Tutkimus osoittaa: kuluttajat kokevat tietonsa kemikaaliturvallisuudesta olevan hyvällä tasolla, mutta toisaalta riskejä ei tiedosteta

Mediatiedote
14.3.2019 9.30
Tiedote

35 prosenttia suomalaisista ei tiedä, että elektroniikka sisältää kemikaaleja eikä 45 prosenttia tiedä, että ekologiset pesuaineet sisältävät kemikaaleja. Tästä huolimatta lähes kaksi kolmesta suomalaisesta arvioi omat tietonsa kemikaaliturvallisuudesta melko hyviksi. Tiedot käyvät ilmi Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) Taloustutkimuksella teettämästä kyselytutkimuksesta. Tukesin Luulot pois kemikaaleista -teemavuosi kehottaa tietämään, ei luulemaan, ja tarjoaa kuluttajille tietoa kemikaaleista ja turvallisuudesta.

Kyselytutkimus tehtiin puhelinhaastatteluina joulukuussa 2018 ja siihen vastasi 1001 henkilöä. Kohderyhmänä olivat 15–79-vuotiaat suomalaiset.

Kemikaaleja on kaikkialla – käytä oikein ja harkiten

Tutkimuksessa vastaajat mainitsivat kemikaaleja sisältäviksi tuotteiksi useimmin: meikit, shampoot ja saippuat (93 %), vaatteet (80 %), kodintekstiilit (75 %), huonekalut (71 %). Alle 25-vuotiaat vastaajat uskoivat keskimääräistä harvemmin, että huonekalut ja matot, verhot, muut kodin tekstiilit tai vaatteet sisältävät kemikaaleja.

Todellisuudessa kemikaaleja on kaikkialla, kemikaalitonta maailmaa ei ole. Luonnonkemikaalit ovat kemikaaleja siinä missä synteettiset kemikaalitkin, sanoo Tukesin kemikaaliyksikön johtaja Tiina Putkonen.

Lähes kaksi kolmesta suomalaisesta arvioi omat tietonsa kemikaaliturvallisuudesta vähintään melko hyviksi. Vastaajat eivät kuitenkaan mieltäneet, että kemikaaleja on joka puolella. Lisäksi he muun muassa uskoivat, että he voisivat vähentää kemikaalien käyttöä omassa arjessaan esimerkiksi ostamalla vain kallista ja laadukasta tai eko- ja luomutuotteita.  

Etiketti ja käyttöohje antavat faktatietoa tuotteesta. Kun kemikaaleja ja tuotteita käyttää harkiten ja käyttöohjeiden mukaisesti, voi välttää monet vaarat, esimerkiksi ihon syöpymisen, silmien vaurioitumisen tai hengityselinten ärsytyksen, kertoo Putkonen.

Suurin osa vastaajista kertoi toimivansa oikein, eli hakevansa tuotteen etiketistä tietoa tuotteen sisältämien kemikaalien vaaroista.

Verkkokaupoista tilaaminen mietityttää

Tuotteiden ostamiseen EU:n ulkopuolella sijaitsevista verkkokaupoista vastaajat suhtautuivat varauksellisesti. 45 prosenttia vastaajista arvioi, että tuote saattaa sisältää haitallisiksi todettuja, kiellettyjä aineita ja 17 prosenttia arvioi, ettei tuote täytä lainsäädännön vaatimuksia tai sille ei ole olemassa viranomaisen lupaa. Naiset ja alle 25-vuotiaat mainitsivat keskimääräistä useammin riskiksi sen, että he eivät tiedä, mitä tuote oikeasti sisältää tai valvonta on puutteellista.

Tukesin viime vuonna Omalla vastuulla -kampanjan yhteydessä turvallisuustarkasteluun tilaamat 12 kosmetiikkanäytettä eivät kaikilta osin täyttäneet eurooppalaisia vaatimuksia.Tukesin havaintojen perusteella ei voida yksiselitteisesti sanoa, onko EU:n ulkopuolisista verkkokaupoista tilattava kosmetiikka turvallista vai ei. Ostajan kannattaa kuitenkin pitää mielessä, että näille tuotteille ei ole EU-alueelle sijoittunutta yritystä, joka on vastuussa tuotteiden turvallisuudesta.

Luulot pois kemikaaleista -kampanja herättelee

Tukes on Suomessa kemikaaliturvallisuusviranomainen, eli käytännössä Tukes muun muassa valvoo pistokokeilla Suomessa myynnissä olevia kemikaaleja ja niitä sisältäviä tuotteita, myöntää lupia Suomessa myytäville biosidi- ja kasvinsuojeluainevalmisteille ja toimeenpanee pääosin EU-tasoista kemikaalilainsäädäntöä. Tukes ei hyväksy eikä ennakkotarkasta etukäteen kaikkia markkinoilla olevia kemikaalituotteita. Suurin osa työstä kemikaaliturvallisuuden eteen tehdään teollisuuden ja valmistajien kanssa, eikä se suoraan näy kuluttajille.

Nyt käynnistyvä Luulot pois kemikaaleista -kampanja on suunnattu ennen kaikkea kuluttajille.

Tarjoamme faktatietoa ja muistutamme, että sinä itse voit vaikuttaa omaan turvallisuuteesi, herkistymiseesi ja altistumiseesi. Kampanjan aikana kerromme käytännönläheisiä vinkkejä, tavallisten ihmisten tarinoita ja käymme läpi kemikaaleihin liittyviä luuloja, kertoo Tukesin viestintäjohtaja Mirva Kipinoinen.

Kampanjasivustolle luulotpoiskemikaaleista.fi  lisätään vuoden mittaan noin kuukausittain teemoittain tietoa, josta tavalliselle kuluttajalle on hyötyä arjessa. Teemakokonaisuuksia ovat muun muassa: mistä tietoa kemikaaleista, kosmetiikan ja korujen kemikaalit, kesän kemikaalit, vastuullinen kemikaalien käyttö ja harrastajan kemikaalit.

Kampanja näkyy myös sosiaalisessa mediassa, tapahtumissa ja Ylen kanavilla. Kampanjan aihetunniste on #luulotpoiskemikaaleista.

Lisätietoja:

kemikaaliyksikön johtaja Tiina Putkonen, p. 029 5052 959,
viestintäjohtaja Mirva Kipinoinen, p. 029 5052 119
sähköpostit: [email protected]

Kemikaalit: CLP, REACH, pesuaineet, POP, VOC