Uudistus kemikaalitietojen ilmoittamisesta myrkytystietokeskuksille lykkääntymässä - kerro mielipiteesi

9.8.2019 13.18
Uutinen

Tulevaisuudessa yritykset toimittavat vaaralliseksi luokiteltujen seosten tiedot myrkytystietokeskuksille Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) Poison centres notifications (PCN) -portaalin kautta. Tietovaatimukset muuttuvat nykyisestä ja yhtenäistyvät. Tietovaatimuksia säätelevä CLP-asetuksen liite VIII on nyt kommentoitavana julkisessa kuulemisessa.

Euroopan komissio ehdottaa CLP-asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteen VIII ensimmäisen soveltamisajankohdan lykkäystä vuodella. Kuluttajakäyttöön tarkoitetuille seoksille oli tarkoitus soveltaa liitteen VIII mukaisia vaatimuksia 1.1.2020 alkaen. Uuden ehdotuksen mukaisesti kuluttaja- ja ammattikäyttöön tarkoitetuille seoksille liitteen VIII mukaisia tietovaatimuksia sovellettaisiin 1.1.2021 alkaen.

Voit kommentoida ehdotusta julkisessa kuulemisessa komission sivuilla. Kommentit pitää jättää 19.8.2019 mennessä. Kaikki kommentit ovat julkisia ja nähtävillä sivustolla.

Lisätietoja

Kemikaalitietojen ilmoittaminen myrkytystietokeskuksille uudistuu

Kemikaalineuvonta yrityksille

Kemikaalineuvonta puh. 0400 393 033