Malminetsintää tekevien yhtiöiden määrä nousi vuonna 2020 – akkumineraalit kiinnostavat malminetsijöitä

Mediatiedote
26.3.2021 12.00
Tiedote

Malminetsintää Suomessa tekevien yhtiöiden määrä nousi kolmanneksella, selviää Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) kaivostilastoista vuodelta 2020. Tukes kysyi myös kansalaisten luottamusta kaivosten turvallisuuteen. Erityisesti Pohjois- ja Itä-Suomessa asuvat uskovat kaivosten toimivan turvallisesti.

Malminetsintää tekevien yhtiöiden määrä kasvoi viime vuonna noin kolmanneksella. Uudet yhtiöt keskittivät tutkimuksia myös uusille alueille, eikä toiminta enää painottunut vanhojen jo tiedossa olevien mineraaliesiintymien ympäristöön. Uusista yhtiöistä moni on keskittynyt akkumineraalien kuten koboltin, litiumin ja grafiitin etsintään.

Malminetsinnästä raportoi Tukesille viime vuonna 61 yhtiötä. Raportointi perustuu malminetsintäluvan ehtoihin, jonka mukaan yhtiöiden on vuosittain toimitettava Tukesille selvitys suoritetuista tutkimustöistä ja niiden pääasiallisista tuloksista. Suomessa toimivat yhtiöt etsivät edelleen eniten kultaa. Kupari ja nikkeli ovat myös säilyttäneet asemansa etsittyinä perusmetalleina.

Voimassa olevista malminetsintäluvista yli 70 prosenttia on Lapin alueella. Malmietsintään oikeuttava malminetsintäalue on pysynyt melko samankokoisena viime vuosina (n. 1800 km2). Vuonna 2020 maanomistajille maksettiin malminetsintäkorvauksia noin 4,6 miljoonaa euroa.

Tukes kysyi kansalaisten luottamusta kaivosten turvallisuuteen

Metallimalmien ja muiden mineraalien louhintaa oli viime vuonna 45 kaivoksella. Suomessa toimivien kaivosten kokonaislouhinta pysyi noin 115 miljoonassa tonnissa kuten edellisenäkin vuonna. Kolme suurinta kaivosta, Kevitsa, Terrafame ja Siilinjärvi, vastasivat 82 prosentista koko Suomen kaivosten kokonaislouhinnasta. Malminnosto kasvoi noin kymmenen prosenttia. Perusmetallituotanto säilyi samalla tasolla. Jalometallituotanto kasvoi kolmanneksen edelliseen vuoteen verrattuna.

Kaivosten rakenteellinen turvallisuus ja työturvallisuus oli vuonna 2020 edellisen vuosien hyvällä tasolla. Kaivokset ovat työympäristönä vaativia, koska räjäytys- ja louhintatöiden seurauksena työkohteet muuttuvat jatkuvasti.

Taloustutkimus Oy selvitti Tukesin teettämällä kyselyllä turvallisuuden merkitystä tuotteiden ja palveluiden valinnoissa. Tutkimuksen yhteydessä kysyttiin kansalaisten luottamusta kaivosten kykyyn huolehtia turvallisuudesta. Kyselyn tulosten perusteella erityisesti Pohjois- ja Itä-Suomessa asuvat uskovat kaivosten toimivan turvallisesti (Pohjois- ja Itä-Suomi 3,44, koko Suomi 3,32, asteikko 1-5). Kaivostoimintaa on eniten näillä alueilla. Tutkimukseen osallistui yhteensä 1051 henkilöä ja se tehtiin syyskuussa 2020.

Malminetsinnän investoinnit kasvoivat Suomessa viime vuonna

Malminetsinnän investointien määrä kasvoi noin 8 prosenttia. Kokonaisuudessaan investoinnit malminetsintään olivat vuonna 2020 noin 68 miljoonaan euroa. Kaivostoiminnan investoinnit laskivat neljänneksellä noin 392 miljoonaan euroon.

Suomi sijoittui 10. sijalle Fraser Instituutin vuosittaisessa kaivosinvestointien houkuttelevuutta arvioivassa Annual Survey of Mining Companies -kyselyssä. Kysely lähetettiin elo-marraskuussa 2020 noin 2 200 kaivosalan toimijalle ja kyselyyn vastasi 276 henkilöä. Kyselyn mukaan kaivosalan toimijat arvostavat Suomessa erityisesti sujuvaa lupajärjestelmää ja geotietoaineiston laatua.

Tukes on kaivoslaissa tarkoitettu kaivosviranomainen, joka valvoo lain noudattamista ja hoitaa kaivoslaissa säädetyt tehtävät. Tukes valvoo lupaehtojen noudattamista ja tekee tarkastuksia malminetsintäalueille ja kaivoksiin.

Lue lisää

Ajankohtaiskatsaus, yhteenveto kaivostoiminnasta ja malminetsinnästä vuodelta 2020 (pdf, 711 kt)

Vuoden 2020 louhintamäärät kaivoksittain (pdf, 70 kt)

Taloustutkimus, vastausjakauma kysymykseen kaivosten turvallisuudesta (pdf)

Tilastotietoja kaivosonnettomuuksista

Annual Survey of Mining Companies 2020

Vireillä olevien hakemusten kuulutusasiakirjat ja päätökset Tukesin verkkosivuilla

Hakemustilanne ja voimassa olevat lupa-alueet tietoineen GTK:n karttapalvelussa

Lisätietoja medialle

ryhmäpäällikkö Terho Liikamaa, p. 029 5052 117

Kaivostoiminta: johtava asiantuntija Ossi Leinonen, p. 029 5052 205

Malminetsintä: ylitarkastaja Ilkka Keskitalo, p. 029 5052 151

sähköposti: [email protected]