Valikko

Nanomateriaalien turvallisuutta kartoitetaan viranomaisten ja teollisuuden yhteistyönä

Tukes 14.1.2013 9.25
Tiedote

Nanomateriaalien turvallisuutta selvitetään viranomaisten ja teollisuuden yhteistyönä juuri käynnistyvässä, laajassa EU:n Nanoreg-hankkeessa. Suomen tavoitteena projektissa on jatkaa mikro- ja nanofibrilliselluloosan turvallisuuden tutkimista. Nanohiukkasten terveys- ja ympäristöhaittavaikutuksista tiedetään vasta vähän, vaikka nanomateriaalien käyttö teollisuudessa on lisääntynyt nopeasti. Esimerkiksi urheiluvälineissä, aurinkorasvoissa ja muissa kosmetiikkatuotteissa ne ovat jo yleisiä.

Nanoteknologia on tekniikkaa, jolla valmistetaan rakenteita nanometrin mittakaavassa (nanometri on millimetrin miljoonasosa). Kiinnostus nanohiukkasten käyttöön on suurta, koska niillä voi parantaa tuotteiden ominaisuuksia; nanohiukkasten avulla esimerkiksi maalipinnasta voi saada entistä paremmin naarmuja kestävän. Toisaalta nanomateriaalien turvallisuus herättää kysymyksiä.

– Riskien tunnistaminen on vaikeaa, koska aine voi käyttäytyä nanomitassa tavalla, jota ei tunneta. Vaikutus solutasolla voi vaihdella myös sen mukaan, mitä epäpuhtauksia nanopartikkeliin on kiinnittynyt tai millä aineella se on tarkoituksellisesti päällystetty, erikoistutkija Jukka Ahtiainen Tukesista sanoo.

Nanomateriaalien teollinen käyttö on virittänyt EU:ssa vilkkaan keskustelun. Lainsäädännön keskipisteessä on kaikkia jäsenmaita sitova REACH-asetus, joka säätelee kemikaalien rekisteröintiä, arviointia sekä lupa- ja rajoitusmenettelyjä. Säädöksillä ohjeistamisen rinnalle on noussut ajatus teollisuuden ja viranomaisten yhteisestä, turvallisuutta edistävästä vuoropuhelusta. Tämä on 2013–2017 toteutettavan Nanoreg-hankkeen perusta.

Nanoregiin osallistuu viranomaisia, tutkimuslaitoksia sekä yrityksiä ja yrityskonsortioita 14:stä Euroopan maasta. Hanke tähtää turvallisen käytön riskienhallinnan ja turvallisuusohjeiston kehittämiseen; samalla arvioidaan myös tarvetta laatia uutta lainsäädäntöä.

– Vakaa, turvallinen toimintaympäristö on viranomaisten ja teollisuuden yhteinen etu. Sitä tarvitaan, jotta uudet sovellukset ja innovaatiot sekä niitä seuraavat investoinnit ovat ylipäätään mahdollisia, Jukka Ahtiainen sanoo.

Suomessa Nanoreg-hankkeeseen osallistumista koordinoi Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes), joka vastaa myös kansallisesta REACH-asetuksen valvonnasta ja ohjeistuksesta.  Lisäksi mukana ovat nanoteknologian turvallisuutta tutkiva Työterveyslaitos sekä Stora Enso ja UPM yhteisenä Nordic Cellulosa -konsortiona.

Suomen Nanoreg-hankkeen kansallinen tutkimusosuus keskittyy mikro- ja nanofibrilliselluloosamateriaaleihin, joilla on useita potentiaalisia teollisia sovelluksia eri tuotteissa. Mikro-  ja nanosellu koostuvat puukuiduista ja kuitukimpuista, jotka ovat peräisin puuselluloosasta. Aikomuksena on tutkia biohajoavan mikro- ja nanosellun turvallisuutta kokeellisesti biologisin testein. Se on tärkeää, jotta nanosellua voitaisiin käyttää esimerkiksi elintarvikepakkausten raaka-aineena.

– Mikro- ja nanofibrilliselluloosasta valmistettujen tuotteiden vastuullisessa kehittämisessä tutkimus on avainasemassa. Tutkimustyön tavoitteena on löytää mikroselluloosan hyötyjä ja arvioida, millaisia turvallisuusvaatimuksia uudet käyttökohteet mahdollisesti tarvitsevat materiaaleja valmistettaessa ja hyödynnettäessä. Siksi Nordic Cellulosa -konsortio tekee tiivistä yhteistyötä muiden toimialojen ja viranomaisten kanssa sekä edistää tutkimusta mikro- ja nanofibrilliselluloosan turvallisista sovelluksista, Esa Laurinsilta UPM:stä ja Irene Wedin Stora-Ensosta sanovat. UPM ja Stora Enso noudattavat varovaisuusperiaatetta, ja yhtiöiden toimintaperiaatteisiin kuuluu kaikkien materiaalien käytön suhteen toimia kaikkien nykyisten ja valmisteilla olevien lakien ja määräysten mukaisesti.

Lisätietoja:

Tukes: erikoistutkija Jukka Ahtiainen, p. 029 5052 004

UPM: johtaja Esa Laurinsilta, p. 040 821 0350

Stora-Enso: tuoteturvallisuuspäällikkö Irene Wedin, p. +46 10 467 1012

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) suojelee ihmisiä, omaisuutta ja ympäristöä turvallisuusriskeiltä. Tukes edistää monialaisesti teknistä turvallisuutta ja vaatimustenmukaisuutta sekä kuluttaja- ja kemikaaliturvallisuutta. Tukes valvoo toimialojensa tuotteita, palveluita ja tuotantojärjestelmiä ja toimeenpanee niihin liittyvää lainsäädäntöä. Tukesissa työskentelee noin 200 henkilöä, päätoimipaikat ovat Helsinki, Tampere ja Rovaniemi.