löydettyjen vaarallisten tuotteiden määrä pysyi ennallaan.

Sähkötuotteissa vaarallisten tuotteiden määrä on kasvanut muutamana viime vuotena huomattavasti. Viime vuonna yhteensä 72 sähkötuotetta joutui palautusmenettelyyn, eli maahantuojaa velvoitettiin keräämään tuotteensa takaisin aina loppukäyttäjiltä asti. Vuonna 2011 palautusmenettelyyn joutui 57 sähkötuotetta ja 32 vuonna 2010.

Kasvu selittyy lähinnä led-valaistustuotteiden ja pienoisjännitteellä toimivien laitteiden yleistymisellä ja samalla laitekoon pienenemisellä. Led-valaistustuotteiden ja pienoisjännitteellä toimivien laitteiden verkkoliitäntäkojeilla ja latureilla on yhteinen turvallisuusongelma.

– Tuotteissa 230 voltin verkkojännite ei ole riittävästi eristetty pienoisjännitteestä, joka on tyypillisesti 12 volttia. Riittämättömästi eristetyssä laitteessa on vaarana, että pistorasian tappava verkkojännite pääsee suoraan laitteen kosketeltaviin osiin, yli-insinööri Hannu Mattila Tukesista sanoo.

Yli puolessa viime vuonna palautusmenettelyyn määrätyistä sähkölaitteista on ollut kuvatunlainen riski.

– Kun tämä ongelma nyt alkaa olla kaikkien alalla toimivien tiedossa, voisi odottaa laitteiden markkinoille saattajienkin panostavan nykyistä enemmän ongelman poistamiseen, Mattila pohtii.

Vuoden aikana Tukes teki yli 3600 sähkölaitteisiin liittyvää markkinavalvontakäyntiä. Valvontaa tehdään riskiperusteisesti, eli pistokokeilla ja kaupoista yritetään nimenomaan etsiä vaarallisia tuotteita. Tämän takia valvonnan tulokset eivät kuvaa todellista tilannetta markkinoilla, vaan ennen kaikkea Tukesin onnistumista vaarallisten tuotteiden etsinnässä.

Myös kosmetiikkaa, erilaisia koneita, leluja ja kaihtimia kerätty pois kuluttajilta

Tukes valvoo kuluttajaturvallisuuslain perusteella Suomessa valmistettavien, myytävien ja luovutettavien kulutustavaroiden ja -palvelujen turvallisuutta. Laajan valvonta-alueen vuoksi Tukes valvoo kuluttajatuotteita ja -palveluita projektiluonteisesti sekä ilmoitusten perusteella. Valvontaa kohdistetaan tuotteisiin, joissa riskit ovat suurimmat ja joissa ennakoidaan olevan turvallisuuspuutteita.

Vuoden 2012 aikana markkinoilta poistettiin yhteensä 75 kuluttajatuotetta, joista 25 kpl kerättiin pois kuluttajilta. Eniten markkinoilta poistoja ja palautusmenettelyjä oli hiusväreistä ja hampaidenvalkaisutuotteista (yhteensä 20 kpl), erilaisissa koneissa, kuten klapisirkkeleissä, perämoottoreissa, ruohonleikkureissa ja minimopoissa (yhteensä 16 kpl) sekä leluista (9 kpl). Vuonna 2012 tehtiin takaisinvetoja myös koskien kirjoja, joissa annettiin hengenvaarallisia ohjeita, kuten vääriä sienireseptejä sekä ohjeita jatkojohdon jatkamiseksi sokeripalalla (yhteensä 3 virheellistä kirjaa). Lisäksi kuluttajilta saakka poistettiin kuristumisvaaraa aiheuttavia kaihtimia (yhteensä 3 kpl).

Vuoteen 2011 nähden tuotteita poistettiin enemmän pois markkinoilta, mutta vaarallisimpien, eli kuluttajilta pois kerättävien tuotteiden määrä väheni (vuonna 2011 43 kpl).

Tukesin kuluttajaturvallisuusryhmässä käsiteltiin vuoden aikana yhteensä 366 tuotteidenturvallisuuteen liittyvää tapausta, joista 228 oli kuluttajilta ja muilta tahoilta tulleita epäilyjä tuotteen turvallisuudesta.

Tukesin muiden toimialojen markkinavalvonnassa palautusmenettelyyn joutui viime vuonna yksi häkävaroitin, nestekaasulämmitin ja painelaitteisiin kuuluva hiekkapuhallussäiliö. Lisäksi myyntikieltoja annettiin viidelle jalometallituotteelle.

– Tukesissa nähtäisiin mielellään, että valvonnassa löytyvien vaarallisten tuotteiden määrä vähenisi vuonna 2013. Toivomme, että erityisesti tuotteiden sisäänostajat kiinnittäisivät huomiota turvallisuusasioihin, kun tuotteita valitaan valikoimiin, ylitarkastaja Anna Pukander sanoo.

Kaikki Tukesin havaitsemat vaaralliset ja vaatimustenvastaiset tuotteet löytyvät uudistetusta Tukesin markkinavalvontarekisteristä, joka on vapaasti kuluttajien käytettävissä.

Kemikaalituotevalvonnassa puutteita vaarallisten tuotteiden merkinnöissä

Kemikaalituotevalvonnassa Tukes löysi markkinoilta viime vuonna yhteensä 58 tuotetta, jotka eivät täyttäneet lain asettamia vaatimuksia. Markkinavalvontaa kohdistettiin sellaisiin valmisteisiin, jotka sisälsivät aineita, jotka olivat tulleet kieltojen tai rajoitusten piiriin.

– Valtaosassa markkinavalvontatapauksista puututtiin erilaisten biosidisten karkotteiden myyntiin tapauksissa, joissa valmisteelle ei ollut haettu hyväksyntää Tukesista. Lisäksi säädösten vastaisuutta löytyi vaaralliseksi luokiteltujen kemikaalien pakkausmerkinnöistä, Tukesin kemikaaliyksikön markkinavalvontaa vetävä lakimies Rainer Pätsi sanoo.

Tukesin tehtävänä on valvoa, että markkinoilla olevat kemikaalit on merkitty ja pakattu oikein. Varoitusmerkki kertoo kuluttajalle, kuinka vaarallinen kemikaali on terveydelle tai ympäristölle. Turvallisuuden kannalta olennaista on, että tuotteessa on oikeat merkinnät ja kuluttaja noudattaa niitä.

Vuoden 2012 kemikaalien markkinavalvonnassa yksikään tuote ei osoittautunut pakkauksen tai merkintöjen puutteellisuuden takia niin vaaralliseksi, että myyjä olisi velvoitettu keräämään tuote pois sen jo ostaneilta kuluttajilta.

Lisätietoja:

sähkötuotteet, ylitarkastaja Mika Toivonen, p. 029 5052 653

kuluttajaturvallisuus, ylitarkastaja Anna Pukander, p. 029 5052 165

kemikaalituotevalvonta, lakimies Rainer Pätsi, p. 029 5052 093

Tukes sähkötuotevalvonta -turvallisuustestaukset 2012–2008

  2012 2011 2010 2009 2008
Laitteita testattu (kpl) 715 789 681 816 640
Tehdyt päätökset:          
huomautus 286 375 352 385 241
toimituskielto 66 99 77 93 65
myyntikielto 118 95 74 93 150
palauttamismenettelypäätös 72 57 32 5 21
toimitus- ja myyntikieltojen sekä palautusmenettelyjen osuus (%) testatuista laitteista 35,8 % 31,80 % 26,90 % 23,40 % 36,90 %
Valvontakäynnit:          
Myymälät 3579 3315 2852 2773 2675
Maahantuojat ja kotimaiset valmistajat 37 39 42 44

101

Turvallisuuden lisäksi sähkötuotteiden tulee täyttää niille asetetut muut vaatimukset, jotka liittyvät muun muassa sähkömagneettiseen yhteensopivuuteen (EMC), tuotteiden ekologiseen suunnitteluun ja energiatehokkuuteen (Ecodesign) sekä sähkö- ja elektroniikkalaitteiden sisältämiin ympäristölle ja terveydelle vaarallisiin aineisiin (RoHS). Yhteensä 19 tuotetta asetettiin myyntikieltoon ja 4 tuotetta toimituskieltoon näihin vaatimuksiin liittyvien puutteiden takia. Yllä oleva taulukko sisältää vain sähkötuotteiden turvallisuuteen liittyvät markkinavalvontatulokset.