Vain varmennettu vaaka sopii kaupalliseen käyttöön

Tukes
12.11.2015 10.58
Tiedote

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) ja aluehallintovirastot (AVIt) ovat tänä vuonna valvoneet tehostetusti erikoisliikkeiden vaakoja. Tarkastuksilla on tutkittu, ovatko vaa’at säädösten mukaisia. Tyypillisin puute on vaa’an varmennuksen vanhentuminen, mutta myös kaupalliseen käyttöön soveltumattomia vaakoja löytyi paljon tavanomaista enemmän.  Vaa'an varmennus on sekä myyjän että asiakkaan etu ja takaa, että punnitustulokseen voidaan luottaa.

Tukesin ja AVIen tarkastuksen kohteena oli noin 700 kauppaa, joissa havaituista vaaoista 41 prosentissa oli huomautettavaa.

Kaupankäynnissä on tuotteiden punnitsemiseen käytettävä varmennettua vaakaa silloin, kun tuote punnitaan hinnan määritystä varten. Käyttämällä asianmukaisesti varmennettua vaakaa myyjä ja ostaja varmistuvat, että punnitustulokseen voi luottaa. Kolmen vuoden välein tehtävässä määräaikaisessa varmennuksessa tarkastuslaitos tarkistaa, että vaaka toimii edelleen luotettavasti. Varmennettua vaakaa on käytettävä myös, kun pakkaaja tarkistaa pakkausten sisällön määrän.

Erikoisliikkeiden vaaoissa tavallista enemmän puutteita

Tarkastusten perusteella puutteellisia vaakoja on erikoisliikkeissä enemmän kuin muissa kaupoissa. Erikoisliikkeiden tarkastetuista vaaoista 41 prosenttia oli säädösten vastaisia, kun taas vuonna 2013 tarkastetuista päivittäistavarakauppojen vaaoista säädösten vastaisia oli 11 prosenttia. Tavallisin puute oli varmennuksen vanhentuminen.

Erikoisliikkeiden myynnissä käytetään myös muuta kaupankäyntiä yleisemmin varmennuskelvottomia vaakoja, esimerkiksi tavallisia keittiövaakoja. Tällaisia vaakoja oli peräti 15 prosenttia tarkistetuista vaaoista, kun vuonna 2013 vastaava luku muun kaupankäynnin osalta oli vain yksi prosentti.

– Päivittäistavarakauppaan verrattuna pienien erikoisliikkeiden vaaoista löytyi puutteita enemmän. Varmennusten puutteet voivat johtua tietämättömyydestä, turvallisuusinsinööri Reino Rinnemaa Tukesista kertoo.

– Määräaikaisvarmennukset jäävät tekemättä, tai tuotteiden punnitukseen käytetään keittiövaakaa. Talousvaakoja ei ole tarkoitettu kaupalliseen käyttöön, eikä niiden kestävyyttä, luotettavuutta tai tarkkuutta ole testattu vaatimusten mukaisesti, kuten kaupankäyntiin tarkoitetuilla varmennuskelpoisilla vaaoilla. Asiallisesti toimivat yrittäjät kärsivät, kun osa ei toimi lain edellyttämällä tavalla, Rinnemaa jatkaa.

Tarkastusten yhteydessä aluehallintovirastot ovat valvoneet myös hintamerkintöjä. Yleisin puute oli, ettei yksikköhintaa, eli esimerkiksi kilo- tai litrahintaa, ollut merkitty.

Lisätietoja

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes):

Turvallisuusinsinööri Reino Rinnemaa, p. 029 505 2143

Ylitarkastaja Sari Hemminki, p. 029 505 2244

sähköposti: [email protected]

Etelä-Suomen, Lounais-Suomen, Länsi- ja Sisä-Suomen, Itä-Suomen, Pohjois-Suomen ja Lapin Aluehallintovirastot: www.avi.fi