Veikö tuuli teltan? Kiinnitä teltat ja muut tilapäiset rakenteet kunnolla

Mediatiedote
6.7.2018 13.52
Tiedote

Yleisötapahtumissa käytettävät pienet ja kevyet teltat voivat aiheuttaa vaaraa, jos tuuli nostaa ne ilmaan. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) muistuttaa, että teltat on kiinnitettävä kunnolla, jotta vaaroilta vältyttäisiin.

Tukes on havainnut puutteita yleisötapahtumissa käytettävien pienten ja kevyiden telttojen ja muiden tilapäisten rakenteiden kiinnityksissä. Puutteita on ollut telttojen kiinnitystavoissa tai rakenteet eivät ole kestäneet tuulen aiheuttamaa rasitusta.

Kevyet siirrettävät teltat on kiinnitettävä kiinteään alustaan, rakennuksiin tai muihin kiinteisiin rakenteisiin. Jos näitä ei ole käytettävissä, kiinnitykseen voidaan käyttää vastapainoja. Tuulenpuuska tai pölypyörre nostaa teltan yllättävän nopeasti ilmaan, ellei sitä ole kiinnitetty kunnolla. Mitä suurempi teltan seinä- ja kattopinta-ala on, sitä suurempi on tuulen aiheuttama noste.

Teltan pysyttäjän ja käyttäjän on huolehdittava siitä, että teltan käytöstä ei aiheudu vaaraa ihmisille tai omaisuudelle. Yleisötapahtumissa vastuu telttojen turvallisesta käytöstä kuuluu tapahtumajärjestäjälle, jonka tulee valvoa, että rakenteista ei aiheudu vaaraa yleisölle.

Ohjeita telttojen turvallisen käytön varmistamiseksi:

1) Käyttöohjeiden noudattaminen: Teltan valmistajan tulee antaa käyttäjälle turvallisen käytön kannalta tarpeelliset tiedot koskien esimerkiksi pystytystä, käyttöä ja purkamista. Tieto teltan tuulen- ja kuormankestävyydestä sekä toiminnasta muuttuvissa olosuhteissa auttaa pystyttäjää ja käyttäjää arviomaan, onko teltan käyttö turvallista. Teltan käytössä on noudatettava valmistajan ohjeiden lisäksi viranomaisten antamia mahdollisia lisäohjeita ja määräyksiä.

2) Teltan luotettava kiinnittäminen: Suositeltava tapa teltan kiinnitykseen on maa-ankkurointi tai kiinnittäminen rakennuksiin tai muihin kiinteisiin rakenteisiin. Jos kiinteitä rakenteita ei ole käytettävissä, voidaan käyttää teltalle suunniteltuja ja mitoitettuja vastapainoja. Tällöin vastapainot tulee lukita teltan rakenteisiin, että ne eivät irtoa ja putoa. Eri kiinnitystapoja voidaan käyttää myös yhdistettynä. Kiinnitykset on toteutettava niin, ettei niistä aiheudu käyttäjille vaaraa (esim. kompastuminen tai kuristuminen).

3) Oikeat kiinnitysvälineet: Teltan kiinnityksessä on varmistettava, etteivät kiinnitykset aukea vahingossa. Ensisijaisesti tulee käyttää valmistajan määrittämiä tai teltan mukana toimitettavia kiinnitysvälineitä. Koukkujen, kiilojen ja avonaisten lenkkien sijasta kannattaa käyttää lukittavia hakoja tai sakkeleita, jotka eivät aukea vahingossa. Liinojen ja muiden kiinnitysvälineiden tulee olla vetolujuudeltaan riittäviä.

4) Olosuhteiden seuranta: Ympäristön olosuhteiden muutoksiin on tarpeen varautua ja näitä on seurattava teltan käytön ajan. Olosuhteet voivat muuttua nopeasti, ja mahdolliset tiedossa olevat ääriolosuhteet, kuten syöksyvirtaukset ja trombit, vaativat erityistä varautumista jo ennalta. Jos esimerkiksi tuulen voimakkuus kasvaa liian suureksi, tulee teltta purkaa. Jos telttaa ei ehditä purkaa, teltan katon tai seinien avaaminen pienentää tuulikuormaa.

5) Teltan kunnon seuranta: Teltan kuntoa tulee seurata pystytyksen ja purkamisen yhteydessä ja käytön aikana. Rikkinäisiä, vaurioituneita tai kuluneita kiinnikkeitä, osia tai rakenteita ei saa käyttää. Jos käytön aikana huomataan aiheutuvan vaaraa, teltan käyttö tulee tarvittaessa lopettaa tai mahdollisuuksien mukaan korvata vialliset osat.

Keveitä pika- tai pop-up-telttoja ei ole tarkoitettu pitkäaikaiseen käyttöön. Mikäli keveitä pika- ja pop-up-telttoja asennetaan lähekkäin ja niiden yhteenlaskettu pinta-ala ylittää 50 m2, voidaan näiden osalta hyödyntää eurooppalaista standardia EN 13782. 

Lisätietoja: ylitarkastaja Kari Koponen, puh: 029 5052 094, [email protected]