Hyppää sisältöön

Silmälasinkehyksissä nikkeliä, ripsiliimoissa formaldehydiä – Tukes poisti viime vuonna markkinoilta 24 tuotetta vaarallisten kemikaalien vuoksi

Mediatiedote
9.3.2021 8.22
Tiedote

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) poisti viime vuonna markkinoilta 24 tuotetta niiden sisältämien vaarallisten kemikaalien vuoksi. Yrityksiä velvoitettiin keräämään 11 tuotetta pois myös kuluttajilta. Palautusmenettelyyn joutuneiden tuotteiden joukossa oli mm. kahdeksat silmälasinkehykset. Markkinoilta poistettiin myös useita ripsiliimoja, joissa oli formaldehydiä, sekä lyijyä sisältäviä sähkö- ja elektroniikkalaitteita.

Kemikaalien markkinavalvonnassa käsiteltiin vuonna 2020 yhteensä 475 valvontatapausta, johon sisältyvät  kenttätarkastukset, verkkokaupan valvonta ja asiakirjavalvonta. Valvontatapauksista 10 prosentissa tehtiin hallinnollinen päätös, eli myyntikielto, markkinoilta poisto tai palautusmenettely. Palautusmenettelyyn määrättiin 11 tuotetta. Hallinnolliset menettelyt kohdentuivat vakavaa riskiä aiheuttaviin tuotteisiin ja esineisiin. 

Kemikaalien valvontaan kuuluvat erilaiset teollisuus- ja kuluttajakemikaalit aineina, seoksina tai esineissä, biosidit, kasvinsuojeluaineet, kosmeettiset valmisteet, vaaralliset aineet sähkö- ja elektroniikkalaitteissa, paristoissa, akuissa ja pakkauksissa, jalometallituotteissa, kelloissa ja koruissa sekä kemikaalit muissa esineissä.  

– Kemikaalituotteiden valvonta on riskiperusteisesta ja sen tarkoituksena on kannustaa toimijoita vastuullisuuteen. Valvontaa kohdennetaan vakavaa riskiä aiheuttaviin kemikaalituotteisiin ja esineisiin. Vähäisempää riskiä aiheuttavien tuotteiden valvonnassa korostuvat ensisijaisesti toimijoiden ohjaus, neuvonta ja vastuuttaminen. Suurin osa kemikaalivalvonnan tapauksista hoituikin ohjauksen ja neuvonnan keinoin. Viime vuona Tukes joutui poistamaan markkinoilta 24 kemikaalituotetta lainsäädännön vastaisuuksien vuoksi, sanoo Tukesin kemikaalituotteet-ryhmän päällikkö Jouni Räisänen

Silmälasinkehyksistä vapautui liikaa nikkeliä  

Tukes testautti yhteensä 21 silmälasien kehysmallia ja testien perusteella kahdeksasta kehysmallista vapautui liikaa nikkeliä. Tukes määräsi kyseiset kehykset markkinoilta poistettavaksi ja yritykset velvoitettiin myös pyytämään kyseiset tuotteet pois kuluttajilta. Nikkeli on ihoa herkistävä aine, jolle altistuminen voi aiheuttaa nikkeliallergian. 

Sähkö- ja elektroniikkalaitteista löytyi lyijyä 

Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden vaarallisia aineita valvottiin mm. lampuista, valaisimista, muistitikuista ja mustekaseteista. Seitsemän sähkötuotetta poistettiin markkinoilta vaarallisten kemikaalien takia. Markkinoilta poistot liittyivät tuotteiden sisältämään lyijyyn. Lyijy on myrkyllinen sekä ihmiselle että ympäristölle. Lyijyn käyttöä on rajoitettu myytävissä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. 

Koronaepidemia vaikutti biosidien valvontaan, käsidesien määrä moninkertaistui 

Koronaepidemia vaikutti viime vuonna voimakkaasti biosidien valvontaan.  Käsidesivalmisteiden määrä moninkertaistui Suomen markkinoilla ja desinfiointiaineista tuli satoja ilmoituksia kemikaalituoterekisteriin.  Kun rekisterissä oli vuoden 2019 lopussa alle 10 kemikaali-ilmoitusta käsideseistä, niin vuoden 2020 loppuun mennessä ilmoituksia oli tehty käsidesivalmisteista lähes 400 kpl. 

Tukes ohjasi ja neuvoi aktiivisesti käsidesien valmistajia ja vähittäismyyjiä mm. käsidesien valmistukseen, pakkaamiseen, myyntipäällysmerkintöihin ja vähittäismyyntiin liittyvissä asioissa. Suurin osa asioista saatiin valmistajien ja vähittäismyyjien kanssa kuntoon ja ainoastaan muutaman tuotteen myynti kiellettiin.

Kasvinsuojeluaineiden verkkokauppaa valvottiin 

Kasvinsuojeluaineiden valvonnassa tarkastettiin erityisesti valmisteiden pakkausmerkintöjä ja valvottiin kasvinsuojeluaineiden verkkokauppaa. Toimijoilla oli joitakin puutteita mainontaa koskevien vaatimusten noudattamisessa. Myös valmisteiden merkinnöissä oli puutteita.

Myös kosmetiikkaa ja koruja valvottiin 

Koruista tutkittiin nikkeliä, kadmiumin ja lyijyn pitoisuuksia sekä jalometallituotteiden merkintöjä. Kadmium aiheuttaa syöpää ja lyijy on lisääntymistoksinen aine. Niitä sisältävien tuotteiden myyminen kuluttajille on kiellettyä.

Kosmetiikkavalvonnassa keskityttiin kosmetiikan markkinointiväittämiin ja selvitettiin niiden säädöstenmukaisuutta.  Kosmetiikan lainsäädännön vaatimuksista järjestettiin myös webinaari ja neuvottiin sekä ohjattiin kosmetiikan valmistajia ja myyjiä aktiivisesti.  Kosmetiikkavalvonnassa tehtiin kolmelle valmisteelle myyntikieltopäätös ja yksi tuote määrättiin palautusmenettelyyn, koska tuote sisälsi metanolia. Metanoli on ihmiselle akuutisti myrkyllinen jo pienilläkin annoksilla.

Tiedot markkinoilta poistetuista tuotteista löytyvät Tukesin markkinavalvontarekisteristä.

Lisätietoja: 
Ryhmäpäällikkö Jouni Räisänen, p. 029 5052 098 
sähköpostit muotoa: [email protected]