Pomppulinnojen turvallinen käyttö edellyttää valvontaa

Mediatiedote
2.8.2019 9.21
Tiedote

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) muistuttaa pomppulinnojen käyttäjiä ja palveluntarjoajia ilmalla täytettävien välineiden turvallisuudesta. Kova tuuli aiheutti Virossa muutama vuosi sitten kahden lapsen kuolemaan johtaneen onnettomuuden. Tuuli oli nostanut pomppulinnan ilmaan, jolloin lapset olivat pudonneet sen kyydistä maahan. Tänä kesänä Tukesin tietoon ei ole tullut pomppulinnoissa tapahtuneita onnettomuuksia, mutta aiempina vuosina vakavilta läheltä piti -tilanteilta ja onnettomuuksilta ei ole vältytty Suomessakaan.

Tukes muistuttaa vanhempia pitämään silmät auki vaaratilanteiden varalta, vaikka palveluntarjoajien vastuulla on huolehtia siitä, että palvelu on turvallinen. Varsinkin pienemmät lapset vaativat vanhempien jatkuvaa silmälläpitoa, toteaa ylitarkastaja Petteri Mustonen.

Tukes on lisännyt verkkosivuilleen ohjeita palveluntarjoajille pomppulinnojen turvallisen käytön edistämiseksi. Ohjeissa muistutetaan mm. riittävän valvonnan järjestämisestä. Valvojan on tarvittaessa kyettävä puuttumaan vaaratilanteisiin, kuten sähkökatkoihin, koviin tuulenpuuskiin tai pomppulinnan sääntöjen vastaiseen käyttöön.

Palveluntarjoaja voi varmistua pomppulinnan turvallisuudesta huolehtimalla, että se täyttää sitä koskevan standardin vaatimukset. Lisäksi valmistajat antavat ohjeita muun muassa pomppulinnojen pystyttämisestä, sijoittamisesta ja kunnossapidosta sekä käyttäjien enimmäismäärästä.

Pomppijoiden ikä ja määrä

Ihannetilanteessa taaperoikäisille ja hieman vanhemmille lapsille on omat pomppulinnansa. Jos tämä ei ole mahdollista, pienille ja isommille lapsille voi jakaa omat vuorot, varsinkin jos pomppijoita on paljon.

Palveluntarjoajan on noudatettava valmistajan ohjeita siitä, miten monta lasta voi pomppia välineessä kerrallaan. Ohjeet ovat vähimmäisvaatimuksia, joita palveluntarjoaja voi tarvittaessa tiukentaa. Esimerkiksi mitä laajempi pomppijoiden ikähaarukka on, sitä vähemmän pomppijoita välineessä saa olla yhtä aikaa.

Pomppulinnan sijoittaminen

Ilmalla täytettävä pomppulinna on sijoitettava riittävän etäälle sähkölinjoista, aidoista, puista tai muista vastaavista esteistä. Kovakaan tuuli ja käyttäjien liikehdintä eivät saa aiheuttaa vaaraa käyttäjille. Pomppulinna on kiinnitettävä huolellisesti paikoilleen valmistajan ohjeita noudattaen. Jos maakiilojen käyttö ei ole mahdollista, välineiden paikallaan pysyminen on varmistettava hyödyntämällä kiinnityksessä vaikkapa ajoneuvoja tai siirreltäviä painoja. Jos pomppulinna on sijoitettu kovalle alustalle, kuten asfaltille, on sisään- ja uloskäyntien yhteyteen tarpeellista lisätä pehmustusta. Nurmikon iskunvaimennus on usein riittävä pehmentämään putoamisia, mutta muutoin esimerkiksi jumppamatot ovat oikein aseteltuina riittävä varokeino tapaturmien ehkäisyyn.

Vuokraus omatoimisesti käytettäväksi

Kun pomppulinnaa vuokrataan kuluttajille, vuokranantajan on annettava opastusta sen turvallisesta käytöstä, kuten pystyttämisestä, käyttäjämäärä- ja tuulirajoista sekä valvonnan järjestämisestä.  Pomppulinnat on tarkastettava, puhdistettava ja tarvittaessa huollettava vuokrausten välillä.

Välineiden vuokraajilla parannettavaa asiakirjoissa ja vaarojen tunnistamisessa

Tukesin viime vuonna toteuttamassa valvontaprojektissa tarkastettiin pomppulinnoja ja muita vastaavia välineitä vuokraavien palveluntarjoajien turvallisuuden hallintaa. Projektin tuloksena palveluntarjoajille annettiin muun muassa kehotuksia turvallisuusasiakirjojen laatimisesta sekä suosituksia päivittää asiakirjoja vaarojen tunnistamisen, välineiden huollon ja asiakkaille annettavien tietojen osalta.

Lisätietoja: ylitarkastaja Petteri Mustonen, [email protected], 029 505 2099

Ilmoitus vaarallisesta palvelusta -verkkolomake Tukesin verkkosivuilla

Tietoa pomppulinnan turvallisesta käytöstä Tukesin verkkosivuilla 

Standardi SFS-EN 14960-1:2019:en: Ilmalla täytettävät leikkivälineet. Turvallisuusvaatimukset ja testimenetelmät.