Putoamisesteiden puuttuminen johti kaivinkoneen kuljettajan kuolemaan Agnico Eagle Finland Oy:n kaivoksella Kittilässä

Tukes
21.3.2017 8.13
Tiedote

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on saanut valmiiksi onnettomuustutkinnan, joka koski Agnico Eagle Finland Oy:n kultakaivoksella Kittilässä 15.12.2016 tapahtunutta kaivinkoneen kuljettajan kuolemaan johtanutta onnettomuutta. Maanalaisessa kaivoksessa kunnossapitotöissä ollut kaivinkone putosi noin 25 metriä huoltotasolta toiselle. Paikalle ei ollut tehty tarvittavaa putoamisestettä räjäytystyön jälkeen. Tutkintaryhmä havaitsi, että Kittilän kaivoksella tieto putoamisvaarasta ei välittynyt työntekijöiden, työnjohtajien ja tuotannonohjauksen välillä puutteellisten tiedonkulku- ja vuoronvaihtokäytäntöjen vuoksi. Tutkintaryhmä esittää korjaavia toimia räjäytystöiden jälkeisen kaivosturvallisuuden varmistamiseksi ja vuorojen välisen tiedonkulun parantamiseksi.

Urakoitsijan kaivinkoneenkuljettaja oli kunnostamassa maanalaisessa kaivoksessa kaivoskäytävää ja ajoi räjäytystyön jälkeen syntyneeseen avoimeen aukkoon. Tapahtumalla ei ollut silminnäkijöitä.

Kohteessa oli tehty louhoksen räjäytystöitä muutama päivä aikaisemmin. Räjäytystöiden jälkeen kohteessa käydään ja selvitetään tarvittavat toimet kohteen turvallisen työskentelyn varmistamiseksi. Yhtiön ohjeiden mukaan putoamisvaara ehkäistään rakentamalla maavalli. Lisäksi vaarasta tulee varoittaa asentamalla oranssi verkko ja vilkkuvalo. Kohteessa kaivoskäytävän yli oli vedetty naru ja laitettu varoitustaulu, mutta ohjeiden edellyttämä maavalli puuttui.

Kaivostyössä työskentele noin 500 työntekijää, joista puolet on eri urakoitsijoiden palveluksessa. Tutkintaryhmä totesi, että keskeinen onnettomuuteen johtanut tekijä oli puutteellinen tilannekuva töiden etenemisestä kaivoksessa. Tiedot töiden etenemisestä eivät välittyneet asianmukaisesti urakoitsijoiden, työnjohdon ja tuotannonohjauksen välillä eivätkä työvuorojen kesken.

– Kaivoksissa työkohteet ja niiden turvallisuustilanne muuttuvat päivittäin, joten turvallisuuden hallinta on tavallista haastavampaa. Vakavia onnettomuuksia sattuu kaivoksissa onneksi harvoin, mutta kaivosturvallisuuden eteen on edelleen tehtävä jatkuvasti töitä, sanoo tutkintaryhmän puheenjohtaja Timo Talvitie.

Tiedonkulkua ja vuoronvaihtokäytäntöjä parannettava

Tutkintaryhmä nostaa toimenpide-ehdotuksista esiin erityisesti tiedonkulku- ja vuoronvaihtokäytäntöjen parantamisen vastaavien onnettomuuksien välttämiseksi.

Onnettomuustutkintaraportti

Kalvosarja: Onnettomuus Agnico Eagle Oy:n Kittilän kaivoksella 15.12.2016

Video: Mitä Kittilän kaivosonnettomuudesta opittiin?

Accident Investigation Report Summary

Lisätietoja:
Timo Talvitie, onnettomuustutkintaryhmän puheenjohtaja, ylitarkastaja, puh. 029 5052 654

Ilkka Keskitalo, onnettomuustutkintaryhmän jäsen, ylitarkastaja, puh. 029 5052 151
[email protected]