Valikko

Energiansäästölamppujen elohopeapitoisuudet sallituissa rajoissa

Tukes 16.7.2013 10.00
Tiedote

Hehkulamppujen poistuessa markkinoilta korvaavien lamppujen sopivuus ja erityisesti energiansäästölamppujen elohopeapitoisuudet ovat huolestuttaneet kuluttajia. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) testautti keväällä 2013 yhteensä 10 erilaista energiansäästölamppua. Kaikissa testatuissa lampuissa elohopeapitoisuudet olivat sallituissa rajoissa.

Yksikantaisten pienloistelamppujen, eli energiansäästölamppujen, elohopeapitoisuuksia on rajoitettu RoHS-direktiivillä vuodesta 2006 lähtien. Direktiivin päätavoitteena on rajoittaa tiettyjen haitallisten aineiden pitoisuuksia sähkö- ja elektroniikkalaitteissa ja täten suojella sekä terveyttä että ympäristöä. Ainerajoitusten lisäksi lamppuja koskee myös ekosuunnitteluasetus, joka mm. velvoittaa valmistajia merkkaamaan lampun pakkaukseen myös lampun elohopeapitoisuuden.

– Alun perin elohopearajoitus oli 5 milligrammaa lampun purkausputkea kohden, mutta pitoisuusrajoja on vuoden 2006 jälkeen vaiheittain laskettu. Viime vuonna markkinoille sai saattaa energiansäästölamppuja, jossa elohopeaa oli maksimissaan 3,5 mg ja tämän vuoden alussa sallittu pitoisuus laski 2,5 milligrammaan, ylitarkastaja Marika Keskinen Tukesista sanoo.

Tukesin teettämissä testeissä korkein löydetty elohopeapitoisuus oli 3,5 mg, mutta tuote oli saatettu markkinoille jo ennen pitoisuuden tiukentumista. Alhaisin löydetty pitoisuus oli 1,1 mg. Yksi testatuista lampuista vedettiin pois myynnistä muiden puutteiden vuoksi. Tukes teetti vastaavanlaiset testit vuonna 2009, jolloin ei myöskään löytynyt liikaa elohopeaa sisältäviä lamppuja.

Tukes on saanut yhteydenottoja liittyen rikkoutuneisiin energiansäästölamppuihin ja niiden terveysriskeihin. Energiansäästölamput sisältävät pieniä määriä elohopeaa, joka höyrystyy, kun lamppu sytytetään. Kun lamppu kylmenee sammuttamisen jälkeen, elohopea palaa pisaroiksi tai kiinteämpään muotoon lasin sisäpinnalle. Yksittäisen kylmän lampun rikkoutuminen ei aiheuta terveyshaittaa. Lämpöisenkin lampun rikkoutuessa suurin osa elohopeasta jää lasin pintaan. Huone olisi hyvä kuitenkin tuulettaa. Lasinsirpaleita tulee käsitellä varovasti ja hävittää ne ongelmajätteenä.

Ohjeita energiansäästölamppujen oikeanlaiseen käsittelyyn

  • Irrota energiansäästölamppu oikein. Lamppua tulisi kiertää muovisesta kantaosasta, ei lasiosasta, kuten hehkulamppujen kanssa on totuttu tekemään. Väärin irrotettu lamppu voi mennä rikki.
  • Käsittele energiansäästölamppuja ja led-lamppuja sähkölaitteina. Kun perinteinen hehkulamppu vikaantuu, sen hehkulanka palaa poikki eikä virta enää kulje lampussa. Energiansäästölampuissa ja ledeissä virta saattaa kulkea laitteissa vikaantumisesta huolimatta.
  • Vikaantunut energiansäästölamppu tai led-lamppu tulee poistaa valaisimesta heti ja korvata mahdollisimman nopeasti uudella lampulla. Näin avonaista lampunpidintä ei päästä vahingossa koskettelemaan.
  • Joissain tapauksissa energiansäästölamppu on vikaantuessaan ja valaisimeen jätettynä savunnut tai sen muovi on tummunut. Yhtään tapausta, jossa energiansäästölamppu olisi sytyttänyt tulipalon, ei toistaiseksi ole tullut viranomaisten tietoon.

Hyvä muistaa

  • 1.1.2013 lähtien markkinoille saa saattaa enää energiansäästölamppuja, joissa on elohopeaa enintään 2,5 mg
  • Lamppujen pakkauksissa pitää olla tieto elohopeapitoisuudesta
  • Tuotetta ei saa heittää yleisjätteen sekaan, vaan se tulee toimittaa SER-keräyspisteeseen
  • 1.5.2013 lähtien lamppuja on voinut palauttaa useimpiin myymälöihin
  • Lisätietoa lampuista, esim. niiden valinnasta ja hävittämisestä, http://www.lampputieto.fi/lamput/

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Marika Keskinen, p. 029 5052 680, sähköposti: [email protected] Ekosuunnitteluasetus ympärisäteilevistä lampuista 244/2009

 Tukesin ekosuunnittelusivusto

 Lisätietoa RoHS-direktiivistä