Valikko

Mittausvalvonta: Puolet vaaoista määräysten mukaisia

Tukes 21.11.2014 10.20
Tiedote

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) ja aluehallintovirastot ovat tänä vuonna valvoneet tehostetusti kausimyyjien tuotteiden mittaamista toreilla ja tilojen suoramyynnissä. Tarkastuksilla on tutkittu, ovatko vaa’at säädösten mukaisia ja miten pakkausten sisällön määrä mitataan. Eri puolilla Suomea on tarkastettu noin 560 kohdetta, joista 43 prosentissa oli huomautettavaa. Tyypillisin epäkohta on vaa’an varmennuksen vanhentuminen. Määräaikaisessa varmennuksessa tarkistetaan vaa’an luotettava toiminta.

Suoramyynnissä on tuotteiden punnitsemiseen käytettävä varmennettua vaakaa. Kolmen vuoden välein tehtävässä varmennuksessa tarkastuslaitos tarkistaa, että vaaka toimii luotettavasti. Varmennettua vaakaa on käytettävä myös, kun pakkaaja tarkistaa pakkausten sisällön määrän.

Kausimyynnissä tavallista kauppaa enemmän puutteita

Puutteellisten vaakojen käyttö on tarkastusten perusteella yleisempää kausimyynnissä kuin muussa kaupankäynnissä. Kausimyynnin tarkastetuista vaaoista 37 prosenttia oli säädösten vastaisia, kun taas viime vuonna tarkastetuista tavallisten kauppojen vaaoista säädösten vastaisia oli 11 prosenttia. Tavallisin puute oli varmennuksen vanhentuminen.

Kausituotteiden myynnissä käytetään myös muuta kaupankäyntiä yleisemmin kokonaan varmennuskelvottomia vaakoja, esimerkiksi tavallisia keittiövaakoja. Kokonaan varmennuskelvottomia vaakoja oli 6 prosenttia tarkistetuista vaaoista, kun vastaava luku muun kaupankäynnin osalta oli viime vuonna 1 prosentti.

– Torimyyntiin verrattuna tilojen suoramyyntipisteistä löytyy ongelmia enemmän. Varmennusten puutteet johtuvat usein miten tietämättömyydestä, eli kaupankäynnin mittausten vaatimuksia ei tunneta, turvallisuusinsinööri Reino Rinnemaa Tukesista kertoo.

– Määräaikaisvarmennukset unohtuvat, tai keittiövaaka eksyy hinnoittelukäyttöön, mihin sitä ei ole tarkoitettu.

Tarkastusten yhteydessä aluehallintovirastot ovat valvoneet myös hintamerkintöjä. Yleisin puute oli, ettei yksikköhintaa, eli esimerkiksi kilo- tai litrahintaa, ollut merkitty.

Lisätietoja

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes):

Turvallisuusinsinööri Reino Rinnemaa, p. 029 505 2143

Ylitarkastaja Sari Hemminki, p. 029 505 2244

[email protected]

Etelä-Suomen, Lounais-Suomen, Länsi- ja Sisä-Suomen, Itä-Suomen, Pohjois-Suomen ja Lapin aluehallintovirastot: www.avi.fi