Valikko

Sisäleikkipaikkojen leikkivälineistä ja niiden sijoittelusta löytyi puutteita

Tukes 30.8.2013 10.00
Tiedote

Sisäleikkipaikoissa toimitaan turvallisuushakuisesti, mutta korjattavaakin löytyy. Esimerkiksi leikkivälineiden turvaverkoissa havaittiin reikiä Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes), aluehallintovirastojen ja kuntien tehostetussa sisäleikkipaikkojen valvonnassa. Sisäleikkipaikoissa on korjattu viranomaisten havaitsemat puutteet ripeästi.

Sisäleikkipaikkojen määrä on kasvussa, ja ne houkuttelevat sekä lähialueella asuvia lapsiperheitä että matkailijoita. Viranomaisten yhteistyönä tehdyssä projektissa tarkastettiin yhteensä 33 sisäleikkipaikan turvallisuus ympäri Suomea.

Sisäleikkipaikkojen henkilökunnan määrästä ei ole suosituksia, ja henkilökunnan vähäinen määrä nousikin esille tarkastuksissa yhtenä turvallisuuspuutteena. Tukes muistuttaa, että riittävä määrä valvojia on erittäin tärkeä osa leikkipaikkojen turvallisuutta.

– Sääntöjen noudattamista tulee valvoa, eikä kaikkea voi jättää vanhempien varaan. Toiminnanharjoittaja on aina viime kädessä vastuussa palvelun turvallisuudesta, ylitarkastaja Kaarina Kärnä Tukesista sanoo.

Suurin osa tarkastuksilla tehdyistä huomioista liittyi leikkivälineiden rakenteisiin. Esimerkiksi terävistä nippusiteiden päistä, välineiden kuluneisuudesta sekä turva-alustojen ja pehmusteiden pysymisestä paikoillaan löytyi huomautettavaa. Myös laitteiden sijoittelusta löytyi puutteita: monesti ahtaus altisti vauhdikkaat asiakkaat törmäilylle. Leikkivälineiden rakenteelliset puutteet ja välineiden sijoitteluun liittyvät ongelmat ovat vakavia, koska ne voivat suoraan aiheuttaa vaaratilanteita ja loukkaantumisia.  Tällaisia ovat esimerkiksi pään ja kaulan juuttumista mahdollistavat aukot, puuttuvat turvaverkot ja ylimääräiset tavarat putoamistilassa.

Turvallisuuden kannalta on tärkeää, että leikkivälineistä annetaan kävijöille kaikki tarpeellinen tieto turvallista leikkiä varten.  Välineestä on kerrottava esimerkiksi ikäraja, enimmäiskäyttäjämäärä ja tarvittaessa kulkusuunnat. Asiakkaille suunnattuihin ohjeisiin liittyviä huomautuksia kirjattiin myös tarkastuskertomuksiin.

Sisäleikkipaikoilta vaaditaan turvallisuusasiakirja, joka sisältää mm. käytännönläheisen riskinarvioinnin leikkipaikan vaaroista ja niihin varautumisesta, mietityt toimintatavat turvallisuuden ylläpitämiseksi ja tiedot turvallisuusvastaavasta.

– Jos turvallisuusasiakirjassa esitetty riskinarviointi ja kuvatut turvallisuuskäytännöt vaikuttavat pintapuolisilta, on vaikea uskoa, että toiminnan turvallisuudessa päästään käytännönkään tasolla kovin korkealle. Tänä päivänä osa turvallisuutta on se, että tehdään asianmukaista kirjallista turvallisuussuunnittelua, ja turvallisuusrutiinit ja -käytännöt dokumentoidaan, ylitarkastaja Kaarina Kärnä Tukesista sanoo.

Myös onnettomuuskirjanpito on toiminnanharjoittajalle tärkeä työväline, sillä sitä seuraamalla löydetään vaaranpaikat ja turvallisuutta voidaan edelleen parantaa.

Tarkastuksissa havaittujen puutteiden ja annettujen parannusehdotusten määrää voi pitää melkoisen suurena, vaikka kaikki kirjatut asiat eivät edellyttäneetkään toimenpiteitä. Tämä korostaa toiminnanharjoittajan omien tarkastusten ja säännöllisten ylläpitorutiinien ja kunnossapidon tärkeyttä.

Mitä havainto koski?

Kuinka paljon tämäntyyppisiä havaintoja tehtiin?

Esimerkkejä löydetyistä puutteista

Rakenteelliset tekijät

63 kpl

Reikiä turvaverkoissa, turva-alustojen kiinnitykset

Pään ja kaulan kiinnijuuttumisen mahdollistava rako (1 kpl)

Leikkivälineiden sijoittelu

15 kpl

Ylimääräiset tavarat putoamistilassa

Välineet sijoitettu liian lähekkäin

Turvallisuusasiakirja, onnettomuuskirjanpito, ilmoitusvelvollisuus, ylläpitoon ja huoltoon liittyvät kirjaukset

29 kpl

Turvallisuusasiakirja päivitettävä, turvallisuusasiakirjaa ei löytynyt mistään, laadittava huoltopäiväkirja, turvallisuusasiakirjaan lisätään ohjeet KuTuL 8 §:n mukaisen ilmoituksen tekemiseksi

Asiakkaita varten oleva ohjeistus

26 kpl

Pomppulinnojen maksimikäyttäjämäärät tulisi ilmoittaa myös käyttäjille, ohjeet myös ruotsiksi

Onnettomuusvalmius

7 kpl

Toimintatavat sähkökatkoksen varalta hyvä kerrata erityisesti pomppulinnojen osalta

Harjoittelijat eivät ole ensiaputaitoisia

Hankittava tehokas käsivalaisin,

Hätäpoistumisteiden merkkivalot kuntoon

Muut huomautukset ja kommentit

10 kpl

Käsidesit pois lasten ulottuvilta

Henkilökunnan tulee puuttua tilanteisiin, joissa sääntöjä ei noudateta

Valvojien riittävyydestä huolehdittava erityisesti ruuhka-aikoina

Ei huomautettavaa

5 sisäleikkipaikkaa

Sisäleikkipaikkojen valvonnan tulosten esittely on osa Terve!-ympäristöterveydenhuollon näkyvyyspäivää, jonka päätapahtuma järjestetään Espoon Sello-kauppakeskuksessa tänään klo 10–18. Tapahtuman avulla Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes), Elintarviketurvallisuusvirasto Evira ja Sosiaali- ja terveysalan valvonta- ja lupavirasto (Valvira) haluavat nostaa esille arkisen elinympäristömme terveellisyyttä ja turvallisuutta. Tavoitteena on lisätä ihmisten tietoisuutta ympäristöterveydenhuollosta ja tuoda esille ympäristön terveyden edistämiseksi tehtävää työtä kunnissa ja yrityksissä.

Lisätietoja:

ylitarkastaja Kaarina Kärnä, p. 029 5052 184,

tuoteturvallisuusinsinööri Jaakko Laitinen, p. 029 5052 194

sähköposti: [email protected]