Hyppää sisältöön

Näin järjestät turvallisen kesätapahtuman – tutustu Tukesin ohjeisiin

Mediatiedote
Julkaisuajankohta 4.6.2019 8.30
Tiedote

Mäkiautokisat, kyläyhdistysten järjestämät juhlat, tori- ja markkinatapahtumat, paikallismessut, soutukilpailut, kulttuuritapahtumat. Kesätapahtumat ovat mukavia, ja jotta kaikki sujuisi hyvin, tapahtuman järjestäjän on hyvä muistaa järjestämiseen liittyvät vastuunsa.

Eri tapahtumatyypeille on erilaisia vaatimuksia. Ennen kuin siirryt ideasta tapahtuman suunnitteluun, selvitä, mitkä vaatimukset koskevat kyseistä tapahtumaa.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on laatinut ohjeita tapahtumien järjestäjille, jotta olisi helpompi hahmottaa, mistä asioista tapahtumien turvallisuus koostuu. Ohjeistuksessa kerrotaan, mitä asioita tapahtuman järjestäjän pitää ottaa huomioon, jotta yleisötapahtuma olisi turvallinen. Verkkosivulla olevan ohjeistuksen tueksi Tukes on laatinut tiivistetyn oppaan.

- Tapahtuma voi mennä pieleen, jos osallistujien turvallisuudesta ei ole huolehdittu ja joku sen takia loukkaantuu, ylitarkastaja Kari Koponen sanoo.

Tapahtuman järjestäjä vastaa turvallisuudesta

Tapahtuman järjestäjä vastaa tapahtuman turvallisuudesta kokonaisuudessaan. Tapahtuman pääjärjestäjä vastaa myös välittämiensä palveluiden turvallisuudesta. Pääjärjestäjän pitää huolehtia, että turvallisuus on varmistettu myös esimerkiksi tapahtumaan vuokrattavassa pomppulinnassa tai lapsille suunnatussa talutusratsastuksessa.

- Mieti, soveltuvatko kaikki palvelut samalle alueelle ja ovatko palvelut ylipäätään sellaisia, että niitä on turvallista tarjota suunnitellulle kohderyhmälle.

Tapahtumaturvallisuus koostuu yleisöturvallisuuden lisäksi monesta muustakin asiasta, esimerkiksi paloturvallisuudesta, ensiavusta, järjestyksenpidosta, rikosturvallisuudesta sekä elintarviketurvallisuudesta. Tapahtuman järjestäjän pitää tuntea tapahtumia koskeva lainsäädäntö, valvontaviranomaiset ja ilmoitus- ja lupamenettelyt aikatauluineen.

Ilmaistapahtuman järjestäjillä samat velvollisuudet

Kuluttajaturvallisuuslain vaatimukset koskevat kaikkia yleisölle avoimia tapahtumia. Asiaan ei vaikuta se, mikä taho tapahtuman järjestää tai onko tapahtuma ilmainen tai maksullinen. Vaatimukset koskevat myös esimerkiksi erilaisia yritystapahtumia, markkinointitapahtumia sekä ravintoloiden, kauppojen ja kauppakeskuksien järjestämiä tilaisuuksia ja tapahtumia.

Laki ei koske yksityistilaisuuksia eikä Tukes valvo luonteeltaan yksityisiä tapahtumia, esimerkiksi sukujuhlia.

Tukes valvoo tapahtumissa esimerkiksi yleisöturvallisuutta ja oheispalveluiden turvallisuutta. Tukesin lisäksi tapahtumien turvallisuutta valvovat useat muut viranomaiset, kuten poliisi- ja pelastuslaitokset. 

Tapahtuman laajuus ja luonne ratkaisevat

Tapahtuman laajuuteen vaikuttaa esimerkiksi yleisömäärä, alueen koko ja tapahtuman kesto. Tapahtuman luonne riippuu siitä, mitä tapahtumassa tehdään ja ketkä siihen osallistuvat. Yleisön aktiivinen rooli tapahtumassa tai osallistuminen tapahtuman yhteydessä tarjottaviin toimintoihin yleensä nostaa riskiä. Mitä laajemmasta tapahtumasta on kysymys ja mitä enemmän siihen liittyy riskejä, sitä vaativampaa järjestäminen on ja sitä tarkemmin se on suunniteltava.

Jos tapahtumaan osallistuu yli 2000 ihmistä tai se sisältää toimintoja, jotka eivät ole vähäriskisiä, järjestäjän on syytä laatia turvallisuusasiakirja. Turvallisuusasiakirjassa järjestäjä tunnistaa tapahtuman vaarat ja suunnittelee, miten vaarat hallitaan. Suunnitelmissa erityisesti huomioitavia seikkoja ovat yleisön saapumisen, osallistumisen ja poistumisen kuvaaminen ja turvallisuuden varmistaminen. Kaikki tapahtuman turvallisuutta käsittelevät suunnitelmat voi yhdistää yhdeksi asiakirjaksi.

Lisätietoja

ylitarkastaja Kari Koponen

p. 029 5052 094 

sähköposti muotoa [email protected]

Tapahtumaturvallisuus Tukesin verkkosivulla

Tapahtumaturvallisuusopas pdf-muodossa

Pelastuslaitokset

Yleisötapahtumat pelastuslaitosten sivuilla

Ilmoitus yleisötilaisuudesta poliisin sivuilla

 
Sivun alkuun