Hyppää sisältöön

Tarkastuslaitokset tarkastivat viime vuonna 120 000 kohdetta – vakavia puutteita vastuuhenkilöiden nimeämisessä ja kunnossapidossa

Mediatiedote
Julkaisuajankohta 16.4.2021 8.43
Tiedote

Koronaepidemiasta huolimatta Tukesin hyväksymät tarkastuslaitokset tekivät vuonna 2020 lakisääteisiä tarkastuksia yhtä paljon kuin aiempinakin vuosina. Tarkastuksilla todettiin vakavia puutteita mm. lakisääteisten vastuuhenkilöiden nimeämisessä sekä sammutuslaitteistojen ja sähkölaitteistojen kunnossapidossa. 

–Tarkastuksilla havaitut vakavat puutteet osoittavat, että yritykset eivät riittävästi huolehdi turvallisuuskriittisistä laitteistoistaan, sanoo Tukesin johtaja Kirsi Levä.

– Yrityksen johdon olisi tärkeää varmistua nykyistä paremmin, että tarkastuskohteessa vastuuhenkilöt on nimetty, lakisääteiset tarkastukset tilattu ja niiden edellyttämät korjaustoimet tehty, Levä jatkaa.

Tukes hyväksyy tarkastuslaitoksia valvomillaan toimialoilla mm. painelaitteiden, palonilmaisu- ja sammutuslaitteistojen, mittauslaitteiden, sähkölaitteistojen ja hissien tarkastustehtäviin. Tarkastuslaitokset tarkastavat vuosittain n. 120 000 kohdetta teollisuudessa, kiinteistöissä ja kaupoissa.

Tukesin toimialoihin liittyvät tarkastuslaitosten tekemät tarkastukset vuonna 2020

Painelaitteet hoidetaan varsin hyvin

Tarkastuslaitokset tekivät painelaitteille yhteensä 13 360 tarkastusta. Turvallisuuskriittisille painelaitteille tehdään ensimmäinen määräaikaistarkastus käyttöönoton yhteydessä ja sen jälkeen määräaikaistarkastuksia kahden tai neljän vuoden välein. Noin 90 % tarkastetuista painelaitteista täytti vaatimukset. 10 %:ssa havaittiin seuraavia puutteita: Käytön valvoja tai varavalvoja puuttui osassa kohteista. Puutteita oli myös kattilalaitosten ohjauspaikan sijainnissa ja varusteissa, kuten varoventtiileissä. Painelaitetarkastuksia tekee neljä tarkastuslaitosta.

Palonilmaisu- ja sammutuslaitteistoissa paljon puutteita

Tarkastuslaitokset tekivät palonilmaisu- ja sammutuslaitteistoille yhteensä 13 070 tarkastusta. Kriittisten kohteiden palo- ja henkilöturvallisuuden varmistamiseen tarkoitetut palonilmaisu- ja sammutuslaitteistot tulee tarkastaa käyttöönoton yhteydessä. Palonilmaisulaitteistoille tehdään määräaikaistarkastuksia kolmen tai viiden vuoden välein. Sammutuslaitteistot tarkastetaan kahden tai neljän vuoden välein. Laitteistojen tarkastuksissa havaittiin paljon puutteita, vain 20 % laitteistoista täytti vaatimukset. Eniten merkittäviä puutteita oli asennuksissa, laitteistojen ylläpidossa ja dokumenttien päivittämisessä. Palonilmaisu- ja sammutuslaitteistotarkastuksia tekee kolme tarkastuslaitosta.

Mittauslaitteiden varmennukset pääosin kunnossa

Tarkastuslaitokset varmensivat yhteensä 25 600 mittauslaitteen luotettavuuden. Mittauslaitteita varmennetaan kahden tai kolmen vuoden välein. Varmennuksia tehdään eniten huoltoasemien jakelumittareille ja kauppojen vaaoille. Varmennuksessa hylättyjen mittauslaitteiden osuus oli pieni. Hylätyt mittauslaitteet joko varmennettiin uudelleen huollon jälkeen tai poistettiin käytöstä.
Mittauslaitteita varmentaa neljä tarkastuslaitosta.

Sähkölaitteistoissa vakavia puutteita

Sähkölaitteistojen lakisääteisiä tarkastuksia tekee 105 valtuutettua tarkastajaa ja kolme valtuutettua laitosta. Valtuutetut laitokset tekivät sähkölaitteistoille noin 2100 varmennustarkastusta ja noin 1100 määräaikaistarkastusta. Tarkastusten määrät olivat vuoden 2019 tasolla, mutta varmennustarkastuksia oli jopa noin 100 enemmän. Lukumäärästä puuttuvat tiedot valtuutettujen tarkastajien tekemistä tarkastuksista, ne tarkentuvat toukokuun aikana. 

Varmennustarkastuksia tehdään sähköurakoitsijan oman käyttöönottotarkastuksen lisäksi paritaloa laajemmille uusille tai uusituille/muutetuille sähkölaitteistoille. Määräaikaistarkastuksia tehdään isompien liike- ja teollisuusrakennusten sekä suurjännitteisen (> 1kV) kuluttajaliittymän sisältäville sähkölaitteistoille 10 vuoden välein ja sähkönjakeluverkoille viiden vuoden välein.  Valtuutettujen laitoksien tarkastuksista suurin osa kohdistui liike- ja teollisuusrakennuksiin. Sekä varmennus- että määräaikaistarkastuksista yli puolessa kohteista oli merkittäviä puutteita esimerkiksi sähkölaitteiden rakenteissa ja kotelointiluokissa, sähkökaapeleiden suojauksessa, asennusdokumentaatiossa, urakoitsijan käyttöönottotarkastuksissa sekä huolto- ja kunnossapito-ohjelmissa.

Hissien tarkastuksissa runsaasti korjauskehotuksia

Tarkastuslaitokset tekivät hisseille yhteensä 31 815 tarkastusta. Hisseille tehdään tarkastus käyttöönoton yhteydessä ja sen jälkeen määräaikaistarkastus joka toinen vuosi. Tarkastuksissa annettiin korjausmääräys 55 %:lle tarkastetuista hisseistä. Korjausmääräykset liittyivät esimerkiksi korin ja kuilun rakenteisiin, kannatinköysiin, tarraimeen, oviin ja hälytysjärjestelmään. Vaarallisia vikoja, joiden vuoksi hissin käyttö tulee keskeyttää, havaittiin 2,5 %:ssa hisseistä. Hissien huoltoliikkeet tekevät tarvittavat korjaukset hisseille. Tarkastuksia tehtiin hissien lisäksi konekäyttöisille nosto-oville 11 351 sekä liukuportaille ja liukukäytäville 1 087 kappaletta. Hissiturvallisuuslain mukaisia tarkastuksia tekee neljä tarkastuslaitosta ja yksi valtuutettu tarkastaja.

Tarkastuksia tekevät pääsääntöisesti akkreditoidut tarkastuslaitokset

Tukesin hyväksymillä tarkastuslaitoksilla on pääsääntöisesti akkreditointi tarkastustehtävien suorittamiseen. Akkreditointiin liittyy vuosittainen määräaikaisarviointi, jossa akkreditointiorganisaatio varmistaa, että akkreditoinnin edellytykset täyttyvät edelleen. Tukesin yhteydessä toimiva FINAS-akkreditointipalvelu toimii Suomessa kansainvälisesti tunnustettuna akkreditointiorganisaationa.

Lisätietoja:
Johtaja Kirsi Levä, p. 029 5052 162
ylitarkastaja Johanna Soppela, p. 029 5052 585, painelaitteet
ylitarkastaja Jan Meszka, p. 029 5052 061, palonilmaisu- ja sammutuslaitteistot
ylitarkastaja Sari Hemminki, p. 029 5052 244, mittauslaitteet
ylitarkastaja Timo Iholin, p. 029 5052 594, sähkölaitteistot
johtava asiantuntija Antti Savola, p. 029 5052 684, hissit
sähköpostit muotoa: [email protected]
 

 
Sivun alkuun