Hyppää sisältöön

Säilöntäaine metyyli-isotiatsolinoni kielletään kosmeettisissa valmisteissa, joita ei huuhdella pois

Tukes
Julkaisuajankohta 26.1.2017 14.18
Tiedote

Kosmeettisissa valmisteissa sallitun säilöntäaineen metyyli-isotiatsolinonin käytölle säädetty uusi rajoitus tulee siirtymäajan jälkeen voimaan 12.2.2017. Tästä lähtien sitä ei saa enää olla iholle jätettävässä kosmetiikassa eikä muissa kosmeettisissa valmisteissa, joita ei huuhdella pois. Siirtymäajan päätyttyä myynnissä saa olla vain tämän rajoituksen mukaisia kosmeettisia valmisteita. Poishuuhdeltavassa kosmetiikassa sitä saa toistaiseksi olla enimmäispitoisuudella 0,01 %. Tiukennus aineen käytölle kosmetiikassa perustuu sen ihoherkistävyyteen.

Metyyli-isotiatsolinoni on rajoituksin sallittu kosmetiikan säilöntäaine. Sitä on voinut tähän asti olla kaikissa kosmeettisissa valmisteissa enimmäispitoisuudella 0,01 %. Kosmetiikan pakkausmerkinnöissä olevasta ainesosaluettelosta sen tunnistaa INCI-nimellä ”Methylisothiazolinone”.

 Herkistyminen metyyli-isotiatsolinonille ja sen aiheuttamat kontaktiallergiat ovat rajusti lisääntyneet. Tästä johtuen sen säilöntäainekäyttöä kosmetiikassa on ollut tarpeen rajoittaa edelleen. Asian käsittely EU-tasolla kesti useamman vuoden. Viimein heinäkuussa 2016 annetulla Euroopan komission asetuksella aineen käyttöä tiukennettiin, ja 12.2.2017 lähtien sitä saa olla ainoastaan poishuuhdeltavassa kosmetiikassa enimmäispitoisuudella 0,01 %, ylitarkastaja Jarkko Loikkanen Tukesista kertoo.

EU:n kosmetiikkalainsäädäntö rajoittaa tiettyjen aineiden käyttöä kosmeettisissa valmisteissa joko kieltämällä niiden käytön kokonaan tai sallimalla ne tietyin rajoituksin. Tämä perustuu tieteelliseen riskinarviointiin, jota kosmetiikan ainesosien osalta tekee Euroopan komission kuluttajien turvallisuutta käsittelevä tiedekomitea (SCCS; Scientific Committee on Consumer Safety). Euroopan komissio vastaa tarvittavista riskinhallintatoimenpiteistä, jotka lähtökohtaisesti perustuvat tiedekomitean lausuntoihin. SCCS on useaan otteeseen arvioinut metyyli-isotiatsolinonin turvallisuutta kosmetiikan säilöntäaineena erityisesti liittyen sen ihoherkistävyyteen. Viimeisimmässä arviossaan (SCCS/1557/15) tiedekomitea toteaa, että käytettyjen tietojen perusteella sen käyttö ei ole turvallista myöskään poishuuhdeltavissa kosmeettisissa valmisteissa enimmäispitoisuudella 0,01 %.

 Metyyli-isotiatsolinonin käyttöä myös poishuudeltavassa kosmetiikassa tullaan todennäköisesti rajoittamaan entisestään. Näissä valmistetyypeissä tiedekomitean arvion mukaan pitoisuus 0,0015 % on turvallinen ihoherkistymisen kannalta. Euroopan komission tekemä esitys sallitun enimmäispitoisuuden laskemisesta tälle tasolle on parhaillaan käsittelyssä EU:ssa, Loikkanen jatkaa.

Metyyli-isotiatsolinonia voidaan käyttää kosmetiikan säilöntäaineena myös seoksena metyylikloori-isotiatsolinonin kanssa (INCI-nimi: Methylchloroisothiazolinone/Methylisothiazolinone). Seos on sallittu ainoastaan poishuudeltavissa kosmeettisissa valmisteissa enimmäispitoisuudella 0,0015 %.

Lisätietoja:

Ylitarkastaja Jarkko Loikkanen, puh. 029 5052 068,

[email protected]

Liitteet:

Komission asetus (EU) 2016/1198 (Methylisothiazolinone)

Komission asetus (EU) N:o 1003/2014 (Methylchloroisothiazolinone/Methylisothiazolinone)

Euroopan komission tiedekomitean metyyli-isotiatsolinonia koskeva arvio (SCCS/1557/15)

Euroopan komission infograafi säilöntäaineista

 
Sivun alkuun