Tila- ja torimyyjien vaakojen luotettavuus parantunut

Mediatiedote
8.1.2020 7.30
Tiedote
Kasviksia torimyynnissä

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) ja aluehallintovirastot ovat valvoneet tehostetusti kausimyyjien vaakojen ja mittojen luotettavuutta toreilla ja tilojen suoramyynnissä. Valvonnan perusteella kausimyyjät huolehtivat aiempaa paremmin määräajoin tehtävästä vaa’an varmennuksesta ja puutteellisten vaakojen käyttö on selvästi vähentynyt. Käytöstä löytyi edelleen jonkin verran esimerkiksi keittiövaakoja, joita ei ole tarkoitettu kaupalliseen käyttöön.

Valvonnassa tutkittiin, ovatko myynnissä ja tuotteita pakattaessa käytetyt vaa’at säädösten mukaisia. Eri puolilla Suomea käytiin läpi touko-lokakuussa 2019 noin 690 yrityksen vaa’at. Valvontakäyntejä tehtiin tilamyynteihin, toreille ja tuotteiden välitys- ja jalostuspaikoille.

Huomautettavaa löytyi vajaassa kolmanneksessa (29 %) kohteista. Tilanne on parantunut vuodesta 2014, jolloin Tukes ja aluehallintovirastot edellisen kerran tekivät kausimyyntiin kohdennettua valvontaa. Tuolloin huomautettavaa oli hiukan alle puolessa (43 %) valvotuista kohteista.

Puutteellisia vaakoja käytössä aiempaa vähemmän

Puutteellisten vaakojen käyttö on kausituotteiden myynnissä selvästi vähentynyt aiemmasta. Touko-lokakuussa 2019 valvotuista vaaoista 13 % oli säädösten vastaisia, kun vuonna 2014 kausimyynnin vaaoista säädösten vastaisia oli 37 %.

Tyypillisin puute on edelleen vaa’an varmennuksen vanhentuminen. Suoramyynnissä kuluttajalle on tuotteiden punnitsemiseen käytettävä varmennettua vaakaa. Varmennettua vaakaa on käytettävä myös, kun pakkaaja tarkistaa pakkausten sisällön määrän tai poimijoiden palkkio määräytyy kerättyjen tuotteiden painon perusteella.

- Vaaka täytyy varmentaa kolmen vuoden välein, jotta sen toimintaan voi luottaa. Varmennuksessa tarkastuslaitos tarkastaa, että vaaka toimii edelleen luotettavasti. Varmennuksen tekee Tukesin hyväksymä tarkastuslaitos, kertoo ylitarkastaja Reino Rinnemaa Tukesista.

Myös taarapainon käytössä havaittiin puutteita. Taarapaino tarkoittaa, että pakkausmateriaalin paino vähennetään punnituksessa.

Keittiövaaka ei ole tarkoitettu suoramyyntiin

Kausituotteiden myynnissä löytyy edelleen päivittäistavarakauppaa yleisemmin kokonaan varmennuskelvottomia vaakoja, esimerkiksi tavallisia keittiövaakoja. Niidenkin osalta tilanne on parantunut huomattavasti. Kokonaan varmennuskelvottomia vaakoja oli noin prosentti valvotuista vaaoista, kun 2014 niitä löytyi 6 %.

- Yleensä syy varmennuskelvottoman vaa’an käyttöön on tietämättömyys: yrittäjä ei ole vaakaa hankkiessa tiennyt, mitä vaa’alta vaaditaan, tai vaakojen myyjä ei ole osannut ohjeistaa yrittäjää oikein. Vastuu vaatimukset täyttävän vaa’an käytöstä on aina sitä käyttävällä yrittäjällä. Vaakojen myyjien olisi kuitenkin hyvä tunnistaa paremmin vaakojen ostajien tarpeet ja osata tarjota kaupalliseen käyttöön vaatimukset täyttävää vaakaa, sanoo Rinnemaa.

Tarkastusten yhteydessä aluehallintovirastot valvoivat tuotteiden hintamerkintöjä. Yleisin puute oli, ettei yksikköhintaa, eli esimerkiksi kilo- tai litrahintaa, ollut merkitty selkeästi näkyville.

Lisätietoja:

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)

Ylitarkastaja Reino Rinnemaa, p. 029 505 2143

Ylitarkastaja Sari Hemminki, p. 029 505 2244

Sähköpostit ovat muotoa [email protected]

Aluehallintovirastot: www.avi.fi