Hyppää sisältöön

Tatuointi- ja kestopigmentointivärejä koskeva rajoitus voimaan tammikuussa 2022

Julkaisuajankohta 24.11.2021 10.02
Uutinen

Tuhansien vaarallisten aineiden käyttöä tatuointi- ja kestopigmentointiväreissä rajoitetaan EU:ssa tammikuusta 2022 lähtien. Rajoitettuja aineita sisältäviä tatuointi- ja kestopigmentointivärejä ei saa myydä eikä käyttää tatuointitarkoituksiin 4.1.2022 lähtien.

Rajoitus koskee mm. syöpää aiheuttavia ja perimää vaurioittavia aineita, lisääntymiselle myrkyllisiä aineita, ihoa herkistäviä aineita ja ärsyttäviä aineita. Aineille tulee tarkat enimmäispitoisuusrajat väreissä. Käytännössä jotkut aineet kielletään kokonaan.

Rajoitusta on valmisteltu EU:ssa pitkään. Rajoituksella varmistetaan, että tatuoinneissa käytetyt värit ovat turvallisia.

Rajoitus koskee värien valmistajia, maahantuojia, jakelijoita ja värejä käyttäviä tatuointi- tai pigmentointipalveluita tarjoavia yrittäjiä.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) kehottaa yrittäjiä tarkastamaan, että käytössä ja varastoissa olevat värit ovat rajoituksen vaatimusten mukaisia. Jos värit ovat rajoituksen vastaisia, niitä ei saa käyttää 4.1.2022 jälkeen.

Mistä voi tarkistaa, onko tatuointivärissä rajoitettuja aineita?

Yritykset voivat selvittää asiaa kysymällä värin valmistajalta tai maahantuojalta, sisältääkö väri rajoitettuja aineita. Tietoa löytyy myös värin käyttöturvallisuustiedotteesta ja pakkauksessa mahdollisesti olevasta ainesosaluettelosta.

Miten lainsäädäntö muuttuu ja mistä rajoitetut aineet löytyvät?

Komission asetuksella (EU) 2020/2081 on lisätty rajoitus tatuointimusteissa tai kestopigmentoinneissa olevista aineista REACH-asetuksen (EY) 1907/2006 liitteeseen XVII. Rajoituksessa määritetään enimmäispitoisuusrajat yksittäisille aineille tai aineryhmille tatuointi- ja kestopigmentointiväreissä. Tarkoituksena on yhdenmukaistaa värejä koskevia vaatimuksia EU:ssa kansalaisten terveyden suojelemiseksi. 

Tarkempaa tietoa rajoitetuista aineista on koottu Tukesin verkkosivuille.

Onko poikkeuksia?

Väriaineiden Pigment Blue 15:3 ja Pigment Green 7 käyttöä rajoitetaan tatuointi- ja kestopigmentointiväreissä vasta 4.1.2023 alkaen.

Muutoksia myös pakkausmerkintöihin ja asiakkaalle annettaviin tietoihin

Myös tatuointi- ja kestopigmentointivärien pakkausmerkinnät muuttuvat tammikuussa. Jatkossa tatuoijan on annettava ennen värin käyttöä pakkaukseen merkityt ja käyttöohjeisiin sisältyvät tiedot asiakkaalle. Esimerkiksi ainesosaluettelosta asiakas voi tunnistaa aineet, joita häntä on kehotettu välttämään (esimerkiksi allergioiden vuoksi).

Saako varaston käyttää loppuun?

Rajoituksen vastaisia tatuointi- tai kestopigmentointivärejä ei saa käyttää eikä myydä tatuoimiseen 4.1.2022 jälkeen. Tämä koskee myös varastossa olevia tatuointi- ja kestopigmentointivärejä.

Lisätietoa maksuttomista webinaareista

Tukes järjestää yrityksille suunnattuja maksuttomia webinaareja, joissa kerrotaan uudesta rajoituksesta. 
Ensimmäinen webinaari pidetään 14.12.2021 klo 12. Sinne voi ilmoittautua Tukesin verkkosivujen kautta.


Lisätietoa

Kysy Tukesin kemikaalineuvonnasta
Komission asetus (EU) 2020/2081 REACH-asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteen XVII muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tatuointimusteissa tai kestopigmentoinneissa olevista aineista  
Euroopan kemikaaliviraston sivu tatuointi- ja kestopigmentointiväreistä
Kemikaalien varoitusmerkinnät Tukesin verkkosivuilla
Kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteet Tukesin verkkosivuilla
Tatutointipalvelut ja tatuointivärit Tukesin verkkosivuilla

 
Sivun alkuun