Hyppää sisältöön

Markkinavalvonnan yhteyspiste aloittaa Tukesissa vuoden alussa

Julkaisuajankohta 11.12.2020 13.13
Uutinen
Info-symboli.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) aloittaa markkinavalvonnan yhteyspisteenä 1.1.2021. Toiminta alkaa viranomaisverkoston kokoamisella.

EU tehostaa ja yhdenmukaistaa markkinavalvontaa sekä lisää markkinavalvontaviranomaisten ja Tullin yhteistyötä niin jäsenmaan sisällä kuin jäsenvaltioiden kesken. Yhteistyön lisäämiseksi jokaiseen jäsenvaltioon perustetaan markkinavalvonnan yhteyspiste. Suomessa yhteyspiste perustetaan Tukesiin.

Suomessa markkinavalvontaviranomaisia ovat Tukesin lisäksi sosiaali- ja terveysministeriön työ- ja tasa-arvo-osasto sekä aluehallintovirastot (työsuojelun vastuualueet), Säteilyturvakeskus, Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, Suomen ympäristökeskus, Ruokavirasto, Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira, Poliisihallitus ja Ahvenanmaan maakuntahallitus. Markkinavalvontalain tarkoittamana ulkorajavalvontaviranomaisena Suomessa toimii Tulli.

Yhteyspisteen päällikkönä aloittaa tekniikan tohtori Mika Toivonen, joka on aiemmin työskennellyt Tukesissa markkinavalvontatehtävissä. 

Yhteyspisteen toiminta alkaa vuoden alusta kokoamalla markkinavalvontaviranomaisten ja Tullin edustajista verkosto. Verkosto alkaa käsitellä yhteisiä markkinavalvontakysymyksiä ja laatia yhteistä markkinavalvontastrategiaa. EU:ssa kansallisten yhteyspisteiden yhteistyö alkaa tammikuussa yhteisen työohjelman laatimisella.

Markkinavalvonnalla tarkoitetaan tuotteiden turvallisuuden, ympäristöturvallisuuden ja vaatimustenmukaisuuden valvontaa sekä tasapuolisten kilpailuolosuhteiden varmistamista. Markkinavalvonta on jälkikäteistä, ja viranomaiset tekevät sitä riskiperusteisesti ja pistokokeenomaisesti kohdistamalla valvontaa tuotteisiin, joiden epäillään olevan vaatimustenvastaisia ja vaarallisia.

Yhteyspisteeseen rekrytoidaan jatkossa asiantuntijoita mm. hoitamaan yhteyspisteen yhteyteen perustettavan tuoteyhteyspisteen tehtäviä. Tuoteyhteyspiste siirretään työ- ja elinkeinoministeriöstä Tukesiin 16.7.2021.

Tukesin uusiin tehtäviin liittyvä markkinavalvontalain muutos on vahvistettu tänään 11.12.2020.


Lisätietoja:
Mika Toivonen, p. 029 5052 653
[email protected]