Hyppää sisältöön

Tukes on aloittanut laajan selvityksen parvekekaidejärjestelmien turvallisuudesta – syynä Tikkurilan parvekeonnettomuus

Mediatiedote
Julkaisuajankohta 31.5.2023 9.00
Tiedote

Vantaan Tikkurilassa tapahtui 2.3. kuolemaan johtanut onnettomuus, jossa nuori henkilö putosi alas seitsemännen kerroksen parvekkeelta, kun parvekkeen kaiteen lasiosa petti. Onnettomuuden johdosta Tukes on käynnistänyt markkinavalvontahankkeen parvekekaidejärjestelmien turvallisuudesta. Hankkeessa selvitetään useamman valmistajan tuotteiden vaatimustenmukaisuutta. 

Tukes alkoi onnettomuuden jälkeen markkinavalvontaviranomaisena selvittää kyseisen parvekkeen kaidejärjestelmän vaatimustenmukaisuutta. Tukes ei ole tutkinut itse onnettomuustapausta, vaan sitä tutki poliisi. Tukes on teettänyt testejä ja laskelmia Tikkurilan onnettomuusparvekkeen kaidejärjestelmille ja tulokset on luovutettu rakennusvalvonnalle sekä poliisille. Tukes ei julkaise raporttia onnettomuusparvekkeen testauksista.

Tukes on käynyt aktiivista keskustelua onnettomuuden jälkeen ja tutkinnan aikana tuotteen valmistajan ja muiden sidosryhmien kanssa. Tukes on myös teettänyt onnettomuuskaiteeseen liittyvät vertailulaskelmat ja tehnyt tuotteelle heiluritestin. Tieto Tukesin laskelmista ja testauksista on toimitettu sekä onnettomuuden tutkintaa tekevälle poliisille että rakennuskohteen toimivaltaiselle viranomaiselle eli Vantaan rakennusvalvonnalle. Tässä vaiheessa poliisin esitutkintamateriaali on salaista.

– Tikkurilan parvekekaidejärjestelmän ominaisuuksia ja vaatimustenmukaisuutta selvitettäessä on tullut esille asioita, joiden johdosta Tukes on tullut siihen tulokseen, että lasien mitoitusta sekä siitä annettuja ohjeistuksia tulee tarkastella laajemmin yhdessä koko toimialan, sidosryhmien ja valmistajien kesken, sanoo ryhmäpäällikkö Lauri Walden Tukesista.

– Tavoitteena tulisi olla, että toimialalle luodaan yhtenäinen ja selkeä mitoitus- ja testauskäytäntö. Kaidejärjestelmät mitoitetaan ja suunnitellaan kohdekohtaisesti. Tällä hetkellä kokeellisten ja laskennallisten mitoitusten keinoin saatetaan päätyä hyvin erilaisiin mitoitustuloksiin ja mitoittamisen keskinäiset erot eri menetelmin ovat suuria, jos lasin lujuuslaskentaan liittyviä standardeja ei lueta oikein. Kokeellisen ja laskennallisen ristiriidan selvittäminen on vienyt paljon aikaa, mutta toimii pohjana kehittää lasien mitoitusta yhtenäiseksi, Walden jatkaa.  

Tukes valvoo rakennustuotteiden vaatimustenmukaisuutta 

Tukes toimii rakennustuotteiden markkinavalvontaviranomaisena ja Tukesin valvonta kohdistuu markkinoilla olevien uusien rakennustuotteiden vaatimustenmukaisuuteen. Tukes ei valvo rakentamista, rakennusten suunnittelua, tuotteiden asentamista eikä niiden käyttöä tai huoltoa. Nämä asiat kuuluvat rakennushankkeeseen ryhtyvälle, kiinteistön omistajille ja rakennusvalvontaviranomaisille. 

Tukes on antanut asiantuntijalausuntoja toimivaltaiselle viranomaiselle ja poliisille liittyen onnettomuuskohteen rakennustuotteeseen, eli parvekekaidejärjestelmään. Tukes ei tee onnettomuustutkintaa rakennustuotteiden osalta eikä julkaise asiasta erillistä selvitystä.

Tukes ei päätä rakennusten parvekkeiden asettamisesta käyttökieltoon tai anna lupaa ottaa niitä käyttöön, vaan näissä asioissa toimivaltainen viranomainen on kyseisen kunnan rakennusvalvonta.

Lisätietoja:

Ryhmäpäällikkö Lauri Walden, p. 029 5052 271
Ylitarkastaja Petri Kulmala, p. 029 5052 741
sähköpostit muotoa: [email protected]

Liitteet:

Tukesin ja poliisin yhteistiedote 28.3.: Vantaalla kuolemaan johtaneesta onnettomuudesta aloitettu esitutkinta 

Ympäristöministeriön tiedote 30.3.: Ympäristöministeriö on pyytänyt kuntia olemaan yhteydessä rakennushankkeisiin ryhtyneisiin parvekekaidejärjestelmien vaatimustenmukaisuudesta

 


 

 
Sivun alkuun