Opinnäytetyö liikuntapaikkojen ylläpitotoiminnan kehittämiseksi

19.8.2020 11.32
Uutinen

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) ylitarkastaja Arttu Mäkinen on laatinut YAMK-opinnäytetyön: Liikuntapaikkojen ylläpitotoiminnan kehittäminen. Opinnäytetyö keskittyy erityisesti kuntien tarjoamien liikuntapaikkojen ylläpitotoiminnan kehittämiseen.

Tukes valvoo kuluttajaturvallisuuslain (920/2011) nojalla kuluttajapalveluiden, kuten liikuntapalveluiden turvallisuutta. Suomessa kunnat ovat suurimpia liikuntapalveluiden tarjoajia. Valvonnassa on havaittu, että liikuntapalveluiden laadussa ja turvallisuudessa on kuntakohtaisia eroja.

– Liikuntapaikat, kuten kuntosalit, pallokentät, retkeilyreitit ja leikkikentät, vaativat säännöllisiä huolto- ja tarkastustoimenpiteitä pysyäkseen kunnossa. Opinnäytetyössä olen koonnut useissa eri lähteissä olevia liikuntapaikkojen ylläpitotaajuuksia yhteen ja kehittänyt myös uusia sellaisille palvelutyypeille, joiden ylläpitotaajuudesta ei ollut aiempaa ohjeistusta.  Työn keskeisin tulos on ylläpidon taajuuskortit. Kunnat voivat verrata nykyisiä käytäntöjään taajuuskortteihin ja kehittää toimintaansa niiden pohjalta, Arttu Mäkinen kertoo.

– Opinnäytetyössä tutustuin myös sähköisten toiminnanohjausjärjestelmien käyttöön kuntien liikuntapalveluissa ja havaitsin, että toimiala astuu parhaillaan digiloikkaan. Sähköiset toiminnanohjausjärjestelmät sujuvoittavat työnohjausta ja dokumentointikäytänteitä, mutta niiden suunnittelu ja käyttöönotto vaatii henkilöstöltä osaamista, Mäkinen täsmentää.

Arttu Mäkinen kertoo videolla opinnäytetyöstään.

https://www.youtube.com/watch?v=D7BWFdKJzh4&t=13s

Opinnäytetyö on luettavissa täällä

Lisätietoa: ylitarkastaja Arttu Mäkinen, p. 029 5052 046

Kuluttajille tarjottavat palvelut