Valvonta

Valvonta on keino, jolla Tukes pyrkii varmistamaan, että yritykset noudattavat lainsäädäntöä ja että Tukesin valvomat yritykset, laitteistot, kemikaalit, tuotteet, palvelut ja muu toiminta ovat turvallisia ja vaatimustenmukaisia. Valvonnan tavoitteena on ehkäistä onnettomuuksia, henkilö-, omaisuus- ja ympäristövahinkoja sekä terveys- ja ympäristöhaittoja. Valvonnan kautta pyritään myös siihen, että yrityksiä kohdellaan tasapuolisesti eivätkä yritykset saa kilpailuetua jättämällä noudattamatta vaatimuksia.

Valvomme turvallisuutta ja vaatimustenmukaisuutta seuraavilla aloilla

Tuotteet ja kemikaalit

 • biosidit
 • kasvinsuojeluaineet
 • teollisuus- ja kuluttajakemikaalit
 • kosmeettiset valmisteet
 • pesuaineet
 • aerosolit
 • rakennustuotteet
 • hissit
 • yleiset kulutustavarat
 • lelut ja lastenhoitotarvikkeet
 • jalometallituotteet, korut ja kellot
 • kaasulaitteet
 • henkilönsuojaimet kuluttajien käyttöön
 • koneet kuluttajien käyttöön
 • mittauslaitteet
 • pelastustoimen laitteet
 • räjähteet ja ilotulitteet
 • sähkölaitteet
 • vaarallisten aineiden kuljetussäiliöt ja -pakkaukset
 • öljysäiliöt
 • painelaitteet

Teollisuuslaitokset, kaivokset, laitteistot, asentaminen, pätevyydet

 • vaarallisten kemikaalien käsittely ja varastointi
 • neste- ja maakaasukohteet
 • räjähdetehtaat ja -varastot
 • kaivokset
 • malminetsintä- ja kullanhuuhdontakohteet
 • sähkölaitteistojen asentaminen, käyttö ja tarkastaminen
 • hissiurakointi ja -huolto
 • kylmäalan asennukset
 • pelastustoimen laitteiden asennukset
 • tarkastuslaitokset
 • painelaitteiden käyttö

Palvelut

 • kuluttajille tarkoitetut palvelut

Niillä sektoreilla, joilla toimijoilta edellytetään osoitettua pätevyyttä, Tukesin akkreditointiyksikkö tekee määräaikaisarviointeja osana akkreditoinnin ylläpitoa. Tällä varmistetaan toimijoiden pätevyyden ylläpito ja siten akkreditointi tukee osaltaan Tukesin valvontatoimenpiteitä.

 

Näin Tukes valvoo

Toimialat
Tukes valvoo ja edistää tuotteiden, kemikaalien, kaivosten, kemikaali- ja räjähdeteollisuuden, laitteistojen ja palveluiden turvallisuutta ja luotettavuutta.

Luvat ja pätevyydet
Tukes myöntää lupia ja pätevyyksiä, antaa eräille tuotteille ennakkohyväksynnän ja tekee pätevyyden arviointia.

Riskiperusteisuus
Tukesin valvonta on riskiperusteista, eli sitä kohdistetaan pääosin sinne, missä ovat suurimmat tai laajimmalle kohdistuvat riskit tai missä Tukesin valvonnalla on suurin vaikuttavuus.

Valvonta käytännössä
Tukes tekee valvontaa monilla tavoilla: valvontakäynnit yrityksiin, määräaikaistarkastukset ja tuotteiden markkinavalvonta, esim. testaus, asiakirjavalvonta.

Vastuullinen, turvallinen ja kilpailukykyinen Suomi