Pikin huoneessa vierailee tuhansia lapsia päivittäin

Tukes
27.8.2015 14.30
Tiedote

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes), Yle Pikku Kakkosen ja Tampereella toimivan opiskelijoiden innovaatioyhteisön Demolan yhteistyönä syntynyt, päiväkoti-ikäisille suunnattu turvallisuusasenteita ja turvallisia toimintatapoja opastava peli, Pikin huone, on tavoittanut yleisönsä hyvin. Keväällä Pikku Kakkosen sivuilla julkaistua peliä on pelannut päivittäin noin 2000 pikkulasta. Peli laajenee tällä viikolla, kun lapset saavat pelattavakseen Pikin huoneeseen viisi uutta peliä. Uusia pelejä suunnittelemassa ja toteuttamassa ovat olleet myös Palosuojelurahasto, Sähköturvallisuuden edistämiskeskus ja Liikenneturva.

Uudet pelit julkaistaan Pikku Kakkosen sivuilla tällä viikolla ja niiden aiheina ovat sähkö-, palo-, liikenne-, hissi- ja leikkikenttäturvallisuus.  Keväällä julkaistiin ensimmäiset kolme peliä.

Pikin huone opettaa 3-6-vuotiaille lapsille turvallisia toimintatapoja hauskalla ja houkuttelevalla tavalla. Pelejä pelatessaan lapset oppivat puolivahingossa turvallisia tapoja toimia omassa elinympäristössään.  Turvallisuuskäyttäytymiseen liittyvät asenteet alkavat muotoutua hyvin varhain. Alle kouluikäisille suunnattua aineistoa turvallisuusasioista on hyvin vähän tarjolla. Tukes toivoo pelin vaikuttavan myönteisesti lasten turvallisuusasenteisiin ja vähentävän lasten tapaturmien ja onnettomuuksien määrää.

- Alle kouluikäiset lapset eivät yleensä osaa vielä lukea, mutta pelaaminen erilaisilla laitteilla on heille tuttua. Siksi päädyimme tuomaan pelillisin keinoin lasten kehitystasolle sopivia perusviestejä turvallisuudesta. Tavoitteenamme on myös, että pelin ansiosta lasten kanssa keskusteltaisiin turvallisuusasioista pienestä pitäen, taustoittaa Tukesin viestintäjohtaja Johanna Salomaa-Valkamo.

- Asenteisiin vaikuttaminen on pitkäjänteistä työtä, joka kannattaa käynnistää mahdollisimman aikaisin. Tarkoituksenamme on kasvattaa lapsista entistä turvallisuustietoisempia kansalaisia. Lasten turvallisuuskasvatuksen vaikutukset voivat näkyä turvallisempina käyttäytymistapoina ja vähentyneinä onnettomuuksina vuosikymmentenkin kuluttua, kertoo Tukesin tuote- ja laitteistovalvontayksikön johtaja Tuiri Kerttula.

Asenteisiin vaikuttamisen lisäksi tavoitteena on myös konkreettisesti vähentää lasten tapaturmia. Lapsille sattuu vuosittain kodissa ja kodin lähiympäristössä runsaasti tapaturmia, joista moni olisi estettävissä. Alle 7-vuotiaille lapsille sattui vuosina 2010-2012 vuosittain keskimäärin 14 kuolemaan johtanutta tapaturmaa ja 2 700 lasta hoidettiin tapaturman vuoksi sairaalan vuodeosastolla.  Tapaturmista yleisimpiä ovat liikennetapaturmat, hukkumiset, tukehtumiset ja myrkytykset.

Turvallisuuspeli syntyi laajassa yhteistyössä

Pikin huoneen käytännön toteutuksesta ovat vastanneet Demolan opiskelijat Tukesin ohjauksessa. Pelejä on testattu eri vaiheissa tamperelaisissa päiväkodeissa 3-6-vuotiailla lapsilla, ja pelejä on kehitetty lapsilta saadun palautteen perusteella.

-Pikku Kakkosessa on vuosien varrella tehty erilaisia turvallisuusaiheisia ohjelmia. Tunnetuin niistä lienee Heikot jäät -tietoisku. Myös Maltti ja Valtti antoivat tänä kesänä turvallisuustietoiskuja. Pikin huone -peli on hieno lisä tähän jatkumoon, ja lapset ovat ottaneet pelin hyvin vastaan, sanoo vastaava tuottaja Jarmo Oksa, Yle Lapset ja nuoret.

- Projektiosapuolten hyvällä ja aktiivisella yhteistyöllä olemme saaneet aikaan hienon lopputuloksen eli laadukkaita lapsille tarkoitettuja turvallisuusaiheisia pelejä. Opiskelijat testasivat pelejä ja ottivat rohkeasti palautetta vastaan vaativalta loppukäyttäjäryhmältä eli päiväkotilapsilta. Pelejä kehitettiin saadun palautteen perusteella hauskemmiksi ja selkeämmiksi, toteaa opiskelijaprojektin fasilitaattori Antti Salomaa Demolasta.

Uudet Pikin huone -pelit julkaistiin tällä viikolla Yle Pikku Kakkosen nettisivuilla http://www.yle.fi/pikkukakkonen/#!/pikin-huone

Peli toimii sekä pöytätietokoneilla että mobiililaitteilla. Se on ladattavissa myös Pikku Kakkosen mobiilipelinä.

Lisätietoja:

Nilla Hietamäki, tiedottaja, p. 029 505 2451

Johanna Salomaa-Valkamo, viestintäjohtaja, p. 0295 052481

Tuiri Kerttula, johtaja, tuote- ja laitteistovalvonta, p. 0295 052643

Tukes valvoo ja edistää monialaisesti teknistä turvallisuutta ja vaatimustenmukaisuutta sekä kuluttaja- ja kemikaaliturvallisuutta. Tukesin toiminnan tarkoituksena on suojella ihmisiä, omaisuutta ja ympäristöä turvallisuusriskeiltä. Tukesin toimialoja ovat mm. sähkö ja hissit, kemikaalituotantolaitokset, kaivosasiat, räjähteet, ilotulitteet, painelaitteet, mittauslaitteet, jalometallituotteet, pelastustoimen laitteet, rakennustuotteet, kuluttajaturvallisuus sekä tuotteiden energia- ja ekologinen tehokkuus.