Hyppää sisältöön

Så här ordnar du säkerheten på sommarevenemanget – ta del av Tukes anvisningar

Mediatiedote
Utgivningsdatum 4.6.2019 8.30
Pressmeddelande

Lådbilstävlingar, fester som byaföreningar ordnar, torg- och marknadsevenemang, lokala mässor, roddtävlingar, kulturevenemang. Det är trevligt med sommarevenemang, men för att allt ska gå utan missöden bör arrangören komma ihåg sitt ansvar för arrangemanget.

Olika typer av evenemang ställer olika krav. Innan du går från idé till planering, ta reda på vilka krav som gäller för ditt evenemang.

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har sammanställt anvisningar för evenemangsarrangörer, för att det ska vara lättare att skapa sig en bild av vad evenemangets säkerhet kräver. I anvisningarna redogörs för vad en arrangör måste beakta för att ett publikevenemang ska vara säkert. Till stöd för anvisningarna på webbplatsen har Tukes också sammanställt en kortfattad guide (på finska).

- Ett evenemang kan gå åt skogen om arrangören inte har sörjt för deltagarnas säkerhet och någon skadas på grund av detta, säger överinspektör Kari Koponen.

Arrangören ansvarar för säkerheten

Tillställningens arrangör ansvarar för tillställningens säkerhet som helhet. Tillställningens huvudarrangör ansvarar även för säkerheten i de tjänster som förmedlas. Huvudarrangören måste se till säkerheten även i exempelvis en hoppborg som hyrs för tillställningen eller under ledd ponnyridning för barn.

- Tänk efter om alla tjänster passar in på samma område och om tjänsterna över huvud taget är sådana att de kan erbjudas den planerade målgruppen.

Evenemangssäkerhet är utöver publiksäkerhet även många andra saker, till exempel brandsäkerhet, första hjälpen, hantering av ordning, brottssäkerhet samt livsmedelssäkerhet. Evenemangsarrangören måste känna till lagstiftningen som gäller för tillställningar, tillsynsmyndigheter samt anmälnings- och tillståndsförfaranden inklusive tidtabeller.

Arrangörer av gratis tillställningar har samma skyldigheter

Konsumentskyddslagens krav gäller alla evenemang som är öppna för allmänheten. Det har ingen betydelse vem som står som arrangör eller om evenemanget är gratis eller avgiftsbelagt. Kraven gäller även till exempel olika företagsevenemang, marknadsföringsevenemang samt evenemang och jippon som restauranger, butiker och köpcentra ordnar.

Lagen gäller inte privata tillställningar och Tukes övervakar inte sammankomster av privat natur, exempelvis släktfester.

Tukes övervakar till exempel publiksäkerheten och säkerheten för kringtjänster vid tillställningar. Utöver av Tukes övervakas säkerheten vid tillställningar av flera andra myndigheter, såsom polisen och räddningsverken. 

Tillställningens omfattning och karaktär avgör

Till exempel publikmängden, områdets storlek och hur länge det pågår är faktorer som påverkar evenemangets omfattning. Tillställningens karaktär påverkas av vad som ska göras på evenemanget och vilka som ska delta. Om publiken har en aktiv roll på tillställningen eller deltar i aktiviteter som erbjuds, ökar i allmänhet risken. Ju större tillställning det handlar om och ju fler risker som ingår, desto mer krävande är arrangemanget och desto noggrannare ska det planeras.

Om över 2 000 personer deltar eller aktiviteter som inte är lågriskaktiviteter ingår, har arrangören skäl att göra upp ett säkerhetsdokument. I säkerhetsdokumentet identifierar arrangören evenemangets risker och planerar för hur de ska bemästras. Faktorer som kräver särskild uppmärksamhet i planen är en beskrivning och ett säkerställande av publikens ankomst, deltagande och lämnande. Alla planer som gäller evenemangets säkerhet kan förenas till ett dokument.

Mer information

överinspektör Kari Koponen

tfn 029 5052 094 

e-postadresser har formatet [email protected]

Webbplatsen Säkerheten vid offentliga tillställningar

Guiden Säkerheten vid offentliga tillställningar i pdf-form (på finska)

Räddningsverken (på finska)

Publiktillställningar på räddningsverkens sidor (på finska)

Anmälan om offentliga tillställningar på polisens sidor

 
Sivun alkuun