Kuntoilu- ja ulkoilureitit

Kuntoilu- ja ulkoilureittejä ovat esimerkiksi kuntoradat, luontopolut, retkeilyreitit, maastohiihtoladut tai maastopyöräreitit. Riskit ovat erilaisia riippuen siitä, millaisilla välineillä, millaisessa porukassa ja missä tarkoituksessa reitillä liikutaan.

Kuka vastaa ulkoilureitin turvallisuudesta?

Ulkoilureitin haltija vastaa reitin turvallisuudesta. Reitin haltija voi olla esimerkiksi kunta, kyläyhdistys, hiihtokeskus, hotelli, seurakunta tai yleishyödyllinen yhdistys. Käytännössä eri tahojen hallinnoimat reitit liittyvät usein toisiinsa, jolloin reittien haltijoiden pitää tehdä yhteistyötä koko reitistön turvallisuuden varmistamiseksi.

Asiakirjat kuntoon

Laadi turvallisuusasiakirja ulkoilureiteistä, joihin liittyy merkittäviä riskejä reitillä kulkijoiden tai ulkopuolisten henkilöiden turvallisuudelle. Esimerkiksi useimmat kaupunkialueella ja tasaisessa maastossa sijaitsevat luontopolut ovat selkeäpiirteisiä ja helppokulkuisia, jolloin turvallisuusasiakirjaa ei tarvitse laatia. Sen sijaan esimerkiksi erämaassa sijaitseva pitkä vaellusreitti sisältää suurempia riskejä ja vaatii turvallisuusasiakirjan. Monikäyttö voi lisätä reitin riskejä ja edellyttää usein turvallisuusasiakirjaa. Monikäyttö tarkoittaa sitä, että reittiä käytetään monilla erilaisilla välineillä tai liikuntamuodoilla, esimerkiksi kävellen, pyörillä, hiihtäen ja koirien kanssa.

Jokaisesta yksittäisestä ulkoilureitistä ei välttämättä tarvitse tehdä omaa turvallisuusasiakirjaa, vaan useamman eri reitin tiedot voi koota yhteen turvallisuusasiakirjaan. Esimerkiksi yhden kunnan tai kansallispuiston kaikilla reiteillä voi olla yhteinen turvallisuusasiakirja.  

Tunnista vaarat

Tunnista reitillä olevat vaarat. Tämä vaatimus koskee kaikkia reittejä.

Ota vaarojen tunnistamisessa huomioon kunkin reitin erityispiirteet, reitin sijainti ja pituus, reitillä käytettävät liikuntamuodot, maasto, rakenteet, kävijämäärät ja sääolosuhteiden vaikutukset. Käytä tarvittaessa karttaa apuna vaaranpaikkojen merkitsemiseen.

Reittien vaarallisia kohtia voivat olla esimerkiksi:

 • jyrkät mäet tai reitin varrella olevat jyrkänteet
 • kapeikot, jyrkät mutkat tai muut näkemäesteet
 • teiden, vesistöjen, rotkojen tai toisten reittien ylitykset
 • tulvan tai maanvyöryn katkaisemat kohdat
 • herkästi ilkivallan kohteeksi joutuvat kohdat
   

Tietojen antaminen kuluttajille

Anna reitin käyttäjille kaikki tarvittavat tiedot, jotta käyttäjät osaavat toimia reitillä turvallisesti.

Huolehdi esimerkiksi seuraavista:

 • reitin ja kohteiden nimeäminen
 • lähtöpaikan merkitseminen ja lähtöpaikalle opastaminen
 • opastetaulut: reitin kuvaus, pituus ja vaativuus, lähtöpaikan osoite, turvallisuus- ja hätätilanneohjeet, reitin ylläpitäjän tiedot
 • karttataulut: sijainnin ja suuntien hahmottaminen
 • viitoitus lähtöpaikalla, risteyksissä, reitin varrella ja kohteissa
 • jatkuvat reittimerkinnät reitillä pysymisen varmistamiseksi
 • paikannusmerkinnät lähtö- ja taukopaikoilla, risteyksissä ja erityiskohteissa
 • varoitus- ja kieltomerkinnät