Sähkö ja hissit

2013

LVI-asentajan kuolemaan johtanut sähkötapaturma Rovaniemellä

LVI-asentaja kuoli sähkötapaturmassa Rovaniemellä 6.9.2013. Onnettomuus sattui, kun kaksi LVI-asentajaa oli asentamassa lämminvesivaraajaa omakotitaloon. Paikalle ei ollut kutsuttu sähköasentajaa, vaikka lämminvesivaraajan asentamiseen liittyi sähkötöitä. Toinen LVI-asentajista ryhtyi itse kytkemään pistoliitintä. Hän ei ilmeisesti tutkinut varaajan asennusohjetta eikä pistoliittimen liitinmerkintöjä.

Asentaja teki pistoliittimen kytkennät virheellisesti, minkä seurauksena varaajan runko tuli jännitteiseksi ja asentaja sai kuolemaan johtaneen sähköiskun. LVI-asentajalla ei ollut sähköasennuksiin vaadittavaa ammattitaitoa eikä hänen työnantajallaan sähköurakointioikeuksia.

Tutkimusraportti

 

Sähköasentajan kuolema Savitaipaleella

Puolalaisen urakoitsijan asentaja kuoli sähkötyötapaturmassa saamaansa sähköiskuun 400 kV:n voimajohdon asennustyön yhteydessä Savitaipaleella 17.4.2013. Onnettomuus sattui, kun puolalaiset sähköasentajat olivat korjaamassa Yllikkälä-Huutokoski välillä suurjännitejohdon kannatinpylväällä havaittua asennuspoikkeamaa. Ilmajohdon pylväällä työskennellessä työkohde pitää aina ehdottomasti työmaadoittaa. Toimenpide estää sen, etteivät asentajat saa työskennellessään sähköiskua. Savitaipaleella työmaadoitukseen käytettävä väline irtosi, koska sitä ei ollut kiinnitetty johtimeen asianmukaisesti. Johtoon muodostunut ns. latausjännite koitui uhrin kohtaloksi.

Työmaan sähkötyöturvallisuuden valvonnassa ja johtamisessa oli puutteita. Esim. sähkötöistä vastuussa oleva sähkötöiden johtaja toimi Ranskasta käsin. Lisäksi puolalaisyritystä ei  löytynyt Tukesin sähköurakoitsijarekisteristä, johon kaikkien Suomessa sähkötöitä tekevien toiminnanharjoittajien pitää rekisteröityä.

Onnettomuustutkintaraportti

Summary of the Investigation Report

Investigation Report

 

2010

Sähkötapaturma Alajärven sähköasemalla 18.11.2010

Kantaverkon 400 kilovoltin (kV) Alajärvi - Pikkarala itäinen voimajohto oli ollut poissa käytöstä ukkosköysien vaihtotyön ja muiden siirtokeskeytyksen aikana tehtävien huolto- ja korjaustöiden vuoksi.

Mittausta valmistellessaan ja liittäessään mittalaitteen liitosjohdon pistotulppaa jatkojohtokelan pistorasiaan sai Alajärven sähköaseman 400 kV:n kentällä työskennellyt 22-vuotias kytkinlaitosasentaja tappavan sähköiskun mittalaitteen ja sen verkkoliitäntäjohdon kautta purkautuneesta, mitattavaan johtoon latautuneesta jännitteestä.

Tutkimusraportti

 

2009

Pedersören sähkötapaturma 27.7.2009

Kokenut sähköasentaja sai kuolemaan johtaneen sähköiskun työskennellessään 20 kV pylväsmuuntamolla. Kolmen sähköasentajan työryhmä oli asentamassa sähköliittymien etäluennan käyttöönottoon liittyvää laitetta pylväsmuuntajan kanteen. Muuntajan jännitteettömyyttä ei kuitenkaan varmistettu eikä kohdetta työmaadoitettu ennen töiden aloittamista, minkä seurauksena yksi sähköasentajista sai muuntajaa syöttävästä johdosta tappavan sähköiskun. Johdin oli jännitteinen, koska muuntajan pylväserottimen kolmesta vaiheesta yksi ei ollut auennut.

Tutkimusraportti

Olycksutredningsrapport

 

2006

Keravan ratapihan sähkötapaturma 1.11.2006

Ylitarkastaja Asko Saarela ja turvallisuusinsinööri Sakari Hatakka tutkivat Keravan ratapihalla sattunutta sähköyliasentajan kuolemaan johtanutta sähkötapaturmaa. Työnjohtajana toimiva sähköyliasentaja kiipesi pylvääseen ja joutui liian lähelle jännitteistä muuntajaa syöttävää 25 kV avojohtoa. Hän sai sähköiskun ja putosi maahan. Ensiavusta huolimatta 51-vuotias mies kuoli tapahtumapaikalla. 

Tapaturmaan välitön syy oli se, ettei ennen työn aloittamista selvitetty paikan päällä, miten muuntaja ja suurjännitesulake oli kytketty ratajohtoon eikä jännitteettömyyttä todettu kyllin läheltä työkohdetta. Oleellisesti tapaturmaan vaikutti myös se, että turvallisuustoimet tehtiin pelkästään virheellisen sähkökaavion perusteella. Putoamisen syy oli se, ettei käytetty putoamisen estävää pylväsvyötä.

Tutkimusraportti

 

2005

Hissitapaturma Oulussa 9.5.2005

Ylitarkastaja Heikki Viitala tutki Oulussa sattunutta tapaturmaa, jossa hotellin työntekijä loukkaantui puristuttuaan roskasäiliön ja hissin takaseinän väliin.

Tutkimusraportti

 

2004

Kuolemaan johtanut sähkötapaturma Turussa 9.8.2004

Turvallisuusinsinööri Olli Tiainen tutki Turussa 9.8.2004 sattunutta sähkötapaturmaa, jossa mieshenkilö sai kuolemaan johtaneen sähköiskun painepesurilla työskennellessään.

Tutkimusraportti

Asentajan kuolemaan johtanut sähkötapaturma Fortumin Loviisan ydinvoimalaitoksella 29.7.2004

Ylitarkastaja Valto Ottovainen ja turvallisuusinsinööri Björn Johansson tutkivat Fortumin Loviisan ydinvoimalaitoksen ykkösyksikössä vuosihuollon yhteydessä sattunutta sähkötapaturmaa, jossa sähköasentaja menehtyi saamiinsa vammoihin.

Tutkimusraportti

Asentajan kuolemaan johtanut sähkötapaturma Kuusamossa 2.7.2004

Ylitarkastaja Roger Kanerva ja turvallisuusinsinööri Sakari Hatakka tutkivat Kuusamossa 2.7.2004 sattunutta sähkötapaturmaa, jossa sähköasentaja sai kuolettavan sähköiskun.

Tutkimusraportti

 

2003

Sähkötapaturma Ilmajoella 4.7.2003

Ylitarkastaja Roger Kanerva tutki Ilmajoella 4.7.2003 sattunutta avojohto-sähkötapaturmaa.

Tutkimusraportti

Sähkötapaturma Nilsiässä 11.3.2003

Turvallisuusinsinööri Leila Öhman tutki Nilsiässä 11.3.2003 sattunutta sähkötapaturmaa, jossa sähköasentaja sai surmansa ollessaan rakentamassa työparinsa kanssa uutta 20 kV paikallisjakelulinjaa, joka tuli ylittämään vanhan pienjänniteavojohdon.

Tutkimusraportti

Hissitapaturma Pernossa 17.10.2003

Ylitarkastaja Heikki Viitala ja turvallisuusinsinööri Antti Ruohomäki tutkivat 17.10.2003 sattunutta asentajan kuolemaan johtanutta tapaturmaa.

Tutkimusraportti

 

2002

Kuolemaan johtanut sähkötapaturma Suodenniemellä 22.7.2002 

Ylitarkastaja Valto Ottavainen tutki Suodenniemellä 22.7.2002 sattuneen kuolemaan johtaneen sähkötapaturman.

Tutkimusraportti