Hyppää sisältöön

Vantaalla kuolemaan johtaneesta onnettomuudesta aloitettu esitutkinta

Mediatiedote
Julkaisuajankohta 28.3.2023 9.19
Tiedote

Vantaan Tikkurilassa 2.3. yöllä, noin kello 02.00 tapahtuneen kuolemaan johtaneen onnettomuuden tutkinta etenee. Onnettomuudessa nuori nainen putosi kerrostalon seitsemännen kerroksen parvekkeelta ja menehtyi. Poliisi ilmoitti onnettomuudesta rakennusvalvontaan, joka määräsi onnettomuuspaikan kerrostalon kaikki parvekkeet käyttökieltoon.

– Onnettomuuteen johtaneiden syiden selvittämisessä olemme tehneet erittäin tiivistä yhteistyötä Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin kanssa, rikoskomisario Josefiina Hiltunen Itä-Uudenmaan poliisista kertoo. 

Poliisi on tähän asti tutkinut asiaa kuolemansyyn selvittämisenä. Poliisin omien selvitysten ja tänään 28.3. Tukesilta saamien tietojen perusteella poliisi on päättänyt aloittaa asiasta esitutkinnan. Asiaa tutkitaan tässä vaiheessa nimikkeellä kuolemantuottamus. Nimikkeet saattavat vielä tarkentua tutkinnan edetessä.

– Uusien onnettomuuksien välttämiseksi haluamme avata joitakin yksityiskohtia tapauksesta. Poliisi epäilee, että nuori nainen on kaatunut parvekkeella kaidetta vasten, jolloin parvekekaiteen lasi on pettänyt ja nainen on pudonnut seitsemännestä kerroksesta, Hiltunen jatkaa.  

Tukes selvittää onnettomuuskohteen parvekekaidejärjestelmän vaatimustenmukaisuutta 

– Tukes selvittää edelleen parvekekaidejärjestelmän vaatimustenmukaisuutta. Olemme tähän mennessä teettäneet kohteen parvekekaiteen rakennesuunnitelmista vertailulaskelmat, jotka ovat nyt valmistuneet. Muilta osin selvitystyö on vielä kesken, eikä lopullisia päätelmiä voi vielä tehdä, sanoo ryhmäpäällikkö Lauri Walden Tukesista. 

Vertailulaskennassa on tarkasteltu kaidejärjestelmän alumiinisen rungon sekä putoamiselta suojaavien lasiosien rakenteellista kestävyyttä. Kaidejärjestelmää koskevat laskentaperusteet on esitetty eurokoodistandardeissa sekä kansallisessa lainsäädännössä. Lujuuslaskennassa käytettävät kuormat ovat tuulikuorma, viivakuorma sekä pistekuorma. Laskennallisessa selvityksessä on havaittu, että kohteeseen suunniteltu lasityyppi (4+4 mm laminoitu lasi) kahdelta sivulta kaiderunkoon tuettuna ei täytä pistekuormavaatimusta. Kaidejärjestelmälle tehdään vielä iskunkestävyyskoe, jonka avulla voidaan todentaa kaiteen alumiinirungon ja suojaavan lasiosuuden yhteentoimivuus.

– Vertailulaskelmat on tehty vain kyseisen kohteen parvekekaidejärjestelmälle. Parvekekaiteet suunnitellaan aina kohdekohtaisesti, joten emme voi ottaa kantaa siihen miten yleisestä suunnitteluvirheestä on kysymys, mutta emme voi myöskään poissulkea sitä mahdollisuutta, etteikö vastaavia ratkaisuja olisi muuallakin. Tätä asiaa Tukes alkaa nyt selvittämään, Walden jatkaa.

Tukes on ryhtynyt markkinavalvontatoimenpiteisiin sekä käynnistää valvontahankkeen, jossa selvitetään laajasti alan toimijoilta, löytyykö Suomessa muita kohteita, joissa on käytetty vastaavia suunnitteluperiaatteita.

Tukes toimii rakennustuotteiden markkinavalvontaviranomaisena ja sen valvonta kohdistuu markkinoilla olevien rakennustuotteiden vaatimustenmukaisuuteen. Tukes ei valvo rakentamista, rakennusten suunnittelua, tuotteiden asentamista eikä niiden käyttöä tai huoltoa. Nämä asiat kuuluvat rakennushankkeeseen ryhtyvälle, kiinteistön omistajille ja rakennusvalvontaviranomaisille.

– Jos teillä on huoli asuntonne parvekkeen käyttöturvallisuudesta tai siitä onko se toteutettu rakentamismääräysten mukaisesti, voitte olla yhteydessä taloyhtiönne hallitukseen tai isännöitsijään. Taloyhtiö voi tarvittaessa hankkia ulkopuolisen asiantuntijan selvittämään asiaa tai olla yhteydessä asuinkuntanne rakennusvalvontaan, Walden kehottaa.

Lisätietoja:

Rikoskomisario Josefiina Hiltunen, Itä-Uudenmaan poliisilaitos, (onnettomuustutkintaan liittyvät asiat), p. 029 5436 806, sähköposti: [email protected]

Ryhmäpäällikkö Lauri Walden, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes), p. 029 5052 271, 
sähköposti: [email protected]

Lisätietoa markkinavalvonnasta: Valvontakeinot | Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) 

Kysymyksiä ja vastauksia liittyen parvekekaiteisiin, parvekelasituksiin ja yleisesti parvekkeisiin

Parvekkeeni kaide näyttää samanlaiselta kuin parvekkeella, jolla onnettomuus tapahtui. Onko syytä huoleen?

Parvekkeiden kaiderakenteet suunnitellaan aina jokaisen kohteeseen erikseen. Tukesin selvitykset ja laskelmat koskevat vain onnettomuuskohteen parvekerakennetta ja niistä ei voi suoraan tehdä johtopäätöksiä muiden parvekkeiden osalta. Tukes on aloittanut selvityksen siitä, onko vastaavanlaisia suunnitteluperiaatteita käytetty muissakin kohteissa.

Parvekkeellani on kaide, jonka alaosa on lasista kuten onnettomuusparvekkeella. Olen huolissani siitä, onko taloyhtiöni parveke rakennettu rakennusmääräysten mukaisesti. Keneen minun kannattaa olla yhteydessä?

Jos olet huolissasi parvekkeesi turvallisuudesta, sinun kannattaa olla yhteydessä taloyhtiön hallitukseen tai isännöitsijään. Taloyhtiö voi tarvittaessa hankkia ulkopuolisen asiantuntijan selvittämään asiaa tai olla yhteydessä asuinkunnan rakennusvalvontaan.

Miksi Tukes ei tarkasta kaikkia parvekelaseja ennen asentamista?

Tukes toimii rakennustuotteiden markkinavalvontaviranomaisena. Tukes valvoo markkinoilla olevia rakennustuotteita riskiperusteisesti. Tukes ei ennakkotarkasta tuotteita eikä anna niille ennakkohyväksymisiä.

Tukes ei valvo rakentamista, rakennusten suunnittelua, tuotteiden asentamista eikä niiden käyttöä tai huoltoa. Nämä asiat kuuluvat rakennusvalvontaviranomaisille ja kiinteistön omistajille.

Miksi ette kerro, mikä yritys on valmistanut onnettomuusparvekkeen kaiderakenteen?

Poliisi on aloittanut asiasta esitutkinnan, joten tätä tietoa ei voida kertoa tutkinnan ollessa kesken. (Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta, 24 § 1 mom. kohta 3)

 
Sivun alkuun