Valikko

Tukesin testauttamat lastenvaatteet eivät sisältäneet vaarallisia kemikaaleja

Tukes 17.11.2014 13.18
Tiedote

Lastenvaatteista ei löytynyt Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) teettämissä testeissä vaarallisia kemikaaleja.  Tukes testautti 12 ulkomaisen valmistajan lastenvaatetta Tullilaboratoriossa. Testattujen tuotteiden joukossa oli sukkia, paitoja, housuja ja sadetakkeja. Vaatteista selvitettiin mm. atsovärien, dimetyylifumaraatin (DMF), kadmiumin sekä eräiden ftalaattien pitoisuudet. Kaikki vaatteet olivat tutkituilta osin kemikaalilainsäädännön vaatimusten mukaisia. Yhdessä sadetakissa havaittiin kuitenkin DEHP-ftalaattipitoisuus, jonka johdosta toiminnanharjoittajalla on asiasta tiedonantovelvollisuus. Toiminnanharjoittaja kuitenkin poisti tuotteen vapaaehtoisesti markkinoilta.

Tukes valitsi testeihin ulkomaisten valmistajien lastenvaatteita, joiden joukossa oli tunnettuja vaatemerkkejä kuten Hennes & Mauritz, Lindex ja KappAhl.   Sukista ja paidoista testattiin atsovärit, housuista DMF-pitoisuudet ja sadetakeista kadmiumpitoisuudet.  Sadetakeista tutkittiin myös seuraavat ftalaatit: DEHP, BBP, DBP, DIBP. Kaikki lastenvaatteet olivat tutkituilta osin säädöstenmukaisia.  Yhdestä sadetakista löytyi kuitenkin DEHP-ftalaattia. Toiminnanharjoittaja päätti poistaa vapaaehtoisesti sadetakin markkinoilta. Toiminnanharjoittaja myös tiedotti verkkokaupan asiakkaille ja jakelijoille havaitusta DEHP-pitoisuudesta sekä ohjeisti heitä palauttamaan ostetut tai varastossa olevat sadetakit.  

Lastenvaatteiden kemikaaliturvallisuutta koskeva valvontaprojekti toteutettiin myös viime vuonna testauttamalla kotimaisia lastenvaatteita. Nämäkin tuotteet olivat tutkituilta osin vaatimustenmukaisia.   Testiotokset ovat kuitenkin hyvin pieniä suhteutettuna koko tuotekenttään, joten tulosten perusteella ei  voi  päätellä, että kaikkien markkinoilla olevien lastenvaatteiden kemikaalipitoisuudet olisivat hyväksyttäviä.

REACH-asetus rajoittaa useiden kemikaalien käyttöä tekstiileissä niiden aiheuttaman terveys- tai ympäristöriskin takia. Osana kemikaalien markkinavalvontaa Tukes valvoo, että asetuksen mukaisia rajoituksia noudatetaan.  Lisätietoa tekstiilien kemikaaleista löytyy Tukesin verkkosivuilta.  Kuluttajat voivat ilmoittaa Tukesille vaarallisista tuotteista lomakkeella.   

Tietyt ftalaatit, kuten DEHP, on tunnistettu REACH-asetuksen mukaisiksi erityistä huolta aiheuttaviksi aineiksi (Substances of Very High Concern), ja ne on listattu Euroopan kemikaaliviraston sivuilla julkaistavalle ns. kandidaattilistalle. Kuluttajilla on tällöin oikeus saada tietoa   esineen (esim. vaatteen, jalkineen) sisältämästä erityistä huolta aiheuttavasta aineesta ja tuotteen turvallisesta käytöstä.  

Tukes käyttää valvonnan apuna myös RAPEX-tietojenvaihtojärjestelmää. RAPEX-järjestelmän avulla EU-jäsenvaltiot ja muut järjestelmän piiriin kuuluvat maat vaihtavat tietoja ihmisten terveydelle ja ympäristölle riskejä aiheuttavista tuotteista ja niihin liittyvistä  toimenpiteistä. Vuoden 2014 aikana RAPEX-järjestelmässä on julkaistu noin 90 ilmoitusta, jotka koskevat kemikaalilainsäädännön vaatimusten vastaisia vaatteita ja kenkiä. RAPEX-viikkoyhteenvedot löytyvät  Euroopan komission sivuilta.  Lisätietoa RAPEX-tietojenvaihtojärjestelmästä löytyy Tukesin verkkosivuilta.

Lisätietoja: tarkastaja Elina Vaahtovuo, p. 029 5052 003,
Ryhmäpäällikkö Marilla Lahtinen, p. 029 5052 048, [email protected] 

Lyhenteet:
DEHP = bis(2-etyyliheksyyli)ftalaatti
DBP= dibutyyliftalaatti
BBP = bentsyylibutyyliftalaatti  
DIBP= di-isobutyyliftalaatti

Tukesin Turvallinen arki lapselle –teemaviikkoa vietetään 13-19.11.2014
Teemaviikon avoin keskustelutilaisuus Pasilassa, Ratapihankatu 9:n auditoriossa ke 19.11. klo 10-11.30 – tervetuloa!
Asiantuntijat päivystävät ja vastaavat lasten turvallisuuteen liittyviin kysymyksiin Tukesin Facebook-sivulla ke 19.11. klo 12-15.

Seuraa Tukesia somessa:

Twitter: @tukesinfo
Facebook: turvallisuusjakemikaalivirasto
LinkedIn: Turvallisuus- ja kemikaalivirasto”