Valikko

Varmentamaton vaaka yleisin epäkohta tilamyynnissä ja toreilla

Tukes 15.8.2014 8.30
Tiedote

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) ja aluehallintovirastot ovat kesän aikana valvoneet tehostetusti kausimyyjien tuotteiden mittaamista toreilla ja tilojen suoramyynnissä. Tarkastuksilla on tutkittu, ovatko vaa’at säädösten mukaisia ja miten pakkausten sisällön määrä mitataan. Tähän mennessä eri puolilla Suomea on tarkastettu noin 400 kohdetta, joista 40 prosentissa oli huomautettavaa. Tyypillisin epäkohta on vaa’an varmennuksen vanhentuminen. Määräaikaisessa varmennuksessa tarkistetaan vaa’an luotettava toiminta.

Suoramyynnissä on tuotteiden punnitsemiseen käytettävä varmennettua vaakaa. Kolmen vuoden välein tehtävässä varmennuksessa tarkastuslaitos tarkistaa, että vaaka toimii luotettavasti. Varmennettua vaakaa on käytettävä myös, kun pakkaaja tarkistaa pakkausten sisällön määrän.

Kausituotteiden myynnissä käytetään myös muuta kaupankäyntiä yleisemmin kokonaan varmennuskelvottomia vaakoja, esimerkiksi tavallisia keittiövaakoja.

Kausimyynnissä tavallista kauppaa enemmän puutteita

 
Puutteellisten vaakojen käyttö on tarkastusten perusteella yleisempää kausimyynnissä kuin muussa kaupankäynnissä. Kesän aikana tarkastetuista vaaoista 35 prosenttia oli säädösten vastaisia, kun taas viime vuonna tarkastetuista tavallisten kauppojen vaaoista säädösten vastaisia oli 11 prosenttia.

– Torikojuissa punnitusasiat ovat useimmiten kunnossa, mutta säädösten vastaisia laitteita löytyy etenkin tilojen suoramyyntipisteistä. Puutteet johtuvat usein tietämättömyydestä, eli myyjät eivät tiedä tarpeeksi mittauslaitteita koskevista vaatimuksista, turvallisuusinsinööri Reino Rinnemaa Tukesista kertoo.

Tarkastusten yhteydessä aluehallintovirastot ovat valvoneet myös hintamerkintöjä. Yleisin puute oli, ettei yksikköhintaa, eli esimerkiksi kilo- tai litrahintaa, ollut merkitty.

Muovinen marjarasia ei ole virallinen mitta

Marjojen ja herneiden myynti tilavuuden mukaan ei ole sallittua tavallisessa kaupankäynnissä. Lähinnä historiallisista syistä se on kuitenkin sallittua torikaupassa. Suoramyynnissä marjojen määrän mittaamisessa tulee käyttää hyväksyttyä mittalieriötä tai vaakaa, jotta asiakas voi varmistua tuotteen määrästä. Muovinen mansikkarasia ei ole virallinen mitta.

– Marjojen lapiointi mittaamatta suoraan rasiaan on yleistynyt viime vuosina etenkin myymälöiden edessä olevilla myyntipisteillä. Rasioita on monen kokoisia, ja asiakkaan on vaikea tietää, onko rasian tilavuus se mitä luvataan. Punnitus vaa'alla on luotettavampi menetelmä, Reino Rinnemaa sanoo.

Kesän valvonnassa tarkastettiin myös torikojujen mittalieriöitä. Lähes kaikki tarkastetut mittalieriöt täyttivät vaatimukset. 

Kausimyynnin mittausten tehostettu valvonta jatkuu syyskuun loppuun saakka.

Lisätietoja

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes):
Turvallisuusinsinööri Reino Rinnemaa, p. 029 505 2143
Ylitarkastaja Sari Hemminki, p. 029 505 2244
[email protected]

Etelä-Suomen, Lounais-Suomen, Länsi- ja Sisä-Suomen, Itä-Suomen, Pohjois-Suomen ja Lapin Aluehallintovirastot: www.avi.fi