Hyppää sisältöön

TEM: Kuluttajaturvallisuuslainsäädäntöä uudistetaan

Julkaisuajankohta 10.1.2024 15.54
Uutinen

Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote: Työ- ja elinkeinoministeriö käynnistää hankkeen EU:n yleisen tuoteturvallisuusasetuksen täytäntöön panemiseksi Suomessa. Samalla päivitetään kuluttajapalvelujen turvallisuutta koskevaa yleistä sääntelyä.

EU:n yleinen tuoteturvallisuusasetus tuli voimaan 12.5.2023, ja sitä aletaan soveltaa jäsenmaissa sellaisenaan 13.12.2024. Asetus korvaa yleisen tuoteturvallisuusdirektiivin, johon kansallinen kuluttajaturvallisuuslaki perustuu.

Asetuksen tavoite on erityisesti varmistaa kuluttajien terveys ja turvallisuus sekä kuluttajatuotteiden sisämarkkinoiden toiminta. 

Yleinen tuoteturvallisuusasetus edellyttää kansallista lainsäädäntöä – samalla päivitetään kuluttajapalvelusääntelyä

Yleisessä tuoteturvallisuusasetuksessa säädetään kuluttajatuotteiden yleisistä turvallisuusvaatimuksista, talouden toimijoiden ja verkkomarkkinapaikkojen tarjoajien velvollisuuksista, kuluttajatuotteiden markkinavalvonnasta, viranomaisyhteistyöstä sekä tietyistä kuluttajan oikeuksista.

Yleistä tuoteturvallisuusasetusta sovelletaan sellaisenaan kaikissa EU:n jäsenmaissa ilman erillistä täytäntöönpanoa. Suomen, kuten muidenkin jäsenmaiden, on kuitenkin säädettävä esimerkiksi markkinavalvontaviranomaisten toimivaltuuksista ja asetuksen rikkomiseen sovellettavista seuraamuksista. 

Suomessa kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelujen turvallisuudesta säädetään nykyisin kuluttajaturvallisuuslaissa. EU-asetuksen säännösten kanssa päällekkäiset kansalliset säännökset on kumottava. Tässä yhteydessä myös kuluttajapalvelujen turvallisuutta koskevaa yleistä sääntelyä päivitetään vastaamaan paremmin nykyaikaista turvallisuusajattelua.

Uudistusta valmistellaan työ- ja elinkeinoministeriön asettamassa työryhmässä. Se tekee hallituksen esityksen muotoon laaditun ehdotuksen yleisen tuoteturvallisuusasetuksen panemiseksi täytäntöön ja kuluttajapalvelujen turvallisuutta koskevaksi yleiseksi laiksi. Työryhmän puheenjohtajana toimii hallitusneuvos Mikko Holm työ- ja elinkeinoministeriöstä. 

Lisätietoja:

hallitusneuvos Mikko Holm, p. 0295 047 377, [email protected]
erityisasiantuntija Lauri Wilenius, p. 029 504 7173, [email protected]

Tietoa kuluttajaturvallisuuslaista
Hankeikkuna: EU:n yleisen tuoteturvallisuusasetuksen täytäntöönpano ja kuluttajapalveluturvallisuussääntelyn uudistaminen

 
Sivun alkuun