Rantavalvontatyökalu

Tämä työkalu on apuväline yleisten uimarantojen valvontatarpeen arviointiin. Työkalun tarkoituksena on auttaa kuntia ja muita rantojen ylläpitäjiä tunnistamaan ne uimarannat, joille tulisi vakavasti harkita uinninvalvonnan järjestämistä. 

 

Arvioi työkalun avulla yksi uimaranta kerrallaan. Voit tallentaa ja tulostaa arvioinnin tuloksen ja siten verrata eri rantoja keskenään. 

 

Arviointitulos on suuntaa antava, eikä poista kokonaan rannan ylläpitäjän oman arvioinnin tarvetta.Tukes ei tallenna tai seuraa arvioinnin tuloksia tai käyttäjätietoja.

{{ customTitle }}

{{ paragraph }}

Arvioi rannan asiakasmäärä sen mukaan, paljonko rannalla on enimmillään asiakkaita tavanomaisena hellepäivänä. Arvion tulee olla realistinen. Rannan asiakasmäärää kannattaa seurata ja laskea säännöllisesti. 

Rannan vetovoimatekijät lisäävät rannan asiakasmäärää ja satunnaisia ruuhkahuippuja. Valitse seuraavasta luettelosta kaikki ne tekijät, jotka esiintyvät arvioitavalla uimarannalla.

Jäätelö- tai elintarvikekioski uimarannan yhteydessä houkuttelee rannalle lapsia, joiden uimataito ja käsitys veden vaaroista ovat usein vasta kehittymässä. Kioski voi osaltaan myös edistää turvallisuutta, sillä tällöin rannalla on paikalla henkilö, joka voi hälyttää apua. 

Lähtökohtaisesti rannalla tulee olla mahdollisuus vaatteiden vaihtoon sekä käymälätilat. Sauna on iästä riippumatta monille tärkeä uinnin oheistoiminto. Vaihtelu lämpimästä viileään voi rasittaa iäkkäämpien ihmisten elimistöä, ja johtaa tajunnan menetykseen tai sairaskohtaukseen. Sauna itsessään luo palovammojen vaaran.

Mahdollisuus leikkiä uimarannalla tai uimarannan läheisyydessä on vetovoimatekijä lapsille, joiden uimataito ja käsitys veden vaaroista ovat usein vasta kehittymässä. Lisäksi leikkivälineiden käytöstä saattaa aiheutua onnettomuuksia, jotka vievät rantavalvojien huomion.

Vesiurheilumahdollisuus (esim. vuokrattavat SUP-laudat, vesijetit tai wakeboarding) voi lisätä rannan asiakasmäärää. Varsinkin nopeiden vesiurheiluvälineiden käyttö uimarannan läheisyydessä voi muodostaa törmäysvaaran uimareihin etenkin, jos ranta ei ole välineen käyttäjälle entuudestaan tuttu. On tärkeää, että vesiurheiluvälineille sallittu alue on selkeästi erotettu uintialueesta.

Matkailijoiden paikallistuntemus on usein heikko, mistä voi aiheutua yllättäviäkin vaaratilanteita. Lomakohteissa käy paljon myös lapsiperheitä, mikä voi lisätä rannalla ilman vanhempiaan käyvien lasten määrää.

Keskeinen sijainti ja helppo saavutettavuus lisää ihmismäärää rannalla kokonaisuudessaan. Jos lapset pääsevät rannalle itse helposti esim. polkupyörällä, se vähentää vanhempien tekemää valvontaa rannalla.

Liikkumisesteisten henkilöiden toimintaa rannalla helpottavat rakenteet on huomioitava rannan riskien arvioinnissa. Tällaisia rakenteita ovat esimerkiksi veteen menoa varten tehty luiska tai inva-wc, joka voi toimia samalla liikkumisesteisen pukutilana. Liikkumisesteiset henkilöt vaativat rantavalvojalta huomiota huolimatta siitä, että heillä on monesti avustaja apunaan.

Alkoholi heikentää tunnetusti ihmisen toimintakykyä vedessä sekä arviointikykyä yleensä, jolloin riskikäyttäytyminen uimarannalla voi lisääntyä.

Rannoilla ihmiset monesti nauttivat enemmän auringosta kuin vedestä. Auringossa oleskelu voi jo itsessään aiheuttaa heikotusta. Auringonottajat voivat päivän mittaan käydä vedessä kastautumassa, ja mahdollisesti muiden uimareiden tapaan yliarvioida uimataitonsa sekä ajautua vaaraan. Erityinen riski on äkkisyvillä rannoilla.

Rannan turvallisuustekijät ovat uimarannan ominaispiirteitä, rakenteita tai toimintoja, jotka voivat aiheuttaa vaaraa rannan asiakkaille. Valitse seuraavasta luettelosta kaikki ne tekijät, jotka esiintyvät arvioitavalla uimarannalla. 

Uimalaiturit ulottuvat etäälle rannasta, ja laiturin ympärillä voi olla jo erittäin syvää. Laiturit houkuttelevat hyppimään veteen, jolloin hyppypaikan riskit voivat realisoitua. Lisäksi tahaton veteen joutuminen on mahdollista esimerkiksi uimataidottomien lasten pudotessa laiturilta veteen. 

Äkkisyvä ranta luo vaaran rantavedessä peuhaaville uimataidottomille lapsille ja henkilöille, joiden uimataito on heikko. Äkkisyvä voi yllättää esimerkiksi päivän päätteeksi vedessä kahlaavan auringonottajan.

Virtaava vesi voi viedä uimarin tai esimerkiksi uimapatjalla oleskelevan kauas rannasta tai estää uimarin uinnin takaisin rantaan. Isojen vesilelujen yhteydessä tulee huomioida myös tuulen vaikutus. Voimalaitosten juoksutukset saattavat synnyttää yllättäviä virtauksia ja muutoksia veden korkeudessa. Kuten mikä tahansa olosuhdemuutos, muutos veden korkeudessa saattaa aiheuttaa yllättäviä vaaratilanteita esimerkiksi pienille lapsille tai matkailijoille.

Useat toisistaan erilliset ranta-alueet tai muut näköesteet tekevät vedessä olevan henkilön havaitsemisesta haastavaa. Esimerkiksi pieni lapsi voi kadota hetkessä vanhempiensa näköpiiristä, jolloin oikein sijoittuneen rantavalvojan rooli korostuu.

Vesiliikenteestä voi aiheutua aaltoja, jotka pahimmassa tapauksessa kaatavat pienen lapsen rantaveteen. Vesikulkuneuvo voi myös ajaa niin lähelle rantaa, että törmäys uimarin kanssa on mahdollinen. Vastaavasti uimarit voivat eksyä veneväylälle.

Vesiesteradat ja vesitrampoliinit edellyttävät usein ohjausta ja puuttumista riskikäyttäytymiseen. Radoilta kaadutaan usein ja niiden alle voidaan ajautua myös vahingossa.

Kuntouintiratojen lisäksi rannoilla voi olla kuntouintipoijuja tai poijutettuja ratoja esimerkiksi triathlon-harjoittelua varten. Kuntouintipoijut on usein sijoitettu selvästi etäälle rannasta, radat eivät aina kulje rannan suuntaisesti, eikä niitä ole varustettu rataköysillä. Rannan edustalle sijoitetut hyppylautat voivat houkutella lapsia paitsi uimaan pitkälle, myös hyppimään etäällä rannasta.

Veteen laskeva liukumäki houkuttelee rannalle lapsia, joiden uimataito ja käsitys veden vaaroista ovat usein vasta kehittymässä. Vesiliukumäen käyttö vaatii ohjeistusta ja puuttumista riskikäyttäytymiseen varsinkin ruuhka-aikoina.

Valitse seuraavasta luettelosta, onko arvioitavalla uimarannalla hyppypaikka.

Arvioinnin perusteella rantavalvontaa ei tarvitse järjestää.

Varmista, että rannalla on pelastusrengas, ilmoitustaulu ja opasteet. Pienille lapsille on suositeltavaa rajata erillinen kahluualue.

Lisätietoja saat uimarantojen turvallisuutta koskevilta Tukesin verkkosivuilta.

Arvioinnin perusteella rannalle ei välttämättä tarvitse järjestää rantavalvontaa.

Seuraa kuitenkin rannan turvallisuustilannetta, asiakasprofiilia ja käyttötapoja. Arvioi vielä niiden perusteella, pitäisikö rannalla olla valvoja. 

Varmista, että rannalla on pelastusrengas, ilmoitustaulu ja opasteet. Pienille lapsille on suositeltavaa rajata erillinen kahluualue.

Lisätietoja saat uimarantojen turvallisuutta koskevilta Tukesin verkkosivuilta

Arvioinnin perusteella uimarannalle tulee järjestää rantavalvonta.

Varmista, että rannalla on pelastusrengas, ilmoitustaulu ja opasteet. Pienille lapsille on suositeltavaa rajata erillinen kahluualue.

Katso lisätietoja uimarantojen turvallisuutta koskevilta Tukesin verkkosivuilta.

Arvioinnin perusteella rannalla tulee olla useita rantavalvojia. Valvojien määrään vaikuttavat esim. rantaviivan pituus ja muoto.

Varmista, että rannalla on pelastusrengas, ilmoitustaulu ja opasteet. Pienille lapsille on suositeltavaa rajata erillinen kahluualue.

Katso lisätietoja uimarantojen turvallisuutta koskevilta Tukesin verkkosivuilta.

Ups, ei yhtäkään tulosta. Tarkista vastauksesi!

{{ errorText }}