Tuulilasinpesunesteiden metanolirajoitus voimaan toukokuussa

19.2.2019 13.39
Uutinen

Kuluttajille ei saa 10. toukokuuta 2019 lähtien myydä tuulilasin pesu- ja jäänpoistonesteitä, joiden metanolipitoisuus on 0,6 painoprosenttia tai suurempi.

Rajoituksen tarkoituksena on estää tuulilasinpesunesteiden ja denaturoidun alkoholin väärinkäytöstä aiheutuvia myrkytyksiä ja vakavia silmävaurioita. 

Rajoitus ei koske ammattikäyttöön myytäviä tuulilasin pesu- ja jäänpoistonesteitä, eikä se velvoita merkitsemään niitä ammattikäyttöön tarkoitetuiksi. Myyjän on kuitenkin varmistettava, että tällaisia tuotteita ei myydä tai luovuteta yleiseen kulutukseen. Metanolipitoisuutta voi tiedustella tuulilasinpesunesteen toimittajalta.

Tukes valvoo uuden metanolirajoituksen noudattamista vuoden 2019 aikana toteutettavalla valvontahankkeella.

Lisätietoja:

Kemikaalineuvontapalvelu yrityksille, puh. 0400 393 033, kysymyslomake

Komission asetus 2018/589 metanolirajoituksen lisäyksestä REACH-asetuksen liitteeseen XVII
(soveltamisajankohta oikaistu alkamaan 10.5.2019 EU:n virallisessa lehdessä)    

Viranomaiskeinot tehoavat: metanolikuolemat kääntyivät laskuun 2010-luvulla (tiedote 14.11.2017)

REACH