Valikko

KemiDigi framskrider, användartesten fortsätter

5.9.2018 13.41 | Publicerad på svenska 18.9.2018 kl. 15.27
Nyhet

Projektet KemiDigi (digital hantering av kemikalieinformation) samlar information med anknytning till kemikalier på ett ställe och förenklar företagens anmälningsskyldigheter avseende kemikalier. Via systemet gör företagen bland annat kemikalieanmälningar om kemikalier de släppt ut på marknaden och administrerar kemikalieförteckningar som de behöver för tillstånds- och övervakningsärenden. Relationstalskalkylatorn för bestämning av kemikalieanläggningars verksamhetsnivå (kemikaliesäkerhetslagen) överförs till KemiDigis kemikalieförteckningar. KemiDigi införs i början av 2019.

Feedback från företag som testat KemiDigi

Företag som under sommaren släppt ut kemikalier på marknaden har redan kunnat göra en kemikalieanmälan inom ramen för ett pilottest. Erfarenheterna och kommentarerna från företagen i den första pilotfasen är uppmuntrande och feedbacken är nyttig. Företagen har kommit med bra iakttagelser och utvecklingsidéer relaterade till applikationens funktioner.

Du kan mata in uppgifterna i KemiDigi manuellt eller som en masskörning

Efter införandet av den nya tjänsten matar företagen själva in sin kemikalieanmälan i tjänsten antingen:

  • manuellt genom användargränssnittet
  • som masskörning i en CSV-fil
  • eller från sitt eget system direkt med användning av KemiDigis gränssnitt.

Nedan hittar du den nuvarande versionen av CSV-filer och till denna anslutande anvisningar. Det kan ske mindre justeringar i anvisningarna under hösten.

Kom med och testa KemiDigis kemikalielista

I KemiDigi testas för närvarande funktionen hos kemikalieförteckningen för företag som använder kemikalier. Uppgörandet av kemikalieförteckning och relationstalskalkylatorn kommer snart in i pilotfasen efter interna test.

Några företag har redan meddelat sin vilja att testa KemiDigis kemikalieförteckningsfunktion, men flera ryms med. Anmälning till pilottest och närmare upplysningar: Minna Valtavaara (minna.valtavaara (at) tukes.fi eller kemidigi(at)tukes.fi).

Material:

Anvisningar om användning av CSV-fler

CSV-filer: Mixture Components Exports

CSV-filer:Chemical Notification Export