Hyppää sisältöön

Malminetsinnän ja kaivostoiminnan katsaus 2021 on julkaistu

Mediatiedote
Julkaisuajankohta 25.3.2022 9.24
Tiedote

Malminetsinnän investoinnit pysyivät viime vuonna samalla tasolla kuin vuonna 2020, selviää Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) kokoamista malminetsinnän ja kaivostoiminnan tilastoista. Sen sijaan kaivostoiminnan investoinnit laskivat.

Malminetsintäluvista valtaosa Lapin alueella

Malminetsintälupa antaa oikeuden tehdä malminetsintätutkimuksia omalla ja toisen maalla ja etuoikeuden mahdollisen esiintymän hyödyntämiselle. Malminetsintäluvista suurin osa on Lapin alueella (72 %). Malminetsintälupahakemuksia jätettiin Tukesille lähes kaksinkertainen määrä edelliseen vuoteen verrattuna eli  yhteensä 219. Kasvua kiihdytti koronapandemian aiheuttama metallien maailman markkinahintojen nousu ja pitkään jatkunut yleinen kiinnostavuus Suomeen kaivosinvestointien kohdealueena.  

Malminetsinnän investoinnit Suomessa olivat noin 68,5 miljoonaa euroa vuonna 2021 (2020: noin 68 milj. euroa). Investoinnit ovat pysyneet samalla tasolla jo useita vuosia.

Kaivosten lukumäärä pysyi samalla tasolla

Suomessa toimi 44 kaivosta vuonna 2021. Kaivostoiminnan investoinnit laskivat 311 miljoonaan euroon, mutta ovat edelleen korkealla tasolla (2020: 392 milj. euroa). Merkittävimmät investoinnit tehtiin Sodankylän Kevitsan, Kemin ja Kittilän kaivoksiin. Kaivosten kokonaislouhinta oli 115,5 miljoonaa tonnia ja pysyi samalla tasolla kuin edellisenä vuonna. Kolme suurinta kaivosta (Terrafame, Kevitsa, Siilinjärvi) tuottivat 85 prosenttia kokonaislouhinnasta.

Kaivoslaki uudistuu

Kaivoslaki on uudistumassa ja lausuntokierros esityksestä uudeksi laiksi on parhaillaan käynnissä. Uudistusta on valmisteltu työ- ja elinkeinoministeriössä yhdessä sidosryhmien kanssa. Myös Tukes on osallistunut uuden lain valmisteluun. Kaivoslakiin ehdotetuista muutoksista voi jättää lausuntoja 12.4.2022 saakka Lausuntopalvelu.fissä.

Taustatietoa tilastosta

Tukes on kaivoslaissa tarkoitettu kaivosviranomainen, joka valvoo lain noudattamista ja hoitaa kaivoslaissa säädetyt tehtävät. Tukes valvoo lupaehtojen noudattamista ja tekee tarkastuksia malminetsintäalueille ja kaivoksiin.

Tilastokatsaus perustuu yhtiöiltä saatuihin raportteihin ja Tukesin keräämiin tietoihin. Nyt julkaistuissa tilastoissa ei vielä näy Venäjän Ukrainassa aloittaman hyökkäyksen ja Venäjään kohdistettujen pakotteiden mahdollinen vaikutus malminetsintään ja kaivostoimintaan.

Lue lisää

Ajankohtaiskatsaus, yhteenveto kaivostoiminnasta ja malminetsinnästä vuodelta 2021

Tilastotietoja vuoriteollisuudesta 2021, louhintamäärät kaivoksittain

Tapaturmatilastot

Vireillä olevien hakemusten kuulutusasiakirjat ja päätökset Tukesin verkkosivuilla

Hakemustilanne ja voimassa olevat lupa-alueet tietoineen GTK:n karttapalvelussa

Lisätietoja medialle

ryhmäpäällikkö Terho Liikamaa, p. 029 5052 117

Kaivostoiminta: johtava asiantuntija Ossi Leinonen, p. 029 5052 205

Malminetsintä: ylitarkastaja Ilkka Keskitalo, p. 029 5052 151

Sähköpostiosoitteet [email protected]

 
Sivun alkuun