Ilmoitus vaarallisesta palvelusta

Tällä lomakkeella voit tehdä Tukesille ilmoituksen palvelusta, josta voi aiheutua vaara- tai läheltä piti -tilanteita.


Täytä lomake huolellisesti! Tarvitsemme mahdollisimman tarkat tiedot palvelusta ja sen aiheuttamasta mahdollisesta vaaratilanteesta. Ilman niitä emme välttämättä pysty selvittämään asiaa.