Hyppää sisältöön

Nikotiinipussien vahvuuksille uusia rajoituksia – 20 mg tai enemmän nikotiinia sisältävät pussit poistettava markkinoilta

Mediatiedote
Julkaisuajankohta 14.6.2023 15.12
Tiedote

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on tehnyt päätöksen, joka kieltää 20 mg tai sitä enemmän sisältävien nikotiinipussien myynnin ja markkinoille saattamisen Suomessa. Päätös tulee voimaan 21.6.2023.

Päätös perustuu kemikaalilain 45 b §:n 3 momenttiin, jonka mukaan Tukes voi väliaikaisesti kieltää tai rajoittaa vakavaa haittaa tai vaaraa aiheuttavan kemikaalin myynnin tai markkinoille saattamisen. Kielto tai rajoitus voidaan asettaa, jos kemikaalin käytön todetaan tai voidaan perustellusti arvioida aiheuttavan vakavaa haittaa tai vaaraa terveydelle tai ympäristölle. Väliaikaista määräystä on noudatettava siihen saakka, kunnes valtioneuvosto on tehnyt asiassa kemikaalilain 45 b §:n 1 momentin mukaisen päätöksen. Laissa ei ole säädetty tarkkaa määräaikaa Tukesin määräyksen voimassaololle tai asian käsittelylle valtioneuvostossa.

Riskiryhmässä erityisesti lapset ja nuoret – tavoitteena ehkäistä nikotiinimyrkytykset

Nikotiinipussissa on nikotiinia sisältävää seosta, mutta se ei sisällä tupakkaa. Myynnissä olevat nikotiinipussit saattavat sisältää suuriakin määriä nikotiinia, joka on terveydelle ja ympäristölle vaarallinen kemikaali. Nikotiinipusseja on voinut myydä Suomessa ilman erillistä myyntilupaa ja nikotiinipitoisuusrajaa huhtikuun alusta lähtien. Tukesin asettaman kemikaalilain mukaisen kiellon tarkoituksena on estää erityisesti vahvoista nikotiinipusseista terveydelle aiheutuvat vaarat. 

Nikotiinipussien pakkaukset ja tuotteiden maut on suunniteltu siten, että ne houkuttelevat erityisesti nuoria käyttäjiä. Nikotiinipussien pakkauksiin ei usein ole selkeästi merkitty nikotiinin määrää yleisesti käytetyillä mitta-asteikoilla, joten kuluttajan voi olla vaikeaa päätellä miten vahvasta tuotteesta on kyse. Nikotiinipussit voivat olla hengenvaarallisia etenkin vauvoille ja pienille lapsille.

– Nikotiinia 20 mg tai sitä enemmän sisältävät nikotiinipussit voivat olla hengenvaarallisia vauvoille ja pienille lapsille. Vaikka toistaiseksi vakavilta myrkytystapauksilta on vältyttykin, vakava vaara on todellinen, toteaa ryhmäpäällikkö Jouni Räisänen Tukesista. 

Myrkytystietokeskuksen mukaan nikotiinipusseihin liittyvät vuosittaiset myrkytyskyselyt ovat lisääntyneet aikavälillä 1.1.2017– 31.12.2022 yhteensä 11 kyselystä (vuonna 2017) yhteensä 51 kyselyyn (vuonna 2022). Alle 18-vuotiaita koskevien kyselyiden osuus on kasvanut vuoden 2017 27 %:sta vuoden 2022 49 %:iin, ja osuus on ollut vuosina 2019–2021 huomattavan korkea (57–66 %).

Nikotiinipussit siirtyivät kemikaalilainsäädännön piiriin huhtikuussa

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean huhtikuussa 2023 tekemän uudelleenarvioinnin mukaan nikotiinipusseja ei pääsääntöisesti voida enää luokitella lääkkeiksi. Tällä hetkellä nikotiinipusseihin sovelletaan kemikaalilainsäädäntöä ja tupakan vastikkeita koskevia tupakkalain säädöksiä soveltuvin osin. 

Nikotiinipusseja on saanut huhtikuusta alkaen myydä ilman ennakkohyväksyntää kuluttajille vähittäismyynnissä noudattaen tupakkalain tupakan vastikkeita koskevaa sääntelyä sekä kemikaalilainsäädännön ilmoitus-, rekisteröinti-, tiedon toimittamis- ja pakkaamis- sekä merkintävelvoitteita. Tukes on uutisoinut kemikaalilainsäädännön vaatimuksista nikotiinipusseille huhtikuussa, lue lisää: Nikotiinipusseihin sovelletaan myös kemikaalilainsäädäntöä.

Linkki päätökseen: Kemikaalilain 45 b §:n 3 momentin mukainen väliaikainen päätös eräiden nikotiinia sisältävien tuotteiden markkinoille saattamisen rajoittamiseksi

Kemikaalilaki (Finlex.fi)

Uutinen 19.4.2023: Nikotiinipusseihin sovelletaan myös kemikaalilainsäädäntöä

Lisätietoja medialle

ryhmäpäällikkö Jouni Räisänen, p. +358 295 052 098, [email protected]

 
Sivun alkuun