Hyppää sisältöön

Blogi: Harjoittelijana Tukesissa

Julkaisuajankohta 5.9.2022 12.00
Uutinen

Joka kesä Tukesissa työskentelee kymmenkunta harjoittelijaa eri tehtävissä. Harjoittelijat työskentelevät samoissa tehtävissä kuin Tukesin muutkin työntekijät ja pääsevät siis alusta alkaen tekemään vastuullisia ja monipuolisia tehtäviä. Monet harjoittelijat ovat myös jääneet tai palanneet harjoittelunsa jälkeen Tukesille töihin. Lue alta kesän 2022 harjoittelijoidemme ajatuksia Tukesilla työskentelystä.

Emma Aho, viestintä

Emma Aho.

Viestintäharjoittelija Emma opiskeli harjoittelunsa aikaan Helsingin yliopistossa suomen kieltä ja oli valmistumassa pian filosofian maisteriksi. Viestintää hän oli opiskellut sivuaineena.

''Hain Tukesiin harjoitteluun, koska harjoittelu on erinomainen tapa saada käytännön kokemusta, oppia uutta ja tutustua uuteen työpaikkaan. Tämän lisäksi Tukesilla työskentely antaa hyvät eväät yleisestikin valtionhallinnossa työskentelyyn, sillä esimerkiksi monet ohjelmat ja alustat, joita työssä käytetään, ovat samat muissakin virastoissa.'' 
 
Emman mielestä Tukesilla parasta oli työkaverit ja monipuoliset työtehtävät. ’’Pääsin tekemään hommia todella laidasta laitaan. Kirjoitin mm. blogikirjoituksia ja uutisia intraan, julkaisin juttuja Tukes.fihin ja sosiaalisen median kanaviin sekä toteutin videon. Tämän lisäksi olen päässyt selkeyttämään ja kielenhuoltamaan tekstejä, mikä on myös lähellä sydäntäni.’’

Teemu Nissinen, ammattilaistuotteet

Teemu Nissinen. Ammattilaistuotteiden ryhmässä työskennellyt Teemu oli harjoittelunsa aikaan neljännen vuoden oikeustieteen opiskelija Lapin yliopistosta. Teemu vietti jo toisen kesänsä Tukesilla harjoittelussa.

Kesällä 2021 Teemu kuului kemikaalituotteiden ryhmään, mutta kesällä 2022 hän työskenteli rakennustuotteiden parissa ja avusti asiantuntijoitamme EU:n rakennustuoteasetuksen uudistuksen valmisteluun liittyvissä asioissa. Lisäksi hän oli mukana piharakennuksia koskevassa markkinavalvontaprojektissa.

’’Työpaikkana Tukes oli loistava. Koin, että harjoittelijat otettiin tosi hyvin mukaan ja huomioitiin työyhteisössä. Lisäksi ilmapiiri oli erittäin hyvä ja lämmin.’’    

Viola Väyrynen, kuluttajapalvelut

Viola Väyrynen. Kuluttajapalveluissa työskennellyt Viola opiskeli harjoittelunsa aikaan oikeustiedettä Helsingin yliopistossa. Viola haki Tukesille töihin, koska häntä kiinnosti yhteiskunnallisesti merkityksellinen työ ja kuluttajaoikeudelliset asiat.

Violan mielestä sekä parasta että haastavinta hänen työssään olivat vaihtelevat työtehtävät. Violan työtehtäviin kuului mm. tapausten ja tietopyyntöjen käsittelyä, lausuntoprosesseihin osallistumista sekä useampi oma projekti.

’’Tukes oli turvallinen ympäristö oppia. Vastuuta sai paljon, mutta koskaan ei ollut sellainen olo, ettei apua saisi tarvittaessa. Yhteishenki oli hyvä, ja apua uskalsi kysyä matalalla kynnyksellä.’’

Marjatta Kurunsaari, kemikaalituotteet

Marjatta Kurunsaari. Kemikaalituotteiden parissa työskennellyt Marjatta opiskeli harjoittelunsa aikaan Laurean ammattikorkeakoulussa estenomiksi, ja häntä kiinnosti tulevaisuudessa tehdä töitä kosmetiikan turvallisuuden ja lainsäädännön parissa. 

Marjatan työtehtäviin Tukesilla kuului sisällöntuottaminen tulevaan kauneudenhoitoalan oppimisympäristöön, kosmetiikan markkinavalvonta sekä yritysten ja kuluttajien neuvonta sekä Tukesille tulleiden ilmoitusten selvittely. Markkinavalvontaan liittyen Marjatalla oli myös oma valvontaprojekti. 

’’Parasta työssäni olivat onnistumisen kokemukset ja se että pääsi huomaamaan, kuinka paljon koulunpenkillä oli oikeasti tullut opittua.’’

Leevi Heimo, painelaitteet

Leevi Heimo. Painelaitteiden ryhmässä työskennellyt Leevi opiskeli harjoittelunsa aikana energia- ja ympäristötekniikkaa Metropolian ammattikorkeakoulussa.

Leevin hakeminen Tukesille oli melko onnekas sattuma: ’’En erityisesti ollut suunnitellut hakevani vastaavanlaisiin tehtäviin, mutta kun työpaikkailmoitus ilmestyi näytölleni ja luin sanan painelaite, tajusin saaneeni mahdollisuuden päästä soveltamaan oppimaani ja myös oppimaan uutta.’’

Painelaiterekisterin ylläpito oli huolellisuutta vaativa tehtävä. Leevi kuitenkin totesi, että hän vältti paineen alla työskentelyn, sillä kovin työlästä tai hankalaa se ei ollut.

’’Vapaus, mieluisa työympäristö ja kollegat tekivät työskentelystä yksinkertaisesti mukavaa. Ylipäänsä Tukes tuntui erinomaiselta harjoittelupaikalta, jossa olisin voinut jatkaa pidempäänkin.’’

Miia Häkkinen, kasvinsuojeluaineiden riskinarviointi

Miia Häkkinen. Kasvinsuojeluaineiden ryhmässä työskennellyt Miia valmistui harjoittelunsa aikana ympäristötieteiden maisteriksi Hollannin Wageningen University and Research yliopistosta.

Miian työtehtäviin kuului EU-tehoaineen ekotoksikologinen riskiarviointi. Lisäksi hän kokosi riskiarvioinnin kokonaisuudesta raportin sekä osallistui muihin sivuprojekteihin mahdollisuuksien mukaan.

’’Parasta työssäni olivat keskustelut ja pähkäilyt kollegojen kanssa. Haastavinta taas oli saada kokonaiskuva laajoista ja monimutkaisista asiakokonaisuuksista, kuten EU-lainsäädännön eri osa-alueista. Tukesissa oli avoin, iloinen, kehittyvä, keskusteleva ja ammattimainen työympäristö, mihin oli mukava tulla töihin joka päivä.’’  

Ella Koukkula, teolliset prosessit

Ella Koukkula. Teolliset prosessit -ryhmässä työskennellyt Ella opiskeli harjoittelunsa aikaan ympäristö- ja energiatekniikan DI-ohjelmassa Tampereella, jossa hänen pääaineensa oli turvallisuustekniikka.

Ellan työtehtäviä kesän aikana olivat mm. kemikaali- ja nestekaasulaitosten käytönvalvojatentin päivittäminen, laitosten määräaikaistarkastusten ennakkokysymysten laatiminen sekä muut avustavat tehtävät. 

Ellan mielestä Tukes oli mielenkiintoinen ja innostava työpaikka: ’’Parasta työssäni olivat motivoituneet ja mukavat työkaverit. Lisäksi opin kesän aikana valtavasti vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin turvallisuusvalvonnasta sekä ylipäätään virkamiehenä työskentelystä. Sain sopivasti vastuuta, ja työhöni luotettiin.’’

Sara Mehtomaa, kuluttajatuotteet

Sara Mehtomaa. Kuluttajatuotteiden parissa työskennellyt Sara opiskeli harjoittelunsa aikaan oikeustiedettä Lapin yliopistossa.

Kesän aikana Sara työskenteli erilaisten valvontatapauksien ja juridisten selvitysten parissa. 

Saran mielestä Tukesissa työkaverit olivat avuliaita, ja heidän kanssaan oli mielekästä tehdä töitä. Lisäksi hänen mielestään Tukesissa osattiin arvostaa yksilön osaamista.

’’Parasta oli jatkuva uuden oppiminen, sillä ikinä ei ollut samanlaista päivää tai samanlaisia asioita käsiteltävänä. Samalla haastavinta oli itselle uuden oikeudenalan erityispiirteiden hahmottaminen.’’
 

 
Sivun alkuun