Valikko

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto aloitti toimintansa

Tukes 3.1.2011 8.00
Tiedote

Suomeen on syntynyt 1.1.2011 uusi kansallinen turvallisuusviranomainen, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes), kun kemikaalien tuotevalvontatehtävät keskitettiin Turvatekniikan keskukseen. Nimensä muuttanut Tukes on nyt entistä laajempi, yli 200 hengen tuotevalvonnan keskus, joka valvoo ja edistää monialaisesti teknistä turvallisuutta ja vaatimustenmukaisuutta sekä kuluttaja- ja kemikaaliturvallisuutta.

Tukesiin siirtyivät vuodenvaihteessa kemikaalien tuotevalvontatehtävät Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta (Valvira), Suomen ympäristökeskuksesta (SYKE) ja Elintarviketurvallisuusvirasto Evirasta.


Näissä virastoissa tehtäviä hoitaneet 74 henkilöä ovat siirtyneet Tukesin palvelukseen.  Uudet kemikaalitoiminnot muodostavat Tukesiin kemikaalituotevalvontayksikön, joka vastaa teollisuus- ja kuluttajakemikaalien, biosidien ja kasvinsuojeluaineiden toimeenpano- ja valvontatehtävistä sekä rekisteripalveluista.


Tukesin päätoimipaikat ovat Helsingissä ja Tampereella. Kemikaalituotevalvontayksikön henkilöstö sijoittuu pääosin Helsinkiin, kemikaalituoterekisterin sijaintipaikka on yhä Tampere.


Kemikaalihallinnon keskittämisellä tehostetaan ja yhdenmukaistetaan kemikaaleja koskevaa tuotevalvontaa ja siten helpotetaan uudistuneen, entistä vaativamman EU-lainsäädännön toimeenpanoa. Lisäksi palvelut paranevat ja asiointi helpottuu, kun kemikaalien tuotevalvonta keskitetään yhteen osoitteeseen.


Tukesin tehtäväalue laajenee

Tukes valvoo toimialojensa tuotteita, palveluita ja tuotantojärjestelmiä ja toimeenpanee niihin liittyvää lainsäädäntöä.  Tukesin toiminnan tarkoituksena on suojella ihmisiä, omaisuutta ja ympäristöä turvallisuusriskeiltä. Tukesin toimialoja ovat mm. sähkö ja hissit, kemikaalituotantolaitokset, räjähteet, ilotulitteet, painelaitteet, mittauslaitteet, jalometallituotteet, pelastustoimen laitteet, rakennustuotteet, kuluttajaturvallisuus sekä tuotteiden energia- ja ekologinen tehokkuus.


Tukesin uusia tehtäviä 1.1.2011 alkaen ovat teollisuus- ja kuluttajakemikaalien ja biosidien tuotevalvontatehtävät, kasvinsuojeluaineiden riskinarviointi-, hyväksymis- ja valvontatehtävät sekä kemikaalirekisteri.  Tukes on kemikaalien tuotevalvonnan kansallinen vastuutaho ja Helsingissä toimivan Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) tärkeä yhteistyökumppani erityisesti EU:n REACH- ja CLP-asetusten toimeenpanossa.


Tukesin tehtäväalue on laajentunut merkittävästi viime aikoina. Vuoden 2010 alussa Tukesiin siirtyivät kuluttajaturvallisuuden valvontatehtävät Kuluttajavirastosta, ja kaivosviranomaistehtävien siirtoa Tukesiin valmistellaan parhaillaan.


Tukes toimii usean ministeriön ohjauksessa, ja sen hallinnollisesta ohjauksesta ja valvonnasta vastaa työ- ja elinkeinoministeriö.


Tukesin logo ja visuaalinen ilme uudistuivat vuodenvaihteessa, ja uudistunut verkkopalvelu avattiin tänään. Osoite- ja puhelintiedot, sähköiset yhteystiedot ja verkko-osoite (www.tukes.fi) säilyvät ennallaan.

Lisätietoja

Seppo Ahvenainen, ylijohtaja, puh. 010 6052 555 

Johanna Salomaa-Valkamo, viestintäpäällikkö, puh. 010 6052 481