Hyppää sisältöön

Siirtymäaika päättyy: Vain henkilönsuojainasetuksen mukaisia tuotteita markkinoille 21.4.2019 alkaen

Julkaisuajankohta 13.3.2019 9.00
Uutinen

Kaikkien markkinoille saatettavien henkilönsuojainten pitää täyttää henkilösuojainasetuksen vaatimukset 21.4.2019 alkaen.

EU:n henkilönsuojainasetuksen (EU) 2016/425 täysi soveltaminen alkoi 21.4.2018. Uusi henkilönsuojainasetus kumosi henkilönsuojaindirektiivin. Siirtymäaikana 21.4.2018–20.4.2019 on ollut mahdollista saattaa markkinoille, eli toimittaa myyntiin ja jakeluun, aiemman henkilönsuojaindirektiivin ja uuden asetuksen mukaisia henkilönsuojaimia.

Asetuksen soveltamisala on hieman laajempi kuin direktiivin. Asetusta sovelletaan myös kuumuudelta suojaaviin, yksityiskäyttöön tarkoitettuihin tuotteisiin, kuten uunikintaisiin ja patalappuihin, jotka ovat luokan II henkilönsuojaimia. Luokan II suojainten vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyn osat ovat EU-tyyppitarkastus ja valmistajan tekemä tuotannon valvonta.  

Myyntiin tai jakeluun toimitettavalla henkilönsuojaimella on 21.4.2019 alkaen oltava asetuksen mukaan

  • EY-tyyppitarkastustodistus tai EU-tyyppitarkastustodistus (luokan II ja III suojaimet), joista on tarkemmin tiedotteen lopussa
  • EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus, joka on toimitettava tuotteen mukana tai annettava ohjeissa internet-osoite, josta vakuutus on saatavilla
  • valmistajan ohjeet ja tiedot (käyttöohjeet)
  • merkinnät, mm. maahantuojan tiedot
  • tekniset asiakirjat.

Asetuksessa on tiedot asiakirjojen sisällöstä.

Lisäksi kansallisessa lainsäädännössä on nimetty markkinavalvontaviranomaiset sekä säädetty kielivaatimuksista. Ammattikäyttöön tarkoitettuja suojaimia valvovat työsuojeluviranomaiset ja kuluttajakäyttöön tarkoitettuja suojaimia Turvallisuus- ja kemikaalivirasto. Suomessa henkilönsuojaimen merkintöjen ja käyttöohjeiden on oltava suomeksi ja ruotsiksi sekä EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen on oltava saatavana suomeksi ja ruotsiksi.

Henkilönsuojainten, jotka on valmistettu direktiivin mukaisesti ja jotka on saatettu markkinoille ennen 21.4.2019, myynti toimitusketjussa on edelleen sallittua, ellei suojain vanhene tai aiheuta vaaraa käyttäjälle.

Tyyppitarkastustodistuksen uusiminen

Henkilönsuojaindirektiivin mukaiset EY-tyyppitarkastustodistukset ovat voimassa 21.4.2023 saakka, ellei niiden voimassaolo pääty ennen sitä. Tyyppitarkastustodistus on uusittava asetuksen mukaiseksi ennen 21.4.2019, jos yksi tai useampi seuraavista täyttyy:

  • yksi tai useampi olennainen terveys- ja turvallisuusvaatimus on muuttunut, jolloin vaaditaan korkeampi suojaustaso kuin direktiivissä. Muutos käyttöohjeen sisällössä ei ole merkittävä muutos eikä edellytä tyyppitarkastustodistuksen uusimista
  • henkilönsuojaimen mallia tai valmistusta on muutettu
  • tekniikan taso on muuttunut, kuten yhdenmukaistetun standardin on korvannut uusi standardiversio, jossa on merkittäviä muutoksia aiemmassa standardissa esitettyyn tekniikan tai turvallisuustasoon nähden.

Muussa tapauksessa henkilönsuojain voidaan saattaa markkinoille henkilönsuojaindirektiivin mukaisen EY-tyyppitarkastustodistuksen perusteella 21.4.2019 jälkeenkin. Tyyppitarkastusvaatimus ei koske luokan I henkilönsuojaimia.

Linkit:

Tukesin ja työsuojeluviranomaisten yhteistiedotteessa 17.4.2018 on kerrottu tarkemmin EU:n henkilönsuojainasetuksen tuomista muutoksista.

Asetuksen soveltamisesta on tarkemmin EU:n henkilönsuojainasetuksen soveltamisoppaassa.

Työssä käytettävät henkilönsuojaimet

Henkilönsuojaimet Tukesin verkkosivuilla

Henkilönsuojaimista Euroopan komission verkkosivuilla

Henkilönsuojainasetus (EU) 425/2016

Laki kuluttajien käyttöön tarkoitetuista henkilönsuojaimista (218/2018)

Laki eräiden teknisten laitteiden vaatimustenmukaisuudesta (1016/2004)

Lisätietoja:

Neuvotteleva virkamies Pirje Lankinen, STM, puh. 029 5163 488, [email protected]

Ylitarkastaja Katri Sihvola, Tukes, puh. 029 5052 197, [email protected]

 
Sivun alkuun