Tukes poisti viime vuonna markkinoilta 240 vaarallista tuotetta

Tukes
30.1.2017 9.30
Tiedote

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) poisti vuonna 2016 markkinoilta noin 240 vaarallista tai vaatimustenvastaista tuotetta. Lähes sata tuotetta kerättiin takaisin kuluttajilta asti. Puutteita löytyi mm. sähkölaitteista, tasapainolaudoista, crossipyöristä, leluista, öljylampuista ja ilotulitteista. Markkinoilta poistettujen tuotteiden lukumäärä lisääntyi edellisvuodesta, jolloin niitä oli 158.   


Noin 600 sähkölaitetta testautettiin, vain 20 prosenttia sai puhtaat paperit

Tukes teki vuoden aikana 2 230 valvontakäyntiä sähkölaitteita myyviin liikkeisiin sekä valmistajien ja maahantuojien luokse. Yhteensä noin 600 sähkölaitetta testautettiin, ja testausten perusteella markkinoilta poistettiin 135 vaarallista tai vaatimustenvastaista tuotetta. Näistä 37 kerättiin takaisin kuluttajilta. Lisäksi lievemmin vaatimusten vastaisille tuotteille annettiin 103 myyntikieltoa. Eniten poistettiin markkinoilta led-valaistustuotteita ja erilaisia verkkoliitäntäkojeita.

– Sähkölaitteiden valvontaa kohdistetaan riskiperusteisesti epäilyttäviin tuotteisiin tai uusiin tuoteryhmiin. Valvonnan kohdentaminen toimii tehokkaasti, sillä yli 40 prosentille testatuista tuotteista annettiin eriasteisia kieltoja. Vain 20 prosenttia tuotteista oli testatuilta osin täysin vaatimusten mukaisia, kertoo sähkötuotteet-ryhmän johtava asiantuntija Mika Toivonen.

Tasapainolaudoissa ja crossipyörissä eniten puutteita

Tukes valvoo projektiluonteisesti ja ilmoitusten perusteella kuluttajatuotteiden, kuten koneiden, lelujen ja henkilönsuojainten turvallisuutta.  Markkinoilta poistettiin yhteensä 102 tuotetta, joista 60 tapauksessa jo myydyt tuotteet kerättiin pois kuluttajilta saakka. Eniten puutteita oli koneissa, kuten tasapainolaudoissa ja crossipyörissä sekä ammus- ja muovileluissa. Tasapainolautojen puutteet liittyivät sähköturvallisuuteen; niiden akut kuumenivat ja aiheuttivat tulipalon vaaran. Puutteita havaittiin myös henkilönsuojaimissa ja öljylampuissa.

 – Viime vuonna poikkeuksellisen paljon ilmoituksia vaarallisista tuotteista (yhteensä 37 kpl) tuli yrityksiltä itseltään. Ilmoitukset koskivat useita tuoteryhmiä, kuten koneita, tekstiilejä, leluja ja lastenhoitotarvikkeita. Tämä osoittaa, että yritykset valvovat enenevässä määrin myymiensä tuotteiden turvallisuutta, kuluttajatuotteet-ryhmän johtava asiantuntija Anna Pukander kertoo.

Rakennustuotteiden testausohjelma käynnistyi 
 

Rakennustuotteiden markkinavalvontatapauksia oli 345. Valmistajat ja maahantuojat korjasivat asiakirjoissa havaitut puutteet vapaaehtoisesti, joten markkinoilta poistoja ei jouduttu tekemään. Isoimmat valvontatapaukset koskivat teräsrakenteita. Loppuvuodesta aloitettiin betonin laatuongelmiin liittyvät selvitystyöt. Rakennustuotteiden laaja testausohjelma käynnistyi vuoden 2016 lopulla. Lisäksi markkinavalvontaa on tehty pelastustoimen laitteille (52 tapausta) ja vaarallisille säiliöille (8 tapausta). Viisi säiliötä sai myyntikiellon.

Ilotulitteissa paljon turvallisuuspuutteita

Ilotulitteissa oli poikkeuksellisen paljon turvallisuuspuutteita. Tukes tarkasti yhden maahantuojan varastosta peräti 4 320 rakettia, joista kahdeksassa prosentissa todettiin puutteita. Kyseinen raketti ja sen lisäksi kaksi muuta ilotulitetta poistettiin markkinoilta. Vuodenvaihteessa maahantuojan omassa valvonnassa paljastui myös vaaraa aiheuttava virheellinen merkintäpuute, jonka takia Tukes joutui poikkeuksellisesti turvautumaan vaaratiedotteeseen. Uudenvuoden jälkeen kuluttajilta tuli aikaisempiin vuosiin verrattuna moninkertainen määrä ilmoituksia virheellisesti toimineista ilotulitteita.

Kiellettyjä aineita löytyi paristoista, pakkauksista sekä sähkö- ja elektroniikkalaitteista
 

Kemikaalituotteiden valvonta-alueeseen kuuluvat mm. biosidit, kasvinsuojeluaineet, pesuaineet, kosmetiikka sekä kuluttaja- ja teollisuuskemikaalit. Lisäksi valvotaan pakkausmateriaaleja, jalometallituotteiden vaatimustenmukaisuutta ja vaarallisia aineita koskevien säädösten noudattamista sähkö- ja elektroniikkalaitteissa sekä akuissa ja paristoissa.

Markkinavalvonnan kohteena oli viime vuonna noin 1 600 eri tuotetta, valvontakäyntejä yrityksiin tehtiin hieman yli 300, ja yli 200 tuotteen koostumuksia analysoitiin mm. kiellettyjen aineiden ja raskasmetallien osalta. Lähes kaikki tapaukset johtivat yritysten tekemiin korjauksiin tuotteissa, niiden merkinnöissä tai käyttöturvallisuustiedotteissa.

Vaaralliset tuotteet löytyvät Tukesin markkinavalvontarekisteristä
 

Tarkempia tietoja markkinoilta poistetuista tuotteista löytyy Tukesin markkinavalvontarekisteristä. Tukesille voi ilmoittaa vaaralliseksi epäilemästään tuotteesta verkkosivuillamme olevalla lomakkeella 

Lisätietoja:
Johtava asiantuntija Mika Toivonen, p. 029 5052 653 (sähkölaitteet)
Johtava asiantuntija Anna Pukander, p. 029 5052 165 (kuluttajatuotteet, esim. lelut, suojaimet, koneet)
Ryhmäpäällikkö Kurt Kokko, p. 029 5052 128 (rakennustuotteet, ilotulitteet)
Ryhmäpäällikkö Jouni Räisänen, p. 029 5052 098 (kemikaalituotteet)
[email protected]

Lue myös:

Vaaralliset sähkölaitteet jäävät Tukesin haaviin

Tukes kielsi vaarallisten USB-latureiden myynnin

Tasapainoskoottereista löytyi turvallisuuspuutteita 

Betonin laatuongelmiin ei yksittäistä syytä

Viallisista ilotulitteista tullut ennätysmäärä ilmoituksia

Käsivarsikellukkeissa todettu puutteita

Liite: Kuvia markkinoilta poistetuista tuotteista