Hyvä käytäntö: Maastoreittien kevätkatselmus ja uusi pelastus- ja paikannusmerkki

2.6.2020 12.13
Uutinen

Erilaisten ulkoilu- ja kuntoilureittien käyttömäärät ovat viimevuosina kasvaneet samalla kun niiden käyttötavat ovat monipuolistuneet. Samoilla reiteillä voi yhä useammin nähdä hiihtäjän, läskipyöräilijän, kävelijän ja koiranulkoiluttajan. Reiteistä on monin paikoin muodostunut myös palvelualusta monipuoliselle yritystoiminnalle, mikä on entisestään lisännyt reittien ja rakenteiden käyttäjämäärää ja ylläpitotarvetta. Nämä uudet ilmiöt saattavat johtaa aikaisempaa useammin tapaturmiin, jolloin avun on löydettävä perille metsän keskelle.

Lapissa on kehitetty laajassa yhteistyössä uusi pelastus- ja paikannusmerkki. Merkin tavoitteena on auttaa avunhälyttämistä reiteille sekä paikantamista esimerkiksi onnettomuustilanteissa. Merkki on sisällytetty kesäkuussa 2020 voimaan tulevaan uuteen tieliikennelakiin sekä Ulkoilun- ja liikunnan merkit standardiin SFS 4424:2020.

Merkki on kansallinen suositus reittien ylläpitäjille paikkatiedon merkitsemisestä maastoon. “Merkkien sijainti tallennetaan viranomaisjärjestelmiin osoitetietona, jolloin pelastusviranomainen voi paikantaa avuntarvitsijan yhtä tarkasti kuin esimerkiksi taajamassa. Kuntaliitto tulee ohjeistamaan merkkien käytöstä tarkemmin” kertoo projektipäällikkö Sini Kestilä Lapin ammattikorkeakoulusta.

Ylläs on ollut pilottialueena reittimerkintöjen sekä pelastus- ja paikannusmerkintöjen kehittämisessä. Reiteille tehtiin laaja riskienkartoitus, jonka pohjalta opastusta kehitettiin kokonaisvaltaisesti. Uutta pelastus- ja paikannusmerkkiä testattiin sijoittamalla niitä riskikohteisiin, joita kartoituksen mukaan olivat muun muassa vaikeat reittiosuudet, risteysalueet sekä taukopaikat. “Reitin ja tien risteyksessä olevaa paikannusmerkkiä voidaan käyttää myös esimerkiksi ambulanssin ja maastopelastusyksikön yksiselitteisenä kohtauspaikkana” kertoo kartoituksen takana ollut projektipäällikkö Joel Kauppinen Ylläksen Matkailuyhdistys ry:stä.

Kuva sos-merkistä

Kuva: reitin ja tien risteyksessä olevaa paikannusmerkkiä voidaan käyttää myös esimerkiksi ambulanssin ja maastopelastusyksikön yksiselitteisenä kohtauspaikkana.

Tee kevätkatsaus hallinnoimiesi reittien turvallisuuteen:

  • Onko reittien vaaranpaikat tunnistettu ja dokumentoitu? Onko talvi aiheuttanut tuhoja reiteille?
  • Päivitä turvallisuusasiakirja tai laadi tarvittaessa sellainen
  • Onko käyttäjille annettavat tiedot ajan tasalla netissä, sosiaalisessa mediassa ja maastossa (muun muassa kartat, lähtöpaikkojen opasteet, reittien viitat sekä paikannusmerkit)?
  • Ilmeneekö reiteillä uusia käyttömuotoja kuin aiemmin ja miten se vaikuttaa turvallisuuteen (esimerkiksi läskipyörät hiihtoladuilla tai laaja reittejä ja rakenteita kuormittava palvelutoiminta)?
  • Miten reittien monikäyttö on huomioitu (mitkä kulkuvälineet sopivat samoille reiteille, onko käyttöä tarpeen ohjeistaa tarkemmin tai rajoittaa tiettyjä liikkumismuotoja)?
  • Ovatko reittien ylläpitosuunnitelma, alihankintasopimukset sekä kirjaukset toimenpiteistä ajan tasalla?
  • Miten reittien käyttäjiltä kerätään palautetta ja miten sitä hyödynnetään toiminnan kehittämisessä?

Lisätietoja:

ylitarkastaja Aleksi Latvala, p. 029 5052 091, [email protected]

Kuntoilu- ja ulkoilureitit
Pelastus- ja paikannusmerkki
Turvallinen ja asiakaslähtöinen opastekokonaisuus
Sähköinen maastoreittien riskienkartoitustyökalu
Muut Hyvä käytäntö -uutiset