Hyppää sisältöön

Laitteiston kunnosta ja huollosta huolehdittava kattavasti ammoniakkikylmälaitoksissa

Julkaisuajankohta 30.3.2022 10.10
Uutinen

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) tietoon on tullut vuonna 2021 onnettomuustilanteita, jotka liittyivät ammoniakkikylmälaitoksien toimintaan. Tukes on selvittänyt onnettomuuksien syitä ja esittänyt toimenpiteitä, joilla ammoniakin käytön turvallisuutta voidaan kylmälaitoksilla parantaa.

Ammoniakkikaasu on väritöntä, voimakkaasti pistävän hajuista ja erittäin ärsyttävää. Sitä käytetään varsin yleisesti teollisuuden kylmälaitoksissa tilojen jäähdyttämiseen. 

Tapauksissa tunnistettiin puutteita kylmälaitoksen suunnittelussa sekä laitteiston huollossa ja kunnossapidossa. Kylmälaitoksen kunnossapidosta ja huollosta tulee huolehtia säännöllisin väliajoin, jotta laitos toimii suunnitellusti ja turvallisesti. Erityisesti huomiota tulee kiinnittää seuraaviin asioihin:

  • Huolto- ja kunnossapitosuunnitelman tulee kattaa koko laitteisto. Painelaitteiden seurantasuunnitelma (putkistotarkastukset) ei yksin kata kaikkia ammoniakkikylmälaitoksen osia, joiden vikaantuminen tai rikkoontuminen voi johtaa ammoniakkivuotoon. Kylmälaitoskokonaisuudessa voi olla esimerkiksi kannakointeja, puhaltimien osia tai muita kappaleita, jotka irrotessaan voivat aiheuttaa vaurioita ammoniakkiputkistoon. Myös laitoksen automaattisten turvatoimintojen ja hälytysten toimivuus tulee varmistaa säännöllisesti.
  • Konehuoneen hätätuuletusaukkojen tulee olla riittävän etäällä muiden tilojen ilmanottoaukoista. 
  • Vuosihuoltojen lisäksi toiminnanharjoittajan tulee tehdä omia säännöllisiä havainnointikierroksia esim. viikoittain, joissa varmistetaan silmämääräisesti laitteiston kunto.

Kylmälaitoksilla tulee olla kaasunilmaisimia, joilla ammoniakkivuodot voidaan havaita riittävän nopeasti. Ilmaisimiin liittyvät hälytysrajat ja -vasteet sekä hälytyksiin kytketyt automaattiset toiminnot voivat vaihdella kylmälaitoksittain. 

Onnettomuustilanteessa toimimisen kannalta on tärkeää, että vuodot havaitaan mahdollisimman nopeasti, hälytykset ovat vaara-alueella havaittavissa ja toiminta onnettomuustilanteessa on ennalta suunniteltua sekä selkeästi ohjeistettua.

Lyhyet kuvaukset onnettomuuksista ja esitetyt toimenpiteet löytyvät tästä esityksestä (pdf, 1,1 MB).

Lisätietoja:
ylitarkastaja Tero Järvenpää, [email protected], puh. 029 5052 017
 

 
Sivun alkuun