Hyppää sisältöön

Sähköasentajan kuolema Savitaipaleella johtui turvallisuusohjeiden puutteellisesta noudattamisesta

Tukes
Julkaisuajankohta 31.12.2013 9.00
Tiedote

Savitaipaleella 17.4.2013 tapahtunut sähköasentajan tapaturmainen kuolema johtui turvallisuusmenettelyiden puutteellisesta noudattamisesta. Puolalaisen urakoitsijan asentaja kuoli sähkötyötapaturmassa saamaansa sähköiskuun 400 kV:n voimajohdon asennustyön yhteydessä. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) tutkinnan mukaan myös urakoitsijoiden sähköturvallisuudesta vastaavien henkilöiden toiminnassa oli puutteita. Savitaipaleen tutkintaraportti on julkaistu Tukesin verkkosivuilla.

Onnettomuus sattui, kun puolalaiset sähköasentajat olivat korjaamassa Yllikkälä-Huutokoski välillä suurjännitejohdon kannatinpylväällä havaittua asennuspoikkeamaa. Ilmajohdon pylväällä työskennellessä työkohde pitää aina ehdottomasti työmaadoittaa. Toimenpide estää sen, etteivät asentajat saa työskennellessään sähköiskua. Savitaipaleella työmaadoitukseen käytettävä väline irtosi, koska sitä ei ollut kiinnitetty johtimeen asianmukaisesti. Johtoon muodostunut ns. latausjännite koitui uhrin kohtaloksi.

Onnettomuuden taustatekijöinä vaikuttivat erilaiset käsitykset työmaan sähkötyöturvallisuuden valvonnasta. Käytännössä suurjänniteverkon siirtokyvyn vahvistamisesta Savitaipaleella vastasivat yhdessä ranskalaisen ja puolalaisen yrityksen muodostama konsortio, jotka olivat erikoistuneet mm. sähkönjakelujärjestelmien rakentamiseen.  Työn konsortiolta oli tilannut Suomen kantaverkkoyhtiö, jonka projektipäällikkö toimi hankkeen turvallisuuskoordinaattorina.

Tukes oli jo aiemmin kiinnittänyt huomiota ranskalaisyrityksen sähkötöiden johtajan tosiasiallisiin mahdollisuuksiin johtaa sähkötöitä Ranskasta käsin. Sähköturvallisuuslain mukaan sähkötöiden johtaja on vastuussa yrityksen sähköturvallisuudesta. Puolalaisyritystä ei huhtikuussa löytynyt Tukesin sähköurakoitsijarekisteristä, jonne kaikkien Suomessa sähkötöitä tekevien toiminnanharjoittajien pitää rekisteröityä.

Onnettomuustutkinnan perusteella onnettomuustutkintaryhmä suosittelee seuraavia toimenpiteitä vastaavien onnettomuuksien välttämiseksi:

  • Vastuuhenkilöiden tulee osallistua tosiasiallisesti työhön liittyvien vaarojen arviointiin ja olla kiinteässä kosketuksessa vastuullaan olevien töiden tekemiseen. Työnjohdon on valvottava, että annettuja ohjeita noudatetaan ja toimitaan sovittujen menettelyjen mukaisesti. Valvonnan on oltava kaikissa tilanteissa riittävää.
  • Suomessa tehtävissä sähkötöissä on noudatettava kansallisen lainsäädännön vaatimuksia ja voimassa olevia standardeja.  Urakoitsijoiden pitää tuntea Suomessa tehtävään sähkötyöhön liittyvät vaatimukset aloittaessaan urakoinnin.
  • Voimajohtotöiden yhteydessä on latausjännitteestä aiheutunut viime vuosina useita vakavia onnettomuuksia ja vaaratilanteita. Työskentelyä koskevat työmaadoitusohjeet tulee ottaa turvallisuuden kannalta riskiperusteiseen tarkasteluun.
  • Pylvästyöskentelyssä tapahtuvien onnettomuuksien varalta pitää pylväästä pelastamiseen olla selkeä toimintasuunnitelma, työntekijöiden koulutus ja tarvittavat välineet.
  • Latausjännitteeseen ilmiönä, sen vaaroihin ja oikeisiin työmenetelmiin tulee kiinnittää huomiota. Verkottuneessa toiminnassa yhteisellä työmaalla sähkötöihin osallistuvien toiminnanharjoittajien keskinäisestä tiedonvaihdosta ja valvonnan koordinaatiosta tulee huolehtia. Toiminnassa yhteisellä työmaalla sähkötöihin osallistuvien toiminnanharjoittajien keskinäisestä tiedonvaihdosta ja valvonnan koordinaatiosta tulee huolehtia.

Lisätietoja:
ylitarkastaja Sakari Hatakka, p. 029 5052 562,
turvallisuusinsinööri Ville Huurinainen, p. 029 5052 111
sähköposti: [email protected]

Voimajohtotyömaalla kuolemaan johtanut sähkötyötapaturma Savitaipaleella 17.4.2013

Summary of the Investigation Report

 
Sivun alkuun