Tatuointipalvelut

Tatuointipalveluiden tarjoaja vastaa siitä, että tatuoinnista ei aiheudu vaaraa. Tukes valvoo tatuointiväriaineiden ja tatuointipalveluiden turvallisuutta. Tulli valvoo tatuointivärien maahantuontia.

Asiakirjat kuntoon

Laadi tatuointipalveluista turvallisuusasiakirja.

Tunnista vaarat

Hyödynnä vaarojen tunnistamisessa Tukesin ohjeita ja työvälineitä. Ota tatuointipalveluiden vaarojen tunnistamisessa huomioon erityisesti seuraavat asiat:

  • tatuointivärien sisältämät ainesosat ja mahdolliset vaaralliset aineet
  • asiakkaan terveydentila ja mahdolliset allergiat
  • tatuointivälineiden käytönaikainen turvallisuus ja hygienia
  • käytettyjen työtapojen turvallisuus
  • asiakkaan ymmärrys tatuoinnin pysyvyydestä ja oikeasta hoidosta
  • lävistyksissä käytettävien korujen sisältämät aineet ja mahdolliset vaarat
  • tatuointivälineiden turvallinen hävittäminen.

Kuluttajalle annettavat tiedot

Anna asiakkaalle ennen tatuoinnin ottamista kaikki turvallisuuden kannalta olennaiset tiedot tatuointipalvelusta. Anna tiedot selkeällä ja ymmärrettävällä tavalla. Varmista, että asiakas ymmärtää tatuoinnin pysyvyyden, sen kuinka hankalaa ja kallista tatuoinnin poistaminen voi olla, miten tatuointia pitää hoitaa ja mitä mahdollisia pitkäaikaisvaikutuksia tatuoinnilla voi olla. Varmista tietojen antamisen jälkeen, että asiakas on ymmärtänyt saamansa tiedot ja on halukas ottamaan tatuoinnin.

Tatuoinnin jälkeen anna asiakkaan mukaan kirjalliset ohjeet tatuoinnin jälkihoitoon. Kirjallisiin ohjeisiin kuuluvat myös ohjeet mahdollisten allergisten reaktioiden, infektioiden ja muiden terveyshaittojen varalta.  

Tatuointeja ei suositella alle 18-vuotiaille

Katso myös