Tavaroiden kemikaalit – pitääkö olla huolissaan?

Luulo 1: Voin luottaa siihen, että ostamani tavarat eivät aiheuta vaaraa.

Luulo 2: Vaatteissa ei ole kemikaaleja, nehän ovat kangasta.

Luulo 3: Kaikki hyvät vanhat kemikaalit kielletään Suomessa.

Näistä kemikaaleista pitää olla huolissaan

Tavallisesti vaarallisiksi kemikaaleiksi mielletään vain myrkylliset kemikaalit. Kemikaalit voivat kuitenkin aiheuttaa myös muita haitallisia vaikutuksia. Valtaosa näistä vaikutuksista ilmenee vasta pitkäaikaisen altistumisen jälkeen.

Syöpävaaralliset, perimää vaurioittavat ja lisääntymiselle vaaralliset kemikaalit eli niin sanotut CMR-aineet ovat erittäin vaarallisia ihmisen terveydelle. CMR-aineet voivat häiritä solujen kasvua, muuttaa geeniperimäämme, heikentää hedelmällisyyttä tai aiheuttaa kehityshäiriöitä sikiössä.

Herkistävät kemikaalit voivat aiheuttaa hengitysteiden ja/tai ihon herkistymistä. Hengitysteiden herkistymisen näkyy tavallisesti esimerkiksi nuhana ja astman oireina. Iholla herkistävät kemikaalit voivat aiheuttaa allergista ihottumaa, joka näkyy yleisemmin ihon punoituksena, kutinana ja/tai hilseilynä.

Hormonitoimintaa häiritsevät kemikaalit saattavat häiritä ihmisten ja eläinten kehitystä, kasvua, lisääntymistä, käyttäytymistä, aineenvaihduntaa ja vastustuskykyä ohjaavien hormonijärjestelmien toimintaa. Tällä voi olla haitallisia vaikutuksia ihmisen terveydelle tai ympäristölle.

Ympäristölle haitalliset kemikaalit ovat luonnossa hitaasti hajoavia, rikastuvia eli ravintoketjussa kertyviä ja/tai myrkyllisiä. Ne voivat vaikuttaa esimerkiksi eliöiden elintoimintoihin ja sitä kautta koko populaation elinkykyyn jo pieninä pitoisuuksina.

Vaikka kemikaali olisi vaaraton yhdessä muodossa, se voi olla vaarallinen toisessa muodossa, esimerkiksi nanomuodossa. Nanomateriaalien vaaraominaisuudet riippuvat hiukkasten koosta, pinta-alasta, muodosta ja kemiallisesta koostumuksesta. Nanohiukkasten on havaittu aiheuttavan esimerkiksi herkemmin tulehduksia ja syöpää.

Vaaran ja riskin arviointi tehdään tällä hetkellä yksittäisille kemikaaleille. Altistumme kuitenkin monille erilaisille kemikaaleille useista eri lähteistä samanaikaisesti. Tämä aiheuttaa huolta, sillä kemikaalien yhteisvaikutusten arviointi on vaikeaa: ne voivat olla vakavampia kuin yksittäiselle kemikaalille altistuttaessa, kaikkia kemikaalien vaikutustapoja ei tunneta ja voimme altistua lukemattomille erilaisille kemikaaliyhdistelmille.

Pinnalla nyt: tekstiilien kemikaalit

Kemikaalien käytöstä aiheutuvia riskejä voidaan vähentää kieltämällä tai rajoittamalla niiden käyttöä. EU päätti esimerkiksi hiljattain rajoittaa syöpää aiheuttavien, perimää vaurioittavien ja lisääntymismyrkyllisten aineiden käyttämistä tekstiileissä. Näitä ns. CMR-aineita on tekstiileissä sekä tarkoituksella – haluttuja ominaisuuksia tuomassa – että valmistusprosessien jääminä. Rajoitusta on noudatettava marraskuusta 2020 lähtien. Vastaavaa rajoitusta valmistellaan myös ihoa herkistäville kemikaaleille.

Rajoitusten noudattamisesta huolehtivat EU:ssa toimivat ammatinharjoittajat – valmistajat, maahantuojat ja myyjät. Kaupan hyllyillä sinun ei siis tarvitse rajoituksia miettiä. Huomaathan kuitenkin, että EU:n ulkopuolisesta nettikaupasta tilatessasi tuotteet eivät välttämättä täytä EU:n turvallisuusvaatimuksia, tilaat omalla vastuulla. Vaatimusten vastaiset tuotteet voivat myös jäädä tullin haaviin.

Kysy myyjältä, sisältääkö ostamasi tuote huolta aiheuttavia aineita

Tavaroissa ei yleensä ole merkintöjä kemikaaleista, mutta jokainen kuluttaja saa niistä tietoa kysymällä myyjältä. Tavaroiden toimittajilla on velvollisuus kertoa niiden sisältämistä erityistä huolta aiheuttavista aineista ja mahdollisesta biosidikäsittelystä. Tietoja voit pyytää esimerkiksi tekstiilien, urheiluvälineiden, jalkineiden, lelujen ja huonekalujen kemikaaleista.

Tietoa kemikaalien vaaroista ja turvallisesta käytöstä löydät etiketistä.

 

Miten kävi luulojen?

Luulo 1: Voin luottaa siihen, että ostamani tavarat eivät aiheuta vaaraa.

Tavarat eivät saa aiheuttaa vaaraa kenenkään terveydelle tai omaisuudelle. Tavaran myyjä vastaa siitä, että tavaraa on turvallista käyttää. Jos mietit, sisältääkö tavara haitallisia kemikaaleja, kysy asiaa myyjältä. Tukes valvoo tuotteita pistokokeenomaisesti ja voi puuttua lainsäädännön vastaisiin tuotteisiin markkinoilla. Huomaa kuitenkin, että EU:n ulkopuolisesta nettikaupasta tilatessasi olet itse vastuussa tilaamistasi tuotteista. Tuotteet voivat olla vaarallisia ja ne voivat myös jäädä tullin haaviin.

Luulo 2: Vaatteissa ei ole kemikaaleja, nehän ovat kangasta.

Väärin. Kankaiden valmistusprosesseissa käytetään lukemattomia kemikaaleja, joista monet ovat haitallisia terveydelle. EU on rajoittanut syöpää aiheuttavien, perimää vaurioittavien ja lisääntymismyrkyllisten aineiden (ns. CMR-aineiden) käyttämistä tekstiileissä marraskuusta 2020 alkaen. Herkistävien atsoväriaineiden käyttöä tekstiileissä on rajoitettu jo nyt. Parhaillaan valmistellaan myös ihoa herkistäviä kemikaaleja koskevaa rajoitusta. Kaikkia haitallisia kemikaaleja ei kuitenkaan säännellä, eikä kaikkia kemikaalien vaaroja vielä tunneta. EU:n ulkopuolelta (esim. nettikaupoista) ostaessa kannattaa muistaa, että eurooppalaiset vaatimukset eivät ole voimassa.

Luulo 3: Kaikki hyvät vanhat kemikaalit kielletään Suomessa.

Väärin. Kemikaalilainsäädännön mukaisia rajoituksia noudatetaan kaikissa Euroopan talousalueen maissa ja mahdollisista poikkeuksista sovitaan yhteisesti. Rajoitukset säädetään yhteistyössä EU:n viranomaisten ja kansalaisten kanssa. Itse asiassa kuka tahansa voi osallistua rajoitusten säätämiseen kommentoimalla havaitsemiaan epäkohtia rajoitusehdotuksen julkisen kuulemisen aikana - kaikki kommentit huomioidaan ja niihin vastataan. Suomalaisviranomaiset ovat mukana uusien rajoitusten arviointityössä.

Lisätietoa

Tukesin tekemät SVHC-selvitykset: kiertotalouden muovivirrat ja kiertotalouden tekstiilivirrat

Euroopan kemikaaliviraston sivut: kemikaalit ympärillämme - ajankohtaista

Hormonitoimintaa häiritsevät kemikaalit

Nanomateriaalit