Pomppulinnan käyttöön tarvitaan säännöt

Pomppulinnan käyttöä varten pitää miettiä säännöt ja valvoa niiden noudattamista, jotta eri-ikäisten lasten hyppimisen ilo olisi turvallista.

Kuluttajapalveluissa käytettävien pomppulinnojen ja muiden vastaavien ilmalla täytettävien välineiden tulee olla turvallisia ja soveltua tarkoitettuun käyttöön. Yksi keino varmistua turvallisuudesta on huolehtia siitä, että pomppulinnat täyttävät niitä koskevan standardin (SFS-EN 14960:2019 Inflatable play equipment) vaatimukset. Standardissa on otettu kantaa välineiden rakenteellisten ominaisuuksien lisäksi välineiden turvalliseen käyttöön, kuten kiipeämiseen, putoamiskorkeuteen sekä iskua vaimentavan alustan ominaisuuksiin.

Pomppijoiden ikä

Parasta olisi, jos pomppulinnoja on aina kaksi: toinen taaperoille ja toinen isommille. Tällöin motoriikaltaan täysin eri tavalla toimivat lapset eivät aiheuta vaaratilanteita. Jos tämä ei ole mahdollista, harkitse erillisiä vuoroja pienille ja isoille. Jos et halua määritellä ikärajoja, pidä pomppijoiden lukumäärä koko ajan niin pienenä, että vaaratilanteilta vältytään.

Pomppijoiden määrä yhdellä kertaa

On tärkeää määritellä, kuinka monta lasta voi turvallisesti hyppiä kerrallaan. Jos hyppijät ovat kovin eri-ikäisiä, laske tätä määrää vielä alaspäin. Määrään vaikuttavat myös pomppulinnan koko ja rakenne. Pomppulinnan valmistajan käyttö- ja painorajoja tulee noudattaa vähimmäisvaatimuksina.

Pomppulinnan valvonta

Hyvää tarkoittavilla turvallisuussäännöillä ei ole merkitystä, jos niiden noudattamista ei käytännössä valvota. Nykyään käytännön valvonta jää usein täysin vanhempien varaan. Vanhempien on toki vahdittava lapsiaan, mutta vanhempien vastuulla ei voi olla tarjotun palvelun turvallisuuskäytännöissä olevien laiminlyöntien paikkaaminen. Valvoja voi esim. kiertää alueella, mutta hänen tulee olla valmiina puuttumaan vaaratilanteisiin. Pomppulinnan käyttö pitää keskeyttää tarvittaessa esim. tuulirajan ylittyessä tai sähkökatkon yhteydessä.

Sijainti

Sijoita pomppulinna kauas mahdollisista vaaroista, kuten ilmajohtolinjoista tai muista esineistä, joissa on vaarallisia ulkonemia (esim. aidat tai puut). Sisään- ja ulosmenoaukkojen ympärillä olevan alueen tulee olla turvallinen ja pehmustettu tarvittaessa esim. patjoilla, jos pomppulinna on pystytetty kovalle alustalle.

Pomppulinnan pitää pysyä paikoillaan ja kestää käyttäjien liikehdinnän sekä tuulen vaikutus. Ankkuroinnilla ja/tai painolastijärjestelmällä ja muilla tarpeellisilla lisävarusteilla välineen voi kiinnittää kiinteästi maahan tai lattiaan. Ankkurointipisteitä on oltava vähintään kuusi. Ulkokäytössä oleva pomppulinna tai muu ilmalla täytettävä väline tulee kiinnittää maahan mieluimmin maakiinnikkeillä, jos maaperä on siihen sopivaa.

Vuokraaja

Kun vuokraat välineitä kuluttajille omatoimisesti käytettäväksi, välineet pitää huolellisuusvelvollisuuden mukaisesti tarkastaa, huoltaa ja puhdistaa vuokrausten välillä (esim. pomppulinnan pesu, eheyden varmistaminen jne.). Opasta asiakkaalle välineiden ja varusteiden oikea ja turvallinen käyttö sekä anna näitä koskevat tarpeelliset kirjalliset käyttöohjeet sekä toimintaohjeet hätätilanteissa.

Esimerkki

Pomppulinnan säännöt

Max xx lasta kerrallaan

Hyppyaika xx min / vuoro

Valvoja ilmoittaa vaihdosta

Ei voltteja eikä tönimistä!

Yläikäraja xx vuotta

Jätä kengät pomppulinnan ulkopuolelle.

Katso myös

Pomppulinnoja koskeva standardi: SFS-EN 14960:2019 Inflatable play equipment