Valikko

Tukes kehottaa viljelijöitä tarkistamaan muuttuneet kasvinsuojeluaineiden suojaetäisyydet vesistöstä

Tukes 13.2.2013 9.00
Tiedote

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on muuttanut ruiskutettavien kasvinsuojeluaineiden suojaetäisyyksiä vesistöstä. Muutokset johtuvat Tukesin kasvinsuojeluaineille tekemistä riskinarvioinneista, joissa Suomessa käytettävien kasvinsuojeluaineiden vaarallisuus vesistön kasveille ja eläimille on arvioitu uudelleen. Tukes kehottaa viljelijöitä tarkistamaan käyttämiensä kasvinsuojeluaineiden uudet suojaetäisyydet Tukesin verkkosivuilla olevasta valmisteiden kasvinsuojeluainerekisteristä, koska uudet suojaetäisyydet eivät ehdi vielä tälle keväälle myyntipäällysten teksteihin.


Tukes suosittelee viljelijöitä ottamaan uudet suojaetäisyydet käyttöön jo viljelykausina 2013–2014, pakolliseksi uusien suojaetäisyyksien noudattaminen tulee kasvukaudella 2015.

Aiemmin kasvinsuojeluaineiden suojaetäisyydet vesistöstä on asetettu aineiden myrkyllisyyden pohjalta. Nyt Tukes on määritellyt suojaetäisyydet tekemällä jokaisesta aineesta riskinarvion, jossa otetaan aineen myrkyllisyyden lisäksi huomioon kasvinsuojeluaineen käyttömäärä hehtaaria kohden ja arvioitu tuulikulkeuma. Vastaava suojaetäisyyksien arviointitapa on käytössä myös useassa muussa Euroopan maassa.

Uudistuksessa on myös otettu käyttöön tuulikulkeumaa alentavat suuttimet riskinhallintakeinona, ja niiden käyttö on pakollista joitakin valmisteita käytettäessä.

– Ympäristön suojelun kannalta on erittäin hyvä, että uudistuksen myötä selvästi pienemmät vesistöt tulevat suojelun piiriin. Lisäksi myös niillä valmisteilla, joilla edellytetään tuulikulkeumaa alentavien suuttimien käyttöä, vesistöjen kuormittumista saadaan pienennettyä entisestä, ylitarkastaja Leona Mattsoff Tukesista sanoo.

Uudet suojaetäisyydet vaihtelevat viljelystyypin mukaan

Suojaetäisyyksiä on noudatettava ja tuulikulkeumaa alentavia suuttimia käytettävä, kun kasvinsuojeluaineita levitetään lähempänä kuin 100 metriä vesilain mukaisesta vesistöstä. 

Käytännössä uudet kasvinsuojeluaineiden suojaetäisyydet vaihtelevat 3-50 metrin välillä. Mitään kasvinsuojeluainetta ei saa levittää kolmea metriä lähempänä vesistöstä.  Peltoviljelyksillä kasvinsuojeluainetta saa levittää valmisteesta riippuen 3-20 metrin päässä vesistöstä. Jos kasvinsuojeluainetta levitetään marjapensaille ja metsätaimitarhoissa, suojaetäisyys vesistöstä vaihtelee 3-30 metrin välillä. Hedelmäpuilla suojaetäisyydet vaihtelevat valmisteittain 3-50 metrin välillä.

Valmistekohtainen suojaetäisyys mitataan ruiskutushetken vesirajasta. Ajouria ei uusien suojaetäisyyksien vuoksi tarvitse muuttaa. Riittää, että ruiskuttaja sulkee puomin suuttimet suojaetäisyyden levyiseltä alueelta.

Useimmissa tapauksissa suojaetäisyyttä voidaan pienentää, jos kasvinsuojeluaineiden levittämiseen käytetään tuulikulkeumaa vähentäviä suuttimia. Tuulikulkeumaa alentavien suuttimien käyttö ei ole tarpeellista enää 100 metrin päässä vesistöstä. Tukes on tehnyt havainnekuvia suojaetäisyyksistä viljelijöiden avuksi. Kuvista näkyy myös, missä tapauksissa metsä viljelyksen ja vesistön välissä katsotaan sellaiseksi, että suojaetäisyyksiä ei tarvitse noudattaa.

Mikä on vesistö?

  • Vesilaki muuttui vuoden 2012 alusta ja vesistöksi määritellään järvien ja lampien lisäksi myös aiempaa pienempiä uomia. Ojat eivät kuitenkaan ole uudenkaan vesilain mukaan vesistöjä.
  • Viljelijä voi tarkistaa, onko oma peltoviljelys uuden vesilain mukaisen uoman varrella Maaseutuviraston (MAVI) VIPU-palvelusta. Viljelijöitä informoidaan uudesta vesilaista myös 2015 tukihaun yhteydessä.
  • Toukokuusta lähtien metsätaimitarhojen ja muiden ammattimaisesti kasvinsuojeluaineita käyttävien tahojen tulee katsoa uuden vesilain mukaiset uomat Maanmittauslaitoksen paikkatietoikkunasta.

Lisätietoja:

www.tukes.fi/vesistorajoitus -> materiaali vapaasti median käytettävissä

Tuulikulkeumaa alentavat suuttimet ja ruiskut - puomiruiskut (pdf)

Tuulikulkeumaa alentavat suuttimet ja ruiskut - sumuruiskut (pdf)

Tukesin kasvinsuojeluainerekisteri

EU:n kasvinsuojeluaineasetus (2009/1107/EY)

EU:n vesipolitiikan puitedirektiivi (2000/60/EY)

Torjunta-aineiden kestävän käytön puitedirektiivi (2009/128/EY, erityisesti § 11).

Leona Mattsoff, ylitarkastaja, p. 029 5052 047

sähköposti: [email protected]